Tillväxtverket

Lärdomar från avslutade projekt

2017 beviljades 41 projekt inom satsningen Enklare vägar till jobb och kompetens. Flera av projekten har lett till lyckade matchningar där företag fått tillgång till kompetens och nyanlända och långtidsarbetslösa har fått jobb. 728 personer, eller 40 procent av deltagarna, har fått arbete, praktikplats eller gått vidare till utbildning efter att projekten avslutats.

Några projekt har tagit fram nya tjänster, utbildningar och metoder för att underlätta rekrytering i en bransch eller via digitala verktyg. Erfarenheter från dessa projekt visar på att det finns metoder och arbetssätt som skapar förutsättningar för företag att hitta rätt kompetens och samtidigt skapar möjligheter för personer långt från arbetsmarknaden att få jobb och stanna i jobb.

Några resultat från 2017

 • 1830 personer varav 608 kvinnor deltog i olika insatser som matchning, utbildning, yrkessvenska, praktik m.m. Den största gruppen var nyanlända med lägre utbildning men även personer med högre utbildning och yrkeserfarenhet deltog. 40 procent av dessa har efter projekten avslutats fått jobb, praktik eller påbörjat studier (se fördelningen nedan.
 • 494 personer varav 165 kvinnor fick jobb som direkt resultat av projekten (här finns också helt nya jobb).
 • 146 varav 46 kvinnor var i praktik när projekten avslutades och 88 personer, varav 34 kvinnor hade påbörjat studier. 
 • 1808 företag deltog på olika sätt i projektens arbete. Som blivande arbetsgivare, praktikanordnare men också i arbe-tet med att beskriva kompetensbehov, utveckla språkverk-tyg och som deltagare i utbildningar för att skapa bättre förutsättningar för mångfald på arbetsplatserna.

Utöver det skapades ett antal olika verktyg, utbildningar och andra hjälpmedel i arbetet att förenkla vägen till jobb. Några exempel är:

 • Ett bildbaserat verktyg för självskattning och CV inom industriyrken: http://s.skill.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • En jobbguide till borrningsyrket för nyanlända.
 • Webbaserad HR-funktion för mode och detaljhandel.
 • Kursmaterial för inkluderingscoach på företag.
 • Utbildningsplan för bantekniker (järnvägen) för nyanlända.

Några slutsatser från arbetet under 2017

En viktig del i projektverksamheten är de möjligheter de ger till lärande och utveckling av Tillväxtverkets och andras framtida verksamhet. Nedanstående slutsatser grundar sig i projektens slutrapporter, gemensamma workshops kring utmaningar och lösningar och i den utvärdering som genomfördes av Kontigo AB.

 • Fler enklare arbeten kan skapas om företag får stöd i att arbeta med sin organisation. Många, särskilt lite mindre företag, behöver stöd i att kartlägga sitt reella behov och ta fram kompetensprofiler som motsvarar det arbete man behöver få utfört. Genom att se över hela eller delar av organisationen kan man ofta frigöra enklare arbetsuppgifter till nyanställningar och samtidigt ge utvecklingsmöjligheter till redan anställda. Små företag har svårt att finansiera detta även om tjänsten erbjuds. Men det finns mycket att vinna.
 • Matchningen underlättas av gedigen kunskap om branschen och de yrken som är aktuella kombinerat med kulturell kompetens. Både arbetsgivare, arbetsplatsen och den arbetssökande kan behöva utbildning och stöd inför, under och en tid efter rekryteringen. Förtroende, tillgänglighet och flexibilitet behövs i coachningsarbetet. Gäller ofta även om den arbetssökande har högre kompetens och kompetens som matchar behoven.
 • Arbetsplatsförlagd eller arbetsplatsnära yrkesutbildning och/eller yrkesinriktad SFI framgångsrika metoder Metoderna kan utvecklas ännu mer i samverkan med branscherna. Validering och ”yrkestester” inför anställning kan troligen utvecklas och användas mer.
 • Insatserna behöver bygga på konkreta kompetensförsörjnings-/ rekryteringsbehov i företag. Satsningar på branscher med stora rekryteringsbehov med matchning- till utbildning och/eller arbete är en väg. Samverkan med det lokala småskaliga näringslivet en annan. 

Jobb och kompetensresan

Tjänstebyrån Antrop fick i uppdrag av Tillväxtverket att genomföra en analys av utmaningar och förslag till lösningar, vilket resulterade i en processbeskrivning.  

Den visar de vanligaste utmaningar som framkommit i de genomförda projekten för företag respektive arbetssökanden, i matchning mellan jobb och kompetens.

Läs Antrops processbeskrivning PDF

Slutrapport för programmet 2017

Lärdomar om enklare vägar till jobb och kompetens.

Slutrapport från Kontigo

Analysföretaget Kontigo har på uppdrag av Tillväxtverket utvärderat programmet. Deras slutrapport kan du läsa här.

Kontakt

Eva Johansson
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se