Tillväxtverket
Två kvinnor och en man sitter runt ett bord.

Kompetens­utveckling

Behoven förändras när ett företag växer. För att stärka små företags affärsutveckling, affärskompetens och konkurrenskraft arbetar vi med olika kompetenshöjande insatser.

Kompetensutveckling för tillväxt i småföretag

I programmet för kompetensutveckling för tillväxt finansierade vi insatser som ska driva på utvecklingen av metoder och verktyg anpassade för små företag med goda tillväxtmöjligheter. Fokus är nya och tidiga kommersialiseringsskeden där små företag behöver utveckla sin kompetens och anpassa sina strategier och affärsmodeller inför en ny eller förändrad satsning på nya marknader.

Insatserna ska leda till ny och ökad kunskap och kompetens med syftet att stärka små tillväxtföretags internationella konkurrenskraft och att utveckla verksamheten hos företagsfrämjande aktörer. Målet är att stötta förnyelse.

Genom att testa nya insatser får Tillväxtverket en ökad kunskap om företagens behov och vi, och andra företagsfrämjande aktörer, kan inspireras till fortsatta insatser och identifiera nya utvecklingsområden.

Olika teman

De olika insatserna har olika teman och stöttar olika typer av projektmodeller, men hänger delvis samman till innehåll, målgrupper och genomförandelogik. Det finns tre huvudsakliga teman:

  • Strategiskt styrelsearbete
  • Internationaliseringskompetens, förberedande internationalisering
  • Pilotinsatser för digitalisering - ledarskap, förberedande internationalisering, affärsutveckling och affärsjuridik

Kompetensutvecklingsprogrammet har avslutats och inom uppdraget har det tagits fram kunskap som Tillväxtverkets uppdrag Höjd digital kompetens i småföretags ledningar och styrelser bygger på. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kunskap som tagits fram inom uppdraget

Inom uppdraget har det tagits fram tre rapporter som handlar om Strategisk styrelsekompetens, i den rapporten presenteras bland annat en kartläggning av aktörssystemet riktad till mindre tillväxtföretag. De affärsjuridiska tillväxtresan är en rapport som ger en bild av hur affärsjuridiken kan vara strategiskt viktigt för affärsutvecklingen i företag. Styrelsetrappan är en guide där du kan du läsa om olika styrelser och arbetssätt, och få veta mer om hur du kan utveckla ditt företag med strategiskt och aktivt styrelsearbete. Tanken är att Styrelsetrappan ska vara ett verktyg som stöttar och inspirerar. Styrelsetrappan har delat in styrelsearbetet i fyra trappsteg: passiv, enkel, aktiv och professionell med målet att ditt företag ska hitta den styrelseform som passar er bäst.