Tillväxtverket
Studenter i ett klassrum.

Regional kompetens­försörjning

Frågan kring kompetens­försörjning sträcker sig över ett antal olika politik­områden och hanteras av aktörer på nationell, regional och lokal nivå. En väl fungerande kompetens­försörjning är nödvändig för att nå en hållbar regional utveckling och ett konkurrens­kraftigt näringsliv. 

Samverkan är avgörande på regional nivå

Alla 21 regioner arbetar med kompetensförsörjning. Målet med regionernas insatser är att skapa förutsättningar för en väl fungerande kompetensförsörjning inom både privat och offentlig sektor. Med det menas exempelvis att företag får tillgång till den kompetens som behövs, men också att ungdomar och vuxna utbildar sig inom områden där det finns jobb i framtiden. För att det ska bli verklighet behövs en samsyn mellan exempelvis arbetsgivare, utbildnings­anordnare och myndigheter.

Det regionala arbetet med kompetens­försörjning inkluderar en mängd olika aktörer. Statliga myndigheter, kommuner, näringslivs­organisationer och utbildnings­anordnare är några exempel. Regionens roll är att se helheten inom kompetens­försörjning och verka för att alla aktörer och insatser samverkar för att nå bäst effekt.

Medverkande i filmen: Camilla Neudorfer, Region Sörmland, Mariana Gomez Johannesson, Region Kronoberg och Johan Winther, Region Västernorrland

Ta del av tre regioners erfarenheter och inspireras till utveckling!

Kvinnlig student framför ingång till universitet.

Framgångs­faktorer i det regionala arbetet

Rätt kompetens är avgörande för att företagen ska kunna växa. Regionen spelar en nyckelroll i att skapa förutsättningar för en väl fungerande kompetensförsörjning.

Tre personer jobbar tillsammans framför en datorskärm.

Kompetens­försörjning för nybörjare

Är du ny i din roll på kommunen eller på regionen? Det kan kännas svårt att navigera mellan aktörer och deras roller. Här hittar du vem som gör vad inom kompetensförsörjning.

Man packar på lager

Utvecklings­guide - Kompetensförsörjning

Här finns en guide för regioner och kommuner som vill inspireras och hitta nya vägar för att möta framtidens utmaningar.

Två kvinnor jobbar med postit-lappar framför en glasvägg.

Från dåtid till nutid: våra uppdrag

Tillväxtverket har stöttat regionerna i arbetet med kompetensförsörjning på olika sätt sedan 2010.

Utvecklingskraft i alla delar av landet

Vägledande för arbetet är den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030. Målet är utvecklings­kraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkur­rens­kraft. En av prioriteringarna i strategin är ett utvecklat regionalt kompetens­försörjnings­arbete. Med det menas att regionerna ska arbeta strategiskt för att bidra till en väl fungerande kompetens­försörjning inom både näringsliv och offentlig sektor.

Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030 (pdf)

Tillväxtverkets roll är att stödja och främja det regionala kompetens­försörjnings­arbetet. En stor del av våra insatser är att sprida erfarenheter, resultat och lärande.

I varje län har en aktör ansvar för genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken. De kallas regionalt utvecklingsansvarig aktör.

Utvecklingsansvariga aktörer

Kontakt

Maria Ljung Westin
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se