Tillväxtverket

Digital kompetens för tillväxt

Företag möter olika tillväxthinder som kan försvåra nästa utvecklingssteg. Ett sådant hinder kan vara bristen på digital kompetens.

Den ökade globaliseringen genom digitalisering innebär att allt fler mindre företag kan internationaliseras. Tjänster, produkter och idéer färdas blixtsnabbt runt jorden. Detta kräver nya affärsmodeller.

I denna insats stöttar vi regionalt arbete för affärsutveckling och internationalisering genom digitalisering. Insatsen ska vara kompetenshöjande och stötta nyskapande arbetssätt och metoder. Tre regionala pilotprojekt drivs för att hjälpa företag att nå tillväxt och och att förbereda internationalisering.

Projekten - avslutade 2019/2020:

 • Almi Företagspartner Uppsala
  Dig 4 Export
  Uppsala län
 • Founders Loft
  Värdegrunder och hållbarhet för stöd och utveckling av digitala tjänstebolag
  Västra Götaland
 • High Five
  DigiBoard
  Halland

Genomförande och kunskapsspridning

Genomförande med processtöd, kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsträffar genomförs tillsammans med projektägarna i insatsen för Affärsjuridisk kompetens.

Kunskapsspridning av erfarenheter och resultat av satsningen sker under Q1 2021