Tillväxtverket

Strategiskt styrelsearbete

Det strategiska arbetet är vitalt för styrelse, företagsledning och ägare. För många bolag och organisationer kan ett aktivt styrelsearbete vara avgörande för ett företags framgång.

Under 2017 avslutades en fortsättningsinsats med projekt för att utveckla ett mer aktivt styrelsearbete . Projekten testade och använde nya metoder och processer. Olika aktiviteter  genomfördes för utbildning, coachning, rekrytering och matchning av ny styrelsekompetens.

Kunskapsspridning av resultat och erfarenheter av projekten görs under våren/sommaren 2019.

Bild på förstasidan till rapporten Styrelsetrappan

Styrelsetrappan

Som en konsekvens av lärdomarna i arbetet med Strategiskt styrelsearbete har vi tagit fram Styrelsetrappan - Din guide till den styrelse som passar dig bäst. I den här guiden kan du läsa om olika styrelser och arbetssätt, och få veta mer om hur du kan utveckla ditt företag med strategiskt och aktivt styrelsearbete. Du hittar också exempel på företag med olika styrelseformer, intervjuer med företagare och mer om ägardirektiv med mera.

Till Styrelsetrappan

Genomförda och avslutade projekt

ALMI Företagspartner Nord​

Projektägare
Almi Företagspartner Nord

Region/länVästerbotten

Om projektet
Strategiskt styrelsearbete -Tillväxtträning för styrelser i SMF Östergötland

GU Ventures

Projektägare
GU Ventures

Region/län
Västra Götaland

Om projektet
Affärsfokuserat styrelsearbete i innovativa tillväxtbolag

Inkubera

Projektägare
Inkubera

Region/län
Örebro län

Om projektet
Strategiskt styrelsearbete i ägarledda tillväxtbolag

Science Park Halmstad

Projektägare
Science Park Halmstad

Region/län
Halland

Om projektet
Start-up-board – Styrelseliknande former i unga tillväxtorienterade företag

Senior Advisers

Projektägare
Senior Advisers

Region/län
Stockholm

Om projektet
Utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete-Advisory Board för tillväxtföretag

KI Science Park

Projektägare
KI Science Park

Region/län
Stockholmsområdet

Om projektet
Stöd för strategiskt styrelsearbete i små Life Science bolag – webbaserat verktyg
Stockholmsområdet

Coompanion Roslagen och Norrort

 

Projektägare
Coompanion Roslagen och Norrort

Region/län
Stockholms län

Om projektet
Den sociala ekonomins företagare tar plats
Stockholms länBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.