Tillväxtverket

Ordlista nyanlända och företagande

Sedan 2015 har den offentliga diskussionen om nyanländas situation varit intensiv. För att förstå vad som diskuteras kan det vara bra att känna till några grundläggande begrepp som ofta kommer upp i debatten.

Asylsökande: Person som har sökt asyl och väntar på beslut om uppehållstillstånd. Inskriven i Migrationsverkets mottagningssystem.

Nyanländ: Nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd, permanent eller tillfälligt,  av flykting- eller andra skyddsskäl.

AT-UND: Undantag från skyldigheten ha ett arbetstillstillstånd. För att få arbeta under asyltiden behöver den asylsökande ett  bevis, ett så kallat AT-UND.

TUT: Tillfälliga uppehållstillstånd

Samordningsnummer: En nyanländ eller en asylsökande behöver ett samordningsnummer från Skatteverket för att kunna bli anställd

Du hittar fler ordförklaringar inom området integration på Migrationsverkets hemsidlänk till annan webbplatsa