Tillväxtverket

Strategiskt styrelsearbete

Det strategiska arbetet är vitalt för styrelse, företagsledning och ägare. För många bolag och organisationer kan ett aktivt styrelsearbete vara avgörande för ett företags framgång.

I projekten testas och används nya metoder och processer. Olika aktiviteter genomförs för utbildning, coachning, rekrytering och matchning av ny styrelsekompetens. Genom ett samarbete med Vinnova ingår följeforskare. Projekten har genomförts.

 • ALMI Företagspartner Nord​
  Tillväxt i ägarledda företag genom breddad styrelsekompetens
  Västerbotten
 • ALMI Företagspartner Östergötland
  Strategiskt styrelsearbete-Tillväxtträning för styrelser i SMF
  Östergötland
 • GU Ventures
  Affärsfokuserat styrelsearbete i innovativa tillväxtbolag
  Västra Götaland
 • Inkubera
  Strategiskt styrelsearbete i ägarledda tillväxtbolag
  Örebro län
 • Science Park Halmstad​
  Start-up-board – Styrelseliknande former i unga tillväxtorienterade företag
  Halland
 • Senior Advisers
  Utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete-Advisory Board för tillväxtföretag
  Stockholm
 • KI Science Park
  Stöd för strategiskt styrelsearbete i små Life Science bolag – webbaserat verktyg
  Stockholmsområdet
 • Coompanion Roslagen och Norrort
  Den sociala ekonomins företagare tar plats
  Stockholms län

Kunskapsspridning

Kunskapsspridning av resultat och erfarenheter sker under vintern 2018/2019Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.