Tillväxtverket

Projektresultat

Här hittar du några av resultaten ur de genomförda och annat informationsmaterial. Slutrapporter för porjekten hittar du under respektive projektbeskrivning.

Tillväxtverket stödjer arbete med validering

Validering är en process som innebär en strukturerad kartläggning, värdering, dokumentation och ett erkännande av en persons kunskaper och kompetens, oberoende av hur de förvärvats.

Valideringsdelegationen 2015–2019 har i uppdrag av regeringen att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet. I delegationen finns representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt för berörda myndigheter. Valideringsdelegationen har tagit fram en vägledning som beskriver hur man går från ord till handling för att utveckla regional samverkan om validering.

Valideringsdelegationens vägledninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Temablad om validering

Läs artikeln Validering – en snabb väg in i arbetslivet

Arbete med studie- och yrkesvägledning

Några projekt inom regionala kompetensplattformar möter de utmaningar som studie- och yrkesvägledare ser. Projekten har arbetat med att samordna studie- och yrkesvägledningsprocessen genom att förankra och skapa gemensamma utbildningar, metoder och verktyg, huvudmannaplaner strategier, och handlingsplaner. Samordningen ger möjligheter till ökad kunskapsbildning via sina nätverk och spridning av lyckosamma metoder i arbetet. 

Temablad om vägledning

Läs artikel om vägledning - Att bygga broar mellan skola och arbetsliv

Utmaningar för arbetsgivare

För att möta behoven av arbetskraft har Regionförbundet Sörmland genomfört ett projekt inom vård- och omsorgssektorn. Syftet är att öka kunskapen om hur man som arbetsgivare kan utveckla sin verksamhet för att bli attraktiva som arbetsgivare.

Temablad om attraktiva arbetsgivare

Läs artikel om attraktiva arbetsgivare - Nya utmaningar och möjligheter inom vård och omsorgs­sektorn

Mötet mellan skola och arbetsliv

Länsstyrelsen och Region Kronoberg har startat projektet Mot nya höjder för att intresset för teknik, naturvetenskap, matematik och digitalisering ska öka hos skolelever och för att underlätta mötet mellan skola och arbetsliv.

Temablad om Möt nya höjder

Läs artikel om Mot nya höjder - Höjdar­konsulter skapar kontakt mellan skolan och arbetsplatser