Tillväxtverket

Processtöd för att inkludera flera

Driver du projekt med specifika målgrupper och vill utveckla ditt arbetssätt och nå fler deltagare? Här hittar du ett processtöd som vi har tagit fram tillsammans med We Link Sweden som du kan använda för att utveckla hela processen, från planering till utvärdering av projektet. Lycka till med ditt projekt!

Stödet är uppdelat i fem moduler:

Filmer och övningar

Till varje film finns övningar och kompletterande material som du kan använda för att fördjupa dina kunskaper. Övningarna hittar du i filmen, du kan med fördel pausa filmen för att göra övningen. Fördjupande material hittar du i anslutning till respektive film.

Tips medan du tittar!

  • Filmerna är indelade i block. Efter ett block kommer en sammanfattning. Du kan pausa filmen om du vill göra anteckningar.
  • Titta gärna tillsammans med en kollega eller projektmedlem och diskutera eller gör övningarna tillsammans.
  • Du kan behöva titta på filmerna flera gånger, de innehåller mycket information.
  • Du hittar kompletterande material du kan ladda ned i anslutningen till filmen.

Här hittar du alla filmer och övningar.

Information om processtödet

Processtödet är framtaget tillsammans med We Link Sweden, som en del av uppdragen Enklare vägar till jobb och kompetens och Utrikes födda och företagande. Processtödet är till för dig som driver projekt med specifika målgrupper men tipsen är värdefulla för alla som driver projekt.

Kontakt

Eva Johansson

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se