Tillväxtverket

Strategiskt styrelsearbete

Det strategiska arbetet är vitalt för styrelse, företagsledning och ägare. För många bolag och organisationer kan ett aktivt styrelsearbete vara avgörande för ett företags framgång.

I projekten testas och används nya metoder och processer. Olika aktiviteter genomförs för utbildning, coachning, rekrytering och matchning av ny styrelsekompetens. Genom ett samarbete med Vinnova ingår följeforskare. Följande projekt pågår under 2016:

 • ALMI Företagspartner Nord
  Tillväxt i ägarledda företag genom breddad styrelsekompetens
  Västerbotten
 • ALMI Företagspartner Östergötland
  Strategiskt styrelsearbete-Tillväxtträning för styrelser i SMF
  Östergötland
 • GU Ventures
  Affärsfokuserat styrelsearbete i innovativa tillväxtbolag
  Västra Götaland
 • Inkubera
  Strategiskt styrelsearbete i ägarledda tillväxtbolag
  Örebro län
 • Science Park Halmstad
  Start-up-board – Styrelseliknande former i unga tillväxtorienterade företag
  Halland
 • Senior Advisers
  Utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete-Advisory Board för tillväxtföretag
  Stockholm
 • KI Science Park
  Stöd för strategiskt styrelsearbete i små Life Science bolag – webbaserat verktyg
  Stockholmsområdet
 • Coompanion Roslagen och Norrort
  Den sociala ekonomins företagare tar plats
  Stockholms län