Tillväxtverket

Digital kompetens för internationalisering

Företag möter olika tillväxthinder som kan försvåra nästa utvecklingssteg. Ett sådant hinder kan vara bristen på digital kompetens.

Den ökade globaliseringen genom digitalisering innebär att allt fler mindre företag kan internationaliseras. Tjänster, produkter och idéer färdas blixtsnabbt runt jorden. Detta kräver nya affärsmodeller.

I denna insats stöttar vi regionalt tillväxtarbete för internationell affärsutveckling genom digitalisering. Tre pilotprojekt drivs för att hjälpa företag att nå tillväxt via internationalisering.

ALMI Företagspartner Uppsala
Dig 4 Export
Uppsala län

Business Incubator Hamstad
DigiBoard
Halland

Framtidens företag
Digitalisering för internationalisering
Västra Götaland

Genomförande, processtöd, kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsträffar genomförs tillsammans med projekten i insatsen för Affärsjuridisk kompetens.