Tillväxtverket

Affärsjuridisk kompetens

Affärsutveckling för den internationella marknaden är en allt viktigare konkurrensfördel. Den ökade globaliseringen genom digitalisering innebär att allt fler företag kan internationaliseras. I detta sammanhang blir affärsjuridiken för småföretag allt viktigare.

För många mindre företag finns ett behov av enklare och mer standardiserad juridisk information. Det driver fram nya juridiska tjänster och paketering i form av mallar och checklistor och mer standardiserad rådgivning.

Samtidigt ökar komplexiteten i företagens produktions- och affärsmodeller. Juridiken blir inom vissa områden allt mer specialiserad, inte minst beroende på en ökning av ny lagstiftning och nya regelverk. Detta leder till nya behov och krav på juridiska grundkunskaper hos småföretag.

Affärsjuridisk kompetens är ett nytt utvecklingsområde med start 2017. Det bygger vidare på erfarenheter från tidigare insatser för förberedande internationalisering.

Följande projekt ingår i pilotsatsningen:

Agenturföretagen
Affärsjuridisk kompetensutveckling – utveckling och digitalisering av juridiska tjänster
Hela Sverige

ALMI Företagspartner GävleDala
DIA – Digitalisering för fler Internationella Affärer
Gävleborg och Dalarna

GU Ventures
Affärsjuridisk kompetenshub för internationalisering och digitalisering av Life Science-företag
Västra Götaland

Lunds kommun, Future by Lund
Testbäddar & SME metodutveckling kring affärsjuridisk kompetens
Skåne

Genomförande, processtöd, kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsträffar genomförs tillsammans med projekten i insatsen för Digital kompetens för internationalisering.