Tillväxtverket

Att underlätta mötet mellan skola och arbetsliv

Mot nya höjder i Kronoberg visar hur man kan sätta fokus på ett kunskapsfält med behov av kompetensförsörjning. Målet är att öka intresset hos skolelever för teknik, naturvetenskap, matematik och digitalisering samt att underlätta mötet mellan skola och arbetsliv.

Christer Fuglesang tillsammans med ett gäng barn.

Fotot är taget av Henrik Palmgren och visar när den svenske astronauten Christer Fuglesang besöker skolorna som belöning för att de genomfört utmaningar inom Mot nya höjder projektet.

Rymdresan

Hösten 2015 var Kronoberg tillsammans med Stockholm och Linköping värd för en internationell konferens för astronauter. Inspirerade av gästerna såg Region Kronoberg, Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen i Kronoberg en möjlighet att använda konferensen och astronauterna som ett sätt att öka intresset för de naturvetenskapliga ämnena hos elever. Ett år tidigare, hösten 2014, sjösattes därför ett projekt kallat Mot nya höjder. Mot nya höjder skapade utmaningar och experiment om rymden som elever i framför allt åk 3-9 genomförde. Allt kopplat till rymden och naturvetenskap, teknik, matematik och digitalisering. Kreativiteten och nyfikenhet flödade runt om i Kronobergs skolor och projektet blev en framgång med 5000 anmälda elever och 300 engagerade företag, vilket gjorde att ägarna beslutade om en fortsättning.

Arbetsmodell

Mot nya höjder har fortsatt att engagera elever, lärare, näringsliv, offentliga aktörer och akademin i Kronoberg. Grunden i arbetet är utmaningar till skolelever som berör de naturvetenskapliga ämnena men som med fördel kan integreras med andra ämnen. Varje termin eller läsår introduceras ett nytt tema för utmaningarna och förutom rymden har rörelse, ljud och flöde på olika vis varit i fokus. För att lösa utmaningarna krävs en viss ”Maker-anda” och mod att använda digitala verktyg hos både elever och lärare. Mot nya höjder och Ung Företagsamhet Kronoberg har ett gemensamt mål att öka samarbetet och göra vägen mellan skola och arbetsliv kortare. Tillsammans har de tagit fram konceptet Höjdarkonsulter, där elever får agera just konsulter på en lokal arbetsplats.

Mot nya höjder skapar bättre förståelse mellan teori och praktik och kan användas i olika ämnen i skolan. Modellen utgörs samtidigt av möten med företag utifrån både intresse och nytta för alla parter. Att använda digitala hjälpmedel för att undersöka, testa och ta till sig ny kunskap för att klara utmaningarna ingår. Modellen som sådan är både genial och enkel och den har fått extra genomslagskraft då projektet lyckats engagera personer som ungdomar känner igen och har som förebilder.

Projektet har haft stora framgångar

Projektet fick stor genomslagskraft tack vare att Christer Fuglesang och de 90 astronauterna från NASA kom till skolorna i Kronobergs län för att öka intresset för teknik, naturvetenskap, matematik och digitalisering. Det var ett startskott till ett brett engagemang i både skolor och bland företagen.