Tillväxtverket

Främja företagande bland nyanlända

13 projekt har fått finansiering för att främja företagande bland nyanlända i 19 län och regioner. Projekten inriktas på företagsfrämjande insatser.

Åtta av projekten har deltagit i Tillväxtverkets tidigare insats Snabbspår för nyanlända företagare.

Här är projekten som får finansiering

SweCom- Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum.

Lanserar SweCom-plattformen The Swedish Compass for New Companies, en portal som underlättar för nyanlända som vill starta företag.

Projektet drivs i Dalarna, Gävleborg, Halland, Stockholm, Södermanland, Värmland, Västra Götaland och Örebro.

Kontaktperson: Amir Almaleh

Snabbspår Norr för entreprenörer - Almi Företagspartner Nord

Företagarskola på lätt svenska för att öka kunskapen, inspirera och nätverka kring ämnet Att driva företag i Sverige.

Projektet drivs i Västerbotten och Norrbotten.

Kontaktperson: Torbjörn Edvall

Business Navigation in Sweden 2.0 - Internationella kvinnoföreningen, LRC för kvinnor i Malmö

Nyanlända kvinnor som vill starta företag får tillgång till redskap för att kunna navigera mot att bli företagare.

Projektet drivs i Skåne.

Kontaktperson: Ann Sandström

Företagsaccelerator för nyanlända entreprenörer i Stockholm - ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland.

Genom projektet stärks kunskapen om företagande och nya nätverk hos nyanlända som vill starta och driva företag i Sverige och ger fortsatt stöd till de nyanlända som faktiskt startat företag i det tidigare snabbspårsprojektet.

Projektet drivs i Stockholms län.

Kontaktperson: Helen Andersson 

Underlätta för Nyanlända att starta företag i Sverige II - Stiftelsen Svenska Jobs and Society/Nyföretagarcentrum

Information och rådgivning på engelska gentemot målgruppen.

Projektet drivs i Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Skåne, Stockholm, Södermanland, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland och Östergötland.

Kontaktperson: Harry Goldman

Snabbspår Nyanlänt Företagande 2.0 - Företagarna/ Nyanlänt Företagande AB

Kursverksamhet, handledning, studiebesök och möte med förebilder.

Projektet drivs i kommuner i Dalarna, Stockholm, Södermanland och Västmanland.

Kontaktperson: Ove Jansson

Easy Business genom egenanställning - Coompanion Kooperativ utveckling Skåne Ekonomisk Förening

Projektet ska göra det lättare för nyanlända som vill driva egen verksamhet att snabbt komma igång med hjälp av så kallad egenanställning.

Projektet drivs i Skåne.

Kontaktperson: Olof Eriksson

Mentorprogram för att starta företag för nyanlända - NFC Service AB i Västra Götaland

Mentorprogram för nyanlända som vill starta företag som drivs i nära samarbete med Arbetsförmedlingen.

Projektet drivs i Västra Götaland.

Kontaktperson: Goran Rajkovic

Projekt Ester, Dynamiskt företagande bland nyanlända kvinnor - Stiftelsen Ester

Ett entreprenörsprogram och en mikrofinanslösning som ska möjliggöra för kvinnor som lever i utanförskap att starta småföretag och komma ur bidragsberoende och in i hållbar försörjning.

Projektet drivs i Stockholm.

Kontaktperson: Linn Ney

Uppväxlat Fast Track - Göteborgs Stad Västra Hisingen

Projektet erbjuder branschsegmenterade moduler kopplade till hur man startar och driver företag i Sverige.

Projektet drivs i Västra Götaland.

Kontaktperson: Ann-Louise (Annie) Hohlfält

Care of Business - Impact Invest Scandinavia - SIIN AB

En accelerator kombinerat med ett investeringsprogram för entreprenörer.

Projektet drivs i Blekinge, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Östergötland.

Kontaktperson: Ruth Brännvall

Gemensamt snabbspår för företagare - ALMI Företagspartner AB (moderbolaget)

Projektet arbetar med företagarskola på lätt svenska, onlinerådgivning individuellt och i grupp samt med digitala verktyg och filmer på webben.

Projektet drivs i hela Sverige.

Kontaktperson: Maroun Aoun

Företagande på lika villkor (Främja nyanländas företagande på Hälsingekusten) - Söderhamns kommuns näringslivsenhet

Projektets syfte är att med Bollnäsmodellen som utgångspunkt och näringslivskontoren som mötesplats underlätta för fler människor med invandrarbakgrund att starta hållbara företag.

Projektet drivs i Gävleborg.

Kontaktpersoner:  Maria Svensson

Kontakt

Helena Nyberg Brehnfors
Enhetschef Entreprenörskap
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Lejla Babajic Löfgren
Projektledare Främja nyanländas företagande
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.seBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.