Tillväxtverket
Människor som studerar i ett bibliotek.

Regional kompetens­försörjning

Under 2010-2017 har regionala kompetensplattformarna fungerat som ett sätt att stärka samverkan för bättre kompetensförsörjning, mellan exempelvis myndigheter, näringsliv och utbildning. Vi har beviljat bidrag till regionerna för att utveckla det arbetet. Nu fortsätter arbetet med kompetensförsörjning i regionerna men med lite nytt fokus.

Fortsättning på kompetensförsörjning i regionerna

Tillväxtverket fick i december 2017 ett nytt uppdrag att fortsätta arbetet med att stödja kompetensförsörjningsarbetet i regionerna under perioden 2018-2020.

Enligt det nya uppdraget ska Tillväxtverket vara ett stöd i regionalt kompetensförsörjningsarbete, analys- och prognosarbete samt bidra till att sprida erfarenheter, resultat och lärande. I uppdraget ingår också att ge regionerna ekonomiska förutsättningar för kompetensförsörjningsarbetet och genomföra projekt som stärker och utvecklar arbetet på regional nivå. Till uppdraget får Tillväxtverket 80 miljoner kronor.

Närmare information om hur det nya uppdraget kommer att utformas kommer att publiceras här under våren 2018.

Så har vi arbetat med regionala kompetensplattformarna

Här kan du hitta mer information om arbetet med regionala kompetensplattformar, genomförda projekt, slutrapporter och mer information.

Regionala kompetensplattformar - genomförda projekt

Ta del av resultat ur några av de genomförda projekten, artiklar med mera