Tillväxtverket

Samarbete med myndigheter och andra aktörer

För att stärka samordningen kring de nyanlända samverkar Tillväxtverket med en rad aktörer

Tillväxtverket samverkar med flera andra myndigheter  i Migrationsverkets forum för nationell myndighetssamverkan. Vi har tillsammans med Migrationsverket tagit fram en handlingsplan där vi gemensamt ska göra insatser för att underlätta:

 • för nyanlända att starta företag snabbare
 • matchning mellan företags kompetensbehov och nyanländas kompetens, erfarenhet och intressen
 • integration i samhälle och arbete/försörjning genom socialt företagande.

Exempel på insatser är att:

 • erbjuda förbättrad information om hur man startar och driver företag i Sverige, på engelska och andra språk. Tillväxtverket har bjudit in myndigheter och företagsrådgivare till ett samarbete kring detta
 • göra det lättare för nyanlända och asylsökande att få tillgång till information om att starta företag, till exempel via servicekontor och boenden
 • sprida modellen yrkessvenska för företagare med utländsk bakgrund (SFF)
 • starta projekt för att bättre matcha nyanländas kompetens med företagens behov.

Integration, företagande och kompetens­försörjning

För att underlätta integration genom företagande och kompetensförsörjning samarbetar Tillväxtverket också med bland annat

 • Arbetsförmedlingen
 • Migrationsverket
 • Reglab
 • Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp
 • Arbetsförmedlingen
 • Företagarna
 • Sveriges Kommuner och Landsting


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.