Tillväxtverket

Affärsjuridisk kompetens

Affärsutveckling för den internationella marknaden är en allt viktigare konkurrensfördel. Den ökade globaliseringen genom digitalisering innebär att allt fler företag kan internationaliseras. I detta sammanhang blir affärsjuridiken för småföretag allt viktigare.

Företag möter olika tillväxthinder som kan försvåra nästa utvecklingsfas. Ett sådant hinder kan vara bristen på affärsjuridisk kompetens och kunskaper om lagar och regler. Som ett resultat av de globala omvärldsförändringarna ökar också efterfrågan på affärsjuridisk rådgivning

För vissa mindre företag finns ett behov av enklare och mer standardiserad juridisk information. Det driver fram nya juridiska tjänster och paketering i form av mallar och checklistor och mer standardiserad rådgivning.

Samtidigt ökar komplexiteten i företagens produktions- och affärsmodeller. Juridiken blir inom vissa områden allt mer specialiserad, inte minst beroende på en ökning av ny lagstiftning och nya regelverk. Detta leder till nya behov och krav på juridiska grundkunskaper hos småföretag.

Affärsjuridisk kompetens är ett nytt utvecklingsområde som bygger vidare på erfarenheter från tidigare insatser i programmet.

Omslag av publikationen Legal tech, bestående av en lagparagrafillustration

Vad innebär en ny affärsjuridisk marknad för Sverige?

Kunskapen om hur den nya affärsjuridiska marknaden ser ut i Sverige är låg. Hur många nya affärsjuridiska hybridbyråer finns på den svenska startup scenen och vad kommer de att innebära för små och medelstora företag i Sverige som genom dem kan få juridiskt stöd på nya sätt?

I publikationen Legal tech - En förstudie om en juridisk marknad under omvandling har vi gjort en kartläggning av legal tech scenen i Sverige, vilka drivkrafterna för dessa företag är och en analys av hur de etablerade juridiska byråerna hanterar den digitala transformationen. Den omfattar också en internationell jämförelse samt förslag på insatser för att skynda på omvandlingen.

Läs eller ladda ner publikationen Legal tech

Deltagande projekt:

 • Almi Företagspartner GävleDala
  DIA - Digitalisering för fler Internationella Affärer
  Gävleborg och Dalarna
 • Future by Lund, Lunds kommun
  GDPR- en kunskapsresa
  Skåne
 • GU Ventures
  Affärsjuridisk kompetens för Life Science-bolag
  Västra Götaland
 • Trade Partners Sweden, TPS
  Digitalisering av juridiska tjänster
  Hela Sverige

Genomförande och kunskapsspridning

Genomförandet med processtöd, erfarenhetsträffar, uppföljning och kunskapsuppbyggnad genomfördes gemensamt med insatsen för Digital kompetens för tillväxt.

Kunskapsspridning sker under Q1 2021.

Rapporter

Läs mer nedan under länkar.