Tillväxtverket

Digital kompetens för ledarskap

Affärsutveckling för den internationella marknaden och då särskilt kopplad till digitalisering blir en allt viktigare konkurrensfaktor. Den ökade globaliseringen genom digitalisering innebär att fler mindre företag har möjlighet att internationaliseras.

Projekten - avslutade 2019/2020:

 • Almi Företagspartner Uppsala
  Dig 4 Export
  Uppsala län
 • Founders Loft
  Värdegrunder och hållbarhet för stöd och utveckling av digitala tjänstebolag
  Västra Götaland
 • High Five
  DigiBoard
  Halland

 Förmågan att använda digitalisering för att skapa nya affärsmöjligheter eller förändra affärsprocesser och - modeller kan vara avgörande för ett företags framgång. Digital kompetens är en ledningsfråga men insikten om dess betydelse och nödvändig kompetens på området saknas ofta i styrelserummet och i företagsledningen.

I