Tillväxtverket

Internationalisering

För att främja små tillväxtföretags affärsutveckling på en global marknad har Tillväxtverket genomfört en satsning med fokus på förberedande strategier för internationalisering.

Slutrapport

Den ökade globaliseringen innebär att allt fler företag kan skala upp och växa i en internationell värld. Det innebär sänkta trösklar för expansion och leder till nya affärsmöjligheter, men ställer också ökade krav på ny kunskap och kompetens.

Under 2016–2018 drev Tillväxtverket insatsen Internationalisering. Projekten som genomfördes inom insatsen riktade sig till företag och startups i tidiga kommersialiseringsskeden som ville utveckla och anpassa sina strategier och affärsmodeller för en ny eller förändrad satsning på internationella marknader.

Insatsen är nu avslutad och här hittar du en sammanfattning av resultaten av insatsen.

Här kan du ta del av slutrapporten Kompetens för framgångsrik internationalisering.

Slutsatser i korthet:

Det finns fem viktiga faktorer för att företagen ska lyckas med sin internationella expansion:

Internationella affärsnätverk
Långsiktiga och stabila affärsnätverk är avgörande för att producera värden för företagen över längre tid. Mer kraft behöver läggas på att etablera kontakter och relationer med relevanta internationella affärsnätverk.

Målgruppsanpassade erbjudanden
Företagen behöver anpassad affärsrådgivning, som tar sin utgångspunkt i företagets förutsättningar och affärsmodeller och som fokuserar på branschspecifika internationaliseringshinder.

Små tillväxtföretag behöver ny kunskap och kompetens för internationalisering
Inträdet på internationella marknader kan gå snabbare genom rätt typ av förberedelser och kunskapsinhämtning.

Internationalisering är en integrerad del av affärsutvecklingen i tillväxtföretag
För att kunna utveckla nya tjänster, produkter och processer för den internationella marknaden behöver omvärldsbevakning, omvärlds- och trendanalys vara en integrerad del av verksamheten hos små och medelstora företag med internationella tillväxtambitioner.

Internationaliseringsmognaden avgörande
Företagen behöver kunna hantera olika hinder för internationella affärer, kunna identifiera nya kunder och möjligheter på nya marknader, kunna marknadsföra sig och skapa en position i internationella affärsnätverk.

Deltagande projekt i Internationaliseringskompetens:

Mer information om projekten i slutrapporten Kompetens i framgångsrik internationalisering, se länk ovan samt i forskningsstudien om Internationaliseringskompetens.

 • Blekinge Business Incubator (BBI)
  BBI Global Business Boost
  Blekinge
 • Connect Uppsala
  Life Science Going Global
  Uppsala län
 • GU Ventures
  Internationalisering genom affärsfokuserat arbete i ledning och styrelse
  Västra Götaland
 • Ideon Innovation
  Barcamper
  Skåne
 • Mjärdevi Science Park
  East Sweden Evolution
  Östergötland
 • Sahlgrenska Science Park
  ROADMAP – kundfokuserat beslutsstöd för tidig internationalisering
  Västra Götaland
 • Stockholm Innovation and Growth AB (STING)
  STING Go Africa
  Hela Sverige
 • Uppsala Innovation Centre (UIC)
  European Incubators Network - EuroIncNet
  Uppsala län

Fler rapporter från insatsen

Forskningsstudie på insatsen Internationaliseringskompetens
Insatsen Internationalisering följdes av forskare som har utvärderat insatsen. Resultatet hittar du i forskningsstudien Internationaliseringskompetens - Att förbereda små tillväxtföretag och startups för internationalisering. Rapporten finns i två utförande, forskarnas längre rapport och en omarbetad, kortare version.
Internationa­liserings­kompetens - kortversion

Internationaliseringskompetens - en studie av följeforskare

Att ta sig ut på ett internationell marknad
Ta del av exempel på hur de företagsfrämjande organisationerna har arbetat för att förändra och utveckla företagens arbetssätt och förutsättningar för att ta sig ut på en internationell marknad. Ta del av erfarenheter från den första insatsen för förberedande internationalisering som genomfördes 2014-2015.
Klara, färdiga, internationalisera!

Att lyckas i Asien
Det finns viktiga skillnader i affärskulturer och näringslivsutveckling beroende på vilken marknad du ska ta dig an. I rapporten Boost Asia hittar du en översikt över hur företag kan agera och vilken typ av stöd som svenska Born Globals och andra tillväxtföretag kan behöva för att lyckas i sin etablering på den asiatiska marknaden.
Boost Asia - Trender, utmaningar och verktyg för att stärka born globals