Tillväxtverket

Digital kompetens för ledarskap

Affärsutveckling för den internationella marknaden och då särskilt kopplad till digitalisering blir en allt viktigare konkurrensfaktor. Den ökade globaliseringen genom digitalisering innebär att fler mindre företag har möjlighet att internationaliseras.

Förmågan att använda digitalisering för att skapa nya affärsmöjligheter eller förändra affärsprocesser och- modeller kan vara avgörande för ett företags framgång. Digital kompetens är en styrnings- och ledarskapsfråga men insikten om dess betydelse och nödvändig kompetens saknas ofta i styrelserummet och i företagsledningen. Digitalisering är en affärsstrategisk kompetens som är extra viktig att utveckla i mindre företag. 

Projekten avslutade under hösten 2019. Kunskapsspridningen av insatsen för görs under Q1 2021

Projekten i Digital kompetens för styrelse och ledning:

 • Almi Företagspartner Nord
  Disko - Digital Kompetens inför en internationalisering
  Norrbotten och Västerbotten
 • Almi Företagspartner Uppsala
  Lead 4 Digital Change
  Uppsala län
 • Bron Innovation
  Great Reach - projektmodell för företag i hela regionen
  Västernorrland
 • Packbridge, Kunskapspartner och Region Skåne
  Digital Scorecard
  Skåne
 • SSES
  The Affinity Program - internationellt utbyte för digitala startups
  Stockholm