Tillväxtverket

Strategiskt styrelsearbete

Det strategiska arbetet är vitalt för styrelse, företagsledning och ägare. För många bolag och organisationer kan ett aktivt styrelsearbete vara avgörande för ett företags framgång.

Under 2015-2017 har Tillväxverket drivit programmet Strategiskt styrelsearbete. Programmet är nu avslutat och här hittar du flera resultat samt slutrapporten för programmet.

Slutrapport

Den ökade globaliseringen innebär att allt fler företag kan skala upp och växa i en digital och internationell värld. Framtidens ledarskap är en nyckelfråga för att kunna växa och möta konkurrensen både på den internationella marknaden och på hemmamarknaden. Styrelsens betydelse och roll är här central.

I slutrapporten hittar du erfarenheter, lärdomar och resultat från genomförandet av programsatsningen för Strategiskt styrelsearbete 2015–2017.

Här kan du läsa eller ladda ner slutrapporten Strategiskt styrelsearbete - en nyckelfråga.

Sammanfattande slutsater

 • Styrelsen är en viktig resurs för att utveckla företag och kan vara avgörande för
  framgång. Många företag måste både effektivisera och professionalisera sitt
  styrelsearbete.
 • Kompetensbehovet för styrelsearbete i företagen varierar beroende på
  utvecklingsfas och bransch. Rätt kompetens, mångfald, team och nätverk är en
  förutsättning för styrelseutveckling.
 • Marknadens utbud av rådgivning, utbildning och rekrytering matchar inte alltid
  efterfrågan hos små tillväxtföretag. De offentliga företagsfrämjarna kan ha en
  viktig roll för att utveckla området.
 • I ett tillväxtföretag är styrelsens absolut viktigast uppgift att ha fokus framåt, att
  omvärldsbevaka och att tolka och analysera omvärlden.
 • Ägarnas mindset är avgörande för att utveckla företag och styrelse – insikt och
  vilja behövs. Ägardirektivet är en förutsättning för ett aktivt och professionellt
  styrelsearbete och tydliggör ägarnas vilja och vision om företaget hur ska utvecklas på
  medellång sikt.

Fler resultat av programmet Strategiskt styrelsearbete

Bild på förstasidan till rapporten Styrelsetrappan

Styrelsetrappan

Som en konsekvens av lärdomarna i arbetet med Strategiskt styrelsearbete har vi tagit fram Styrelsetrappan - Din guide till den styrelse som passar dig bäst. I den här guiden kan du läsa om olika styrelser och arbetssätt, och få veta mer om hur du kan utveckla ditt företag med strategiskt och aktivt styrelsearbete. Du hittar också exempel på företag med olika styrelseformer, intervjuer med företagare och mer om ägardirektiv med mera.

Till Styrelsetrappan

Ägardirektiv

Det är viktigt att ha ett ägardirektivet för ett aktivt och professionellt styrelsearbete, speciellt om det är flera ägare i företaget. Ägardirektivet beskriver ägarnas vilja och vision på 3-5 års sikt.

Låt dig inspireras av två fiktiva exempel på ägardirektiv, ett för tillverkande företag med flera ägare och med behov av ytterligare riskkapital samt ett för mindre tjänsteföretag med en ägare.

Läs eller ladda ner rapporten Ägardirektiv - ägarens vilja och vision

Röster om strategiskt styrelsearbete

Ta del av intervjuer med företagsledare, affärsrådgivare, styrelseproffs med flera. Här hittar du intervjuer med personer med stor erfarenhet av affärsutveckling och styrelsearbete.