Tillväxtverket

Internationalisering

För att främja småföretags affärsutveckling på en global marknad driver Tillväxtverket en insats med fokus på förberedande strategier för internationalisering.

Sedan hösten 2013 pågår satsningar på kompetenshöjande insatser för att öka företags internationaliseringsmognad.

Syftet med insatserna är att stärka och stimulera utvecklingen av arbetssätt, affärsmodeller och verktyg genom att ny kunskap och kompetens tillförs deltagande företag. Projekten drevs av olika företags- och innovationsfrämjande aktörer med syftet att också öka den egna kompetensen till nytta för små tillväxtföretags internationalisering.

Fortsättningsomgång 2016-2017

Projekten är relativt olika till sin karaktär för att få en bredd i satsningen. De fokuserar på tidiga skeden där startups och mindre tillväxtföretag behöver utveckla och anpassa sina strategier inför en ny eller förändrad satsning på internationella marknader.

Fokus är på kunskapsuppbyggnad och spridning av erfarenheter och resultat från projekten. Vi vill kunna inspirera till nya och fortsatta insatser. Innevarande projekt följs därför också av forskare.

Tre teman finns för insatsen: Digitalisering, styrelseutveckling och internationella affärsnätverk.

Följande projekt ingår i satsningen:

 • Blekinge Business Incubator (BBI)
  BBI Global Business Boost
  Blekinge
 • Connect Uppsala
  Life Science Going Global
  Uppsala län
 • GU Ventures
  Internationalisering genom affärsfokuserat arbete i ledning och styrelse
  Västra Götaland
 • Ideon Innovation
  Barcamper
  Skåne
 • Mjärdevi Science Park
  East Sweden Evolution
  Östergötland
 • Sahlgrenska Science Park
  ROADMAP – kundfokuserat beslutsstöd för tidig internationalisering
  Västra Götaland
 • Stockholm Innovation and Growth AB (STING)
  STING Go Africa
  Hela Sverige
 • Uppsala Innovation Centre (UIC)
  European Incubators Network - EuroIncNet
  Uppsala län

Kunskapsspridning

Kunskapsspridning av resultat och erfarenheter av projekten görs löpande. En populärversion av följeforskningsstudien samt en sammanfattande rapport om erfarenheter och lärande av insatsen publiceras under början av 2020

Rapporter

Läs mer nedan.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.