Tillväxtverket
Flera personer sitter runt ett bord och diskuterar.

Strategiskt styrelsearbete

Det affärsstrategiska arbetet är vitalt för företagandet. För många bolag och organisationer kan ett aktivt styrelsearbete vara avgörande för framgången.

Under 2015-2017 har Tillväxverket drivit programmet Strategiskt styrelsearbete. Programmet är nu avslutat och här hittar du flera resultat samt slutrapporten för programmet.

Den ökade globaliseringen innebär att allt fler företag kan skala upp och växa i en digital och internationell värld. Framtidens ledarskap är en nyckelfråga för att kunna växa och möta konkurrensen både på den internationella marknaden och på hemmamarknaden. I ett tillväxtföretag är styrelsens absolut viktigast uppgift att ha fokus framåt, att omvärldsbevaka och att tolka och analysera omvärlden.

Under 2013–2017 drev Tillväxtverket satsningar på Strategiskt styrelsearbete, med en pilotinsats och en fristående fortsättningsinsats. Den andra omgången startade 2015 med åtta projekt och där Tillväxtverket och Vinnova samarbetade kring kunskaps- och processutveckling i sex av dessa. En övergripande slutsats från följeforskningen var att företagens deltagande i insatser för styrelseutveckling måste jacka in i rätt fas och i rätt mognadsnivå i företagen. Förändringsarbete sker ofta i små steg och utgår ifrån en grundläggande analys.

Läser mer om erfarenheterna från arbetet i slutrapporten nedan, om arbetssätt och tips på bra styrelsearbete för olika typer av företag i Styrelseguiden. I Ägardirektiv ges exempel på styrdokument för styrelsearbete.

Resultat av programmet Strategiskt styrelsearbete

Slutrapport strategiskt styrelsearbete 2015 - 2017

Enligt Tillväxtverkets enkät till deltagande företag ansåg:

 • 71 procent av företagen att de i hög eller mycket hög grad fått ökad kunskap om rollfördelningen mellan styrelse, ägare och vd.
 • 84 procent av företagen hade till följd av deltagandet påbörjat ett förnyelsearbete, främst inom organisationsutveckling, rekrytering av styrelseledamöter samt försäljning och marknadsföring.

Viktiga slutsatser

 • Styrelsen är en viktig resurs för att utveckla företag och kan vara avgörande för framgång. Många företag måste både effektivisera och professionalisera sitt styrelsearbete.
 • Kompetensbehovet för styrelsearbete i företagen varierar beroende på utvecklingsfas och bransch. Rätt kompetens, mångfald, team och nätverk är en förutsättning för styrelseutveckling.
 • Marknadens utbud av rådgivning, utbildning och rekrytering matchar inte alltid efterfrågan hos små tillväxtföretag. De offentliga företagsfrämjarna kan ha en viktig roll för att utveckla området.
 • Ägarnas mindset är avgörande för att utveckla företag och styrelse – insikt och vilja behövs. Ägardirektivet är en förutsättning för ett aktivt och professionellt styrelsearbete och tydliggör ägarnas vilja och vision om företaget hur ska utvecklas på medellång sikt.

Rekommendationer för framtida insatser

Några rekommendationer för framtida satsningar är vikten av fortsatt arbete för att

 • öka kunskapen om styrelsens roll i små och medelstora företag
 • öka kunskapen om betydelsen av mångfaldskompetens i styrelserummet
 • få fler företag att ha formella riktlinjer, exempelvis ägardirektiv, som stöd för ett affärsstrategiskt styrelsearbete
 • vidareutveckla insatser och verktyg för rekrytering och matchning av styrelseordförande och styrelseledamöter anpassade till behoven i mindre företag.
 • testa och utveckla enklare lösningar och andra former av styrelser som ett komplement till en traditionell styrelse – exempelvis advisory boards.

Läs mer i slutrapporten Strategiskt styrelsearbete - en nyckelfråga.

Styrelsetrappan - din guide till den styrelse som passar dig bäst

Som en konsekvens av lärdomarna i arbetet med Strategiskt styrelsearbete har vi tagit fram Styrelsetrappan - Din guide till den styrelse som passar dig bäst. I den här guiden kan du läsa om olika styrelser och arbetssätt, och få veta mer om hur du kan utveckla ditt företag med strategiskt och aktivt styrelsearbete. Du hittar också exempel på företag med olika styrelseformer, intervjuer med företagare och mer om ägardirektiv med mera.

Till Styrelsetrappan

Ägardirektiv

Det är viktigt att ha ett ägardirektivet för ett aktivt och professionellt styrelsearbete, speciellt om det är flera ägare i företaget. Ägardirektivet beskriver ägarnas vilja och vision på 3-5 års sikt.

Låt dig inspireras av två fiktiva exempel på ägardirektiv, ett för tillverkande företag med flera ägare och med behov av ytterligare riskkapital samt ett för mindre tjänsteföretag med en ägare.

Läs eller ladda ner rapporten Ägardirektiv - ägarens vilja och vision

Röster om strategiskt styrelsearbete

Ta del av intervjuer med företagsledare, affärsrådgivare, styrelseproffs med flera. Här hittar du intervjuer med personer med stor erfarenhet av affärsutveckling och styrelsearbete.

Vi ser en ökad efterfrågan av extern kompetens till styrelser - Gunvor Engström

Från passivt styrelsearbete till aktivt - Satish Sen

God ägarstyrning kan ta svenska ekonomin till månen - Ashley Tott