Tillväxtverket

Strategiskt styrelsearbete

Det strategiska arbetet är vitalt för styrelse, företagsledning och ägare. För många bolag och organisationer kan ett aktivt styrelsearbete vara avgörande för ett företags framgång.

Under 2017 avslutades en fortsättningsinsats med projekt för att utveckla ett mer aktivt styrelsearbete . Projekten testade och använde nya metoder och processer. Olika aktiviteter  genomfördes för utbildning, coachning, rekrytering och matchning av ny styrelsekompetens.

Slutrapportering av resultat och erfarenheter av projekten kommer i slutet av november 2019.

Bild på förstasidan till rapporten Styrelsetrappan

Styrelsetrappan

Som en konsekvens av lärdomarna i arbetet med Strategiskt styrelsearbete har vi tagit fram Styrelsetrappan - Din guide till den styrelse som passar dig bäst. I den här guiden kan du läsa om olika styrelser och arbetssätt, och få veta mer om hur du kan utveckla ditt företag med strategiskt och aktivt styrelsearbete. Du hittar också exempel på företag med olika styrelseformer, intervjuer med företagare och mer om ägardirektiv med mera.

Till Styrelsetrappan

Röster om strategiskt styrelsearbete

Ta del av intervjuer med företagsledare, affärsrådgivare, styrelseproffs med flera. Här hittar du intervjuer med personer med stor erfarenhet av affärsutveckling och styrelsearbete.

 Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.