Tillväxtverket
Man och kvinna pratar i ett sammanträdesrum.

Kompetens­utveckling

Behoven förändras när ett företag växer. För att stärka små företags affärsutveckling och internationella konkurrenskraft arbetar vi med olika kompetenshöjande insatser.

Aktuell utlysning - Höjd digital kompetens i småföretags ledningar och styrelser

Just nu kan företagsfrämjande organisationer söka finansiering för att driva utvecklingsprojekt för att stötta företagens digitala utveckling. Projekten ska vidareutveckla – eller i vissa fall nyutveckla - och stötta nyskapande arbetssätt, metoder och analysverktyg.

Det övergripande syftet med insatsen är att stärka företagens konkurrenskraft att strategiskt hantera digitaliseringens möjligheter och risker vid affärsutveckling.

Mer information om utlysningen och hur du ansöker hittar du under våra utlysningar.

Program för kompetensutveckling

I programmet för kompetensutveckling för tillväxt finansierar vi insatser som ska driva på utvecklingen av nya metoder, verktyg och arbetssätt anpassade för små företag med goda tillväxtmöjligheter. Fokus är på nya och tidiga kommersialiseringsskeden där små företag behöver utveckla sin kompetens och anpassa sina strategier, och affärsmodeller inför en ny eller förändrad satsning på internationella marknader.

Insatserna ska leda till ny och ökad kunskap och kompetens med syftet att stärka små tillväxtföretags internationella konkurrenskraft och att utveckla verksamheten hos företagsfrämjande aktörer. Målet är att stötta förnyelse på olika sätt.

Genom att testa nya insatser får Tillväxtverket en ökad kunskap om företagens behov och vi, och andra företagsfrämjande aktörer, kan inspireras till fortsatta insatser och identifiera nya utvecklingsområden.

De olika insatserna har olika teman och vinklingar, men hänger delvis samman till innehåll, målgrupper, form och genomförandelogik. Gemensamt för aktuella insatser är arbetet för en ökad fokusering på strategisk affärskompetens och digital kompetens som stöd för tillväxt och utveckling.

Läs mer om aktuella utvecklingsområden:

Kontakt

Karin Östberg
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 20

Lisbeth O Karlsson
E-post: lisbeth-o.karlsson@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 94 81Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.