Tillväxtverket
Man och kvinna pratar i ett sammanträdesrum.

Kompetens­utveckling

Behoven förändras när ett företag växer. För att stärka små företags affärsutveckling och internationella konkurrenskraft arbetar vi med olika kompetenshöjande insatser.

I programmet för kompetensutveckling för tillväxt finansierar vi insatser som syftar till att driva på utvecklingen av nya metoder, verktyg och arbetssätt anpassade för små företag (2-49 anställda) med goda tillväxtmöjligheter. De riktade kompetensutvecklingsinsatserna erbjuds företagen företrädesvis i grupp och i nätverk. Huvudfokus ligger på nya och tidiga utvecklingsskeden för kommersialisering och på tillväxt genom förberedande internationalisering och digitalisering.

Insatserna förmedlas via offentliga och privata svenska företagsfrämjande aktörer. Målet är att även stötta förnyelse och verksamhetsutveckling hos dessa organisationer.

Genom att testa nya insatser får Tillväxtverket en ökad kunskap om företagens behov och vi, och andra företagsfrämjande aktörer, kan inspireras till fortsatta insatser och identifiera nya utvecklingsområden. De olika insatserna har olika teman och vinklingar, men hänger delvis samman i innehåll, målgrupper och genomförandelogik. Gemensamt är arbetet för en ökad fokusering på strategisk affärskompetens som stöd för tillväxt.


Läs mer om aktuella utvecklingsområden:

Kontakt

Karin Östberg
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 20

Lisbeth O Karlsson
E-post: lisbeth-o.karlsson@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 94 81