Tillväxtverket

Genomförda projekt 2017

Här kan du läsa om de projekt som fått projektmedel inom Enklare vägar till jobb och kompetens. För varje projekt finns en kontaktperson om du vill veta mer.

Underlätta att hitta kompetent personal till bristyrken

Bemanningsföretaget God Bemanning ska hjälpa företag att hitta kompetent personal till bristyrken, som bilmekaniker, bussförare och ingenjörer. Genom projektet ska fler personer som har svårt att få jobb få fast anställning – till exempel nyanlända som behöver språkstöd i arbetet.

Syftet är att utveckla metoder som gör det lättare att rekrytera, matcha och validera kompetens inom de olika bristyrkena.

Arbetsinstruktioner på rätt språk och enklare extrajobb

Projektet kommer att söka upp personer ur de grupper som har svårast att få jobb, med hjälp av Arbetsförmedlingen, sfi-utbildare och coachningsföretag. Tillsammans med företag som behöver personal utvecklar de sedan praktiska metoder. De kommer till exempel att:

 • validera kompetensen hos ingenjörer som ska arbeta med dieselmotorer i Göteborg
 • ta fram introduktionsprogram och översätta arbetsinstruktioner för att underlätta för ingenjörer och byggprojektledare i Katrineholm och Norrköping som inte kan svenska så bra, men i övrigt har rätt kompetens
 • underlätta för nyanlända att få enklare extrajobb, till exempel på lager, i samarbete med Arbetsförmedlingen och fackliga parter i Norrköping.

Ambitionen är att personerna får fast anställning inom sex månader. När projektet är klart finns en fungerande verksamhet som arbetar enligt testade metoder mot problemen med matchning på svensk arbetsmarknad. Dessutom kan projektet sprida metoderna till exempelvis andra bemannings­företag.

Projekt: God Bemannings modell för enklare vägar till jobb

Organisation: God Bemanning, www.godbemanning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Maria Nordin, maria.nordin@godbemanning.se

Beviljat belopp: 1 253 000 kronor

Område: Stockholm, Göteborg och Norrköping

Ge svenska modebranschen tillgång till ny kompetens

Design United AB ska utveckla en modell för att nysvenskar som har gedigen sömnadskunskap ska kunna matchas med modeföretag i Stockholms län. Det finns ett växande behov av att få kvalificerat sömnadsarbete utfört i Sverige, men företagen och nysvenskar med relevant kompetens har svårt att finna varandra.

Syftet är att ge nysvenskar med kunskaper om sömnad möjlighet att hitta arbete i modebranschen och samtidigt ge modeföretag tillgång till sömnadstjänster i Sverige.
Hitta och validera kunskaper i samarbete med språkutbildning

Projektet kommer att utveckla en modell för att:

 1. hitta nysvenskar som har hantverkskunnande inom sömnads- och modebranschen, i samarbete med Arbetsförmedlingen och SFI-anordnare.
 2. validera nysvenskars sömnadskunskaper, i samarbete med organisationer som utbildar i sömnad
 3. utveckla kontakter med företag inom modebranschen som behöver sömnadskompetensen
 4. utbilda i sömnad och validera kunskaper i en och samma lokal, som har nödvändig utrustning.

När projektet är klart finns en modell som visar hur ett antal nysvenskar kan få en sömnadsutbildning, sin kompetens validerad, hur få kontakt med svenska företag i modebranschen, och på sikt hur de även kan starta egna företag.

Projekt: L.I.S.A. LÄRANDE | INTEGRATION | SÖMNAD | ARBETE

Organisation: Design United AB, www.designunited.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Per Norén, pelle@designunited.se

Beviljat belopp: 636 000 kronor

Område: Stockholms län

Ny webbplats ska ge rättvisare arbetsmarknad

The Working Generation ska samla lediga jobb på platstorget.se. Där kan jobbsökare hitta korta annonser med fokus på krav och meriter, och söka jobb utan att uppge namn, ålder eller kön.

Syftet är att ge lokala arbetsgivare ett naturligt forum där de snabbt får kontakt med jobbsökare i sitt närområde, i stället för att söka personal genom informella kontakter. Detta gynnar till exempel långtidsarbetslösa och nyanlända.

Arbetsgivarna betalar för tjänsten bara om de går vidare med en ansökan.

Personer som har svårt att få jobb anställs för att administrera och sprida webbplatsen

Projektet kommer att anställa 25–30 nyanlända, personer med funktions­nedsättning och andra som har svårt att få jobb. De anställda ska både administrera platstorget.se och informera arbetsgivare i alla Sveriges kommuner om den nya webbplatsen. Projektet har som mål att alla kommuner ska ansluta sig, och att platstorget.se ska ge jobb åt personer som har svårt att få jobb i dag.

När projektet är klart kommer alla kommuner i Sverige, alla arbetsförmedlingar och alla deltagande arbetsgivare att få en slutrapport om resultaten. På sikt vill projektet förändra den svenska arbetsmarknaden så att den blir snabbare, enklare och mer rättvis.

Projekt: The Working Generation

Organisation: The Working Generation Sweden AB och www.platstorget.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Rickard Linetti, rickard@theworkinggeneration.se

Beviljat belopp: 1 229 000 kronor

Område: I dag 30 kommuner i Sverige

Uppvidinge utvecklar nyanlända för lokala jobb

Uppvidinge kommun ska skapa en klar struktur för hur lågutbildade nyanlända i Uppvidinge ska komma in på arbetsmarknaden. Uppvidinge­företagarna ska på så sätt få välbehövlig ny arbetskraft.

Syftet är att stötta nyanlända till självförsörjning, och även skapa långvariga kontakter mellan nyanlända jobbsökande och de lokala företagen.

Utbildning i svenska, yrkespraktik och personlig utveckling

Projektet kommer att:

 • utreda vilken yrkeskompetens projektdeltagarna har
 • etablera arbetslag för praktiskt arbete inom trä och bygg, elarbete och målning på företag i Uppvidinge
 • utbilda i utökad SFI, kommunikativ yrkessvenska
 • undervisa i samarbete, kommunikation och konflikthantering
 • hjälpa de nyanlända att förstå och utveckla sin personliga kompetens.

Projektet kommer att utvärdera de enskildas prestation och utarbetar sedan en plan för den fortsatta vägen mot ett fast arbete.

När projektet är klart:

 • vet projektdeltagarna vilka yrken de kan välja och hur vägen dit ser ut
 • har 90 procent av dem gjort ett skriftligt avtal för sitt nästa steg mot arbete.

Målet är att 50 procent av projektdeltagarna ska vara anställda på de lokala företagen.

Projekt: Lågutbildade nyanlända i Uppvidinge kommun snabbt i jobb

Organisation: Uppvidinge kommun, www.uppvidinge.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Lars-Gunnar Serell, lars-gunnar.serell@uppvidinge.se, Lars Helde, lars.helde@uppvidinge.se

Beviljat belopp: 2 712 500 kronor

Område: Uppvidinge kommun

Korta vägarna till jobb med flexibla utbildningsmodeller

Företaget AlphaCE ska ta fram en praktisk metod för kompetensförsörjning för företag i Region Skåne, Kalmar län och Uppsala län. Företagen behöver kompetens som finns hos nyanlända och långtidsarbetslösa. Men dessa kan behöva utbildning innan de kan bli anställda.

Syftet är att få fram en flexibel modell för anpassad utbildning av arbetslösa för jobb i små och medelstora företag, så att företagen kan och vill anställa. AlphaCE vill utforma, beskriva och testa olika metoder för kompetensförsörjning för att komma fram till vilken som ger bäst effekt.

 

Prova först och skapa metod sen

Projektet kommer att:

 • kartlägga kompetensbehov hos företag inom tre branscher
 • inhämta kunskap om medarbetares attityder och förväntningar på andra kulturer
 • presentera modeller för kravprofiler för jobb
 • skapa modeller som kan användas för urval av sökande
 • pröva tre olika utbildningspaket för de arbetssökande och utvärdera effekten
 • genomföra coachning och utvärdera effekten
 • pröva tre olika upplägg för språkutbildning och utvärdera effekten.

När projektet är klart finns en pragmatisk och väl underbyggd metod som Arbetsförmedlingen skulle kunna använda när de upphandlar arbetsmarknadsinsatser.

Projekt: Kompetensförsörjningsbehov – metodutveckling utifrån företagsbehov, www.alphace.se/?s=tillv%C3%A4xtverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Organisation: AB AlphaCE Coachning&Education, www.alphace.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Gabriella Pifrader, gabriella.pifrader@alphace.se

Beviljat belopp: 1 141 000 kronor

Område: Kalmar län, Region Skåne, Uppsala län

Praktik på kafé en väg ut ur arbetslöshet

Café REKOmmenderas ska ge praktik åt långtidsarbetslösa, nyanlända och personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Därefter ska de ordna praktikplatser hos andra lokala kaféer och restauranger, där praktikanterna har god chans att bli anställda.

Syftet är att vara en väg till enkla jobb genom att utbilda praktikanterna i kafé- och restaurangarbete samt ge dem en uppfattning om branschen. Café REKOmmenderas finns i Norrtälje, Falun, Umeå och Luleå.

Fyra månaders praktik med utbildning och yrkesvägledning

Projektet och arbetsförmedlingen kommer tillsammans att i två omgångar rekrytera fyra till fem personer per ort, som praktiserar under fyra månader.

 • Månad 1–2: Deltagarna praktiserar på Café REKOmmenderas och får grundutbildning i till exempel livsmedelshantering, bakning, servering och egenkontroll.
 • Månad 3–4: Deltagarna får en ny praktikplats, där de har chans att få anställning. Praktiken kan kombineras med språkutbildning. Projektet har kontakt med deltagarna och praktikplatsen under tiden. Om en deltagare inte vill ha eller passar för en ny praktikplats, får hen vara kvar på Café REKOmmenderas under hela projekttiden.
 • I slutet av praktiken: En kommunal studie- och yrkesvägledare informerar deltagarna om möjliga utbildningsvägar, och arbetsförmedlingen informerar om arbetsmarknaden.

När projektet är klart är målet att minst tre personer på varje ort har fått jobb.

Projekt: Rekommenderas för enklare jobb

Organisation: Café REKOmmenderas i Sverige ek för, www.rekommenderas.cooplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Bo Blideman, bosse@rekommenderas.coop

Beviljat belopp: 1 258 000 kronor

Område: Kommunerna Norrtälje, Falun, Umeå och Luleå

Mer mångfald i halländska lantbruk

Högskolan i Halland ska utveckla förståelsen hos halländska lantbrukare för att mångfald är en viktig konkurrensfördel. Mångfald kan bidra till bättre hållbarhet, lönsamhet, trivsel och hälsa.

Syftet är att öka andelen medarbetare inom lantbruket från grupperna nyanlända och långtidsarbetslösa. Det ska man uppnå genom att utveckla en ny modell för integration och matchning av nyanlända och långtidsarbetslösa med lantbrukare som har rekryteringsbehov.

20 träffar mellan lantbrukare och arbetssökande

Projektet kommer att:

 • kartlägga och beskriva lantbrukens behov av utveckling i Halland
 • genomföra 20 matchningsmöten med lantbrukare och arbetssökande
 • genomföra workshops tillsammans med lantbrukare, Arbetsförmedlingen och Hushållningssällskapet för att kartlägga behov och sprida kunskap.

Projektet kommer att lyfta fram framgångsrika exempel och ambassadörer för att visa på möjliga nya arbetssätt. Projektet kommer att samarbeta med Arbetsförmedlingen och Hushållningssällskapet Halland.

När projektet är klart finns en arbetsmodell för kompetensförstärkning och rekrytering med ett mångfaldsperspektiv som är anpassad för de gröna näringarna.

Projekt: Grön innovation - med mångfald som utvecklingsresurs

Organisation: Högskolan i Halmstad, www.hh.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Henrik Barth, henrik.barth@hh.se

Beviljat belopp: 895 804 kronor

Område: Halland

Traineeprogram på företag för nyanlända akademiker

Företaget Incluso ska matcha nyanlända akademiker med arbets­givare genom ett traineeprogram. De nyanlända ska kunna hitta arbete som motsvarar deras kompetens, och arbetsgivarna ska få den arbetskraft de behöver.

Syftet är att göra det enklare för näringslivet att anställa nyanlända akademiker och för nyanlända akademiker att etablera sig på arbetsmarknaden.

Samarbete och utbildning för bästa matchning

Projektet kommer att samarbeta med 10 organisationer och företag och tillsammans med dem arbeta enligt modellen:

 • Beskriva arbetsgivarnas kompetensbehov.
 • Ta fram kandidater till programmet, intervjua och coacha dem.
 • Presentera kandidater för arbetsgivarna som sen väljer kandidat.
 • Utforma, tillsammans med arbetsgivaren, ett upplägg för coachning och utbildning för kandidaten och arbetsgivaren.
 • Följa upp och utvärdera varje kandidat och arbetsgivare.
 • När projektet är klart finns en ekonomiskt hållbar modell som är möjlig att skala upp och sprida. Målet är att minst 70 procent av de arbetssökande i programmet har anställning.

Projekt: Incluso traineeprogram

Organisation: Incluso AB, www.incluso.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: David Lundborg, david@incluso.se

Beviljat belopp: 1 038 000kronor

Område: Stockholms, Uppsala och Södermanlands län

Validera kunskaper utifrån arbetsgivares behov

Företaget Miljonbemanning ska validera och utveckla kunskaper hos nyanlända och långtidsarbetslösa så att företag tar steget och anställer dem för de tjänster som de i dag inte kan hitta personal till. Valideringen sker genom tester som projektet tar fram tillsammans med företag i Stockholm och Västra Götaland.

Syftet är att bidra till att lösa matchningsproblem på arbetsmarknaden och att minska arbetslösheten bland nyanlända och långtidsarbetslösa.

Arbeta fram metoder och beskriva dem i en handbok

Projektet kommer att utveckla och beskriva metoder för validering, matchning och utbildning genom att:

 • kontakta företag som har behov av arbetskraft
 • identifiera lämpliga arbetssökande
 • validera kunskaper hos de arbetssökande som arbetsgivarna behöver
 • vid behov, utbilda de arbetssökande så att de har de kunskaper som arbetsgivarna behöver.

Arbetsgivaren har nu ett underlag att gå på och ser att den sökande kan det som den påstår sig kunna. Den sökande har ett kvitto på sina kunskaper.

När projektet är klart finns en handbok, tillgänglig till självkostnadspris, som beskriver metoderna. Med stöd av handboken kan modellen spridas i landet. Metoderna lever också vidare i Miljonbemannings verksamhet och finansieras då av arbetsgivare som beställer Miljonbemannings tjänster.

Projekt: Snabbare väg till jobb

Organisation: Miljonbemanning AB, www.miljonbemanning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Ali Khalil, ali.khalil@miljonbemaning.se

Beviljat belopp: 1 239 800 kronor

Område: Stockholms län och Västra Götalandsregionen

Snabbare jobb i träindustrin för nyanlända

Träcentrum ska göra det lättare för nyanlända att snabbt få jobb i träindustrin. De ska coacha rekryterare i kulturella skillnader, och yrkes­utbilda arbetssökande. De satsar särskilt på att få fler kvinnor till träindustrin.

Syftet är att underlätta träföretagens rekrytering och samtidigt förbättra integrationen. Då behövs bättre samverkan mellan arbetsförmedlingen, kommunerna och utbildningsanordnarna.

40 arbetssökande får både teknisk och social utbildning

Projektet kommer att:

 • hålla workshoppar och coacha rekryterare på åtta företag i till exempel kulturella skillnader och krishantering
 • yrkesutbilda 40 arbetssökande, som samtidigt får träning i bland annat arbetsmarknadens uttalade och outtalade spelregler
 • validera arbetssökandes yrkeskompetenser och sociala kompetenser utifrån företagens behov
 • hålla informationsträffar om branschen med målet att 30 kvinnor med utländsk bakgrund deltar – hittills har enbart män deltagit.

När projektet är klart finns mer kompetent personal i träindustrin – nyanlända som vet mer om hur det svenska arbetslivet fungerar både tekniskt och socialt. På sikt ska 90 procent av deltagarna i Träcentrums utbildningar få anställning.

Projekt: Anställningsbarhet inom träindustrin – enklare vägar till jobb

Organisation: Träcentrum Nässjö Kompetensutveckling AB, www.tracentrum.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Bodil Svensson, bodil@tracentrum.se

Beviljat belopp: 1 525 000 kronor

Område: Kommunerna Nässjö, Eksjö och Västervik

Praktik för nyanlända i Örebros gröna näringar

Studieförbundet Vuxenskolan ska hjälpa nyanlända i Örebro län att få praktik inom de gröna näringarna, till exempel jord- och skogs­bruk. Där behövs en ny metod för att förse arbetsgivare med arbetskraft.

Syftet är att bidra till livskraftiga företag inom de gröna näringarna genom att ta till vara nyanländas kompetens, både som anställda och som egna företagare.

Företagens behov och de nyanländas kompetens matchas

Projektet kommer att:

 • kontakta minst 150 företagare inom de gröna näringarna för att inventera behovet av arbetskraft
 • matcha minst 20 nyanlända med företagare inom de gröna näringarna och ge stöd och handledning under praktik och anställning
 • ordna utbildning för de nyanlända när det behövs, till exempel intensivutbildning i svenska eller motorsågs- och röjsågskörkort
 • erbjuda nyanlända utbildning om företagande
 • anordna minst två möten för erfarenhetsutbyte mellan nyanlända och företagare inom de gröna näringarna.

När projektet är klart finns en arbetsmetod för att ta fram praktikplatser inom de gröna näringarna som kan leda till fast anställning. Arbetsgivare med behov av arbetskraft får på så sätt den arbetskraft som de behöver. Metoden kan också spridas till andra delar av landet och till andra näringslivsgrenar.

Projekt: Matchning mot jobb - en satsning inom gröna näringen i Örebro län

Organisation: Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län, www.sv.se/orebrolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Linda Nors, linda.nors@sv.se

Beviljat belopp: 1 081 040 kronor

Område: Örebro län

Praktik för nyanlända akademiker genom jobbsprånget

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin IVA ska arbeta vidare med Jobbsprånget, ett nationellt matchnings- och praktikprogram för nyanlända akademiker. IVA ska utveckla och dokumentera Jobbsprångets metod så att den kan användas i hela landet.

Syftet är att tillvarata kompetensen hos nyanlända akademiker genom att påskynda deras introduktion på den svenska arbetsmarknaden.

Dokumentera Jobbsprånget och testa arbete i kommuner

Projektet kommer att:

 • dokumentera Jobbsprångets metod
 • utveckla ett nytt arbetssätt baserat på Jobbsprångets erfarenheter, för kommuner att snabba på introduktionen för nyanlända akademiker och testa det arbetssättet i tre kommuner
 • kartlägga Jobbsprångets ansökningsportal för att hitta regioner med många som inte har fått praktikplats och sedan aktivt arbeta med att hitta arbetsgivare som vill ta emot praktikanter
 • ge stöd och information till arbetsgivare och arbetsförmedlingar, dels för att deras samarbete ska löpa smidigare, dels för att öka arbetsgivares kunskaper om ekonomiska stöd de kan få för att anställa kandidaterna efter praktiken.
 • När projektet är klart är Jobbsprångets metod dokumenterad och IVA kan arbeta vidare med att sprida den i hela landet.

Projekt: Jobbsprånget Tillväxtverket

Organisation: IVA-Jobbsprånget, www.jobbspranget.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Eva Glaumann, eva.glaumann@iva.se

Beviljat belopp: 2 006 400 kronor

Område: Hela landet

Mötesplats i Umeå för nyanlända och företag

Företaget We link Sweden ska utveckla modellen Entry Hub, som bygger på att nätverk i lokalsamhället leder till jobb. Mötesplatsen Entry Hub ska ge rum åt olika slags aktiviteter som utvecklar både arbetsgivare och nyanlända och stimulerar till nätverk. Projektet ska testa modellen i Stockholm och Västerbotten.

Syftet är att korta vägen till relevant sysselsättning för nyanlända genom att ge dem tillgång till nätverk som är förankrade i lokalsamhället, och genom att stimulera arbetsgivare till att bli mer öppna för nyanlända som medarbetare.

Pilotprojekt startar mötesplatsen Entry hub i Umeå

Modellen Entry Hub utgår från att det är nätverk och lokal förankring som leder till jobb och att det därför behövs fysiska platser där människor kan mötas och bilda nätverk. Projektet kommer att

 • genomföra ett pilotprojekt som går ut på att starta och driva mötesplatsen Entry Hub i Umeå
 • genomföra aktiviteter för arbetsgivare i Västerbotten och Stockholm som ska stimulera till organisationsutveckling som öppnar upp för nyanlända.
 • När projektet är klart är modellen Entry Hub testad i praktiken. De nyanlända deltagarna har utvecklats genom projektet och arbetsgivarna har kommit i kontakt med relevant kompetens. Målet är att några arbetsgivare som deltar i projektet ska fortsätta att implementera och utveckla Entry Hub som modell i fler delar av landet.

Projekt: Entry Hub - En nätverksdriven samverkanslösning för smartare etablering på arbetsmarknaden

Organisation: We link Sweden AB, www.welinksweden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Hugo Ortiz Dubon, hugo@welinksweden.se

Beviljat belopp: 1 898 320 kronor

Område: Stockholms och Västerbottens län

Förbered arbetssökande och företag för anställning

Föreningen Igitego ska underlätta för nyanlända att få anställning på svenska företag i Värmland. I dag finns hinder hos både företagen och de nyanlända, till exempel bristande kunskaper, rädsla och kulturkrockar.

Syftet är att stärka de nyanländas möjligheter på arbetsmarknaden, och att ge företag kunskap om fördelar med arbetskraft med en annan kulturell bakgrund.

Diskussionsgrupper för nyanlända och mångfaldsutbildning på företag

Projektet kommer att hjälpa nyanlända att förbereda sig för arbete i svenskt näringsliv med hjälp av ett brett program som omfattar diskussioner om hälsa, privatekonomi och det svenska samhället. Kvinnor och män kommer att få delvis olika insatser, och deltagarna kommer att delas in i en grupp med lägre studiebakgrund och en med högre studiebakgrund.

Samtidigt ska projektet arbeta med företag för att utveckla deras förmåga att ta emot arbetskraften. Företagen ska få föreläsningar om integration och mångfald i arbetet, och hjälp att utvärdera, införa handlingsplaner och styrdokument för mångfald. Målet är att företagen ska känna sig trygga vid rekrytering av personer med olika bakgrund.

Projektet siktar på att ha 30 deltagare sammanlagt. Av dem ska cirka 60 procent komma i arbete eller praktik eller gå vidare med studier som kan leda till arbete. Projektet ska arbeta med minst 30 företag.

När projektet är klart är modellen utbyggd och utvecklad, och kan användas nationellt.

Projekt: Mado – i arbete

Organisation: Igitego förening, www.igitego.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Dàmour Nordkvist, damourus@igitego.se

Beviljat belopp: 1 342 080 kronor

Område: Värmland

Designstudenter ska hitta smartare vägar till jobb

Design Region Sweden ska låta kreativa studenter skapa koncept som ger nyanlända och långtidsarbetslösa jobb snabbare. Studenterna utgår från den arbetssökandes situation, och försöker motverka stuprörstänkande hos de inblandade aktörerna.

Syftet är att minska tiden till jobb genom en designprocess som studenterna tar fram. Studenterna läser exempelvis design eller beteende­vetenskap.

Studenterna undersöker den arbetssökandes situation

Projektet kommer att genomföra tre så kallade konceptstudior under sju sommarveckor i Härnösand och Kramfors. I varje konceptstudio deltar fyra till åtta studenter med en professionell handledare. Tillsammans med kommunen formulerar de ett uppdrag. Det kan vara att svara på frågor som:

 • Hur kan kommunen och Arbetsförmedlingen förbättra sitt samarbete?
 • Vad behöver företag för att lättare kunna anställa eller erbjuda praktik?
 • Hur kan kvinnors väg in på arbetsmarknaden förenklas?

Studenterna ska jobba kreativt och belysa problemet från olika håll. De kan till exempel göra en ”brukarresa” som visar en arbetssökandes upplevelser och hinder på vägen till ett jobb. De utgår då från en persona, till exempel ung nyanländ kvinna, som de skapar med hjälp av information om målgruppen.

När projektet är klart finns ett antal koncept som kommunerna kan gå vidare med och sprida i nätverk och på konferenser. Projektet kommer också att hålla ett nationellt seminarium med deltagare från till exempel Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och politiska partier.

Projekt: Konceptstudio med designstudenter visar på modeller för enklare vägar till jobb

Organisation: Design Region Sweden, www.designregionsweden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Christer Ericson, christer.ericson@designregionsweden.se

Beviljat belopp: 1 663 000 kronor

Område: Kommunerna Härnösand och Kramfors

Enkla jobb på små mat- och designföretag i Mälardalen

Stiftelsen IOU ska skapa enkla jobb och arbetsträningsplatser hos lokala ekologiska matproducenter, kaféer och designföretag i Stockholm och Mälardalen. De riktar sig till ungdomar, personer med funk­­tions­­nedsättningar och nyanlända.

Syftet är att få småskaliga producenter och sociala företag (företag som ger samhällsnytta) att samverka på ett sätt som skapar fler jobb. IOU Design har redan kontakter och egen verksamhet i Mälardalen, till exempel kaféer och designbutiker, och har arbetat länge med målgrupperna. De samarbetar också med Södertälje kommun och Arbetsförmedlingen.

Kopplar samman sociala företag med små matproducenter

Projektet kommer bland annat att:

 • kartlägga småskaliga producenter, som skulle kunna erbjuda enkla jobb, och sociala företag i Stockholm och Mälardalen
 • ta fram en modell för samverkan mellan företagen, som kan ge stordriftsfördelar och på sikt skapa fler enkla jobb
 • presentera samverkansmodellen på två seminarier riktade till företagen
 • skriva en lättbegriplig handbok om samverkansmodellen.

När projektet är klart finns nya nätverk och samarbeten mellan företagen. På kort sikt är målet att skapa 20–30 enkla jobb och arbetsträningsplatser, och på lång sikt 50–150 jobb.

Projekt: Enkla instegsjobb genom värdekedjor och sociala företag

Organisation: IoU Design for charity, www.theioutrust.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Peter Söderlund, ordforande.stockholm@x-cons.eu

Beviljat belopp: 803 750 kronor

Område: Stockholm och Mälardalen

Större yrkesnätverk för nyanlända i Robertsfors

Robertsfors kommun ska hjälpa nyanlända arbetssökande att skaffa sig ett större yrkesnätverk, genom individuella möten med branschfolk, rekryterare och liknande. De arbetssökande ska också komplettera sin kompetens, inom eller efter projektet.

Syftet är att minska tiden det tar för nyanlända att få ett arbete eller börja på en yrkesutbildning som efterfrågas lokalt. Samtidigt ska lokala arbetsgivare få enklare att rekrytera, och därmed ska deras verksamheter kunna utvecklas.

Varje projektdeltagare ska få möjlighet att komma närmare arbetsmarknaden genom att skaffa sig ett professionellt nätverk och genom att komplettera sin kompetens.

Individuellt nätverkande och komplettering av kompetens

Projektet kommer att ordna individuella möten mellan projektdeltagarna och personer som arbetar inom den bransch där de har kompetens, och även med bemanningsföretag, rekryterare och liknande.

Projektet ska även identifiera de luckor som kan finnas mellan en individs kompetens och ett specifikt företags behov. Varje deltagare ska få en handlings­plan för hur hen kan komplettera sin kompetens, inom ramen för projektet eller genom yrkes­utbildning på komvux eller genom Arbets­förmedlingen.

Projektet räknar med att ha minst 12 projektdeltagare. När projektet är klart ska minst hälften av dessa ha fått en anställning, medan resten har börjat en yrkes­utbildning som efterfrågas på den lokala arbetsmarknaden. Då finns också ett material som beskriver en arbetsmetod för att ta tillvara nyanländas kompetens, som Robertsfors kommun och andra kan använda vidare efter projektets slut.

Projekt: ASAP X

Organisation: Robertsfors kommun, www.robertsfors.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Magnus Hansson, mah@robertsfors.se

Beviljat belopp: 639 500 kronor

Område: Robertsfors kommun

Bättre yrkeskompetensbedömning för fler nyanlända

Manpower ska tillsammans med partnerföretag runtom i landet utveckla yrkeskompetensbedömning under praktik. Målet är att nyanlända ska få möjlighet till praktik och därefter anställning i företagen.

Syftet är att ge nyanlända ett första steg in på den svenska arbetsmarknaden genom praktik med yrkeskompetensbedömning som utgår från branschstandard och uppfyller kraven från Arbetsförmedlingen.

Bygga vidare på tidigare arbete

Projektet ska bygga vidare på tidigare projekt som har tagit fram en process och standard för praktik med yrkeskompetensbedömning som är kvalitativt mätbar, och därför går att följa upp. Projektet kommer att använda den processen och utvidga den. Fler nyanlända och partnerföretag ska delta i projektet, och arbetet kommer att utvidgas till andra fackområden.

När projektet är klart så har 600 nyanlända fått praktik med yrkeskompetensbedömning. Processen som har använts i projektet skulle kunna bli en befintlig del av Arbetsförmedlingens stöd till arbetssökande nyanlända.

Projekt: Äntligen Jobb

Organisation: Manpower AB, www.manpower.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Stefan Fransson, Stefan.Fransson@manpowergroup.se

Beviljat belopp: 1 112 600 kronor

Område: Län och regioner: Blekinge, Gävleborg, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland, Örebro, Östergötland.

Lokal och nationell utveckling för de gröna näringarna

LRF ska starta lokala processer för att underlätta matchning mellan företagare och nyanlända. Lokala nätverk ska etableras som ska arbeta för att företag i de gröna nä-ringarna ska kunna utvecklas med nyanlända som arbetskraft. Syftet är att hitta former för att förse de gröna näringarna med arbetskraft, så att före-tagen kan utvecklas och fler nyanlända kan få arbete.

Sammanföra människor för samtal och information

Projektet kommer på lokal nivå att

 • knyta kontakter för samtal om integration – 50 chefer och arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingens kontor och 25 kommunala tjänstepersoner
 • informera 2500 företagare om möjligheter med integration i deras företag
 • på informationsmöten sammanföra 200 företagare med arbetsförmedlare och kommunala tjänstepersoner
 • utse ambassadörer för projektet i 50 kommuner
 • stödja det lokala arbetet genom att ta fram nya verktyg och underlag som publi-ceras på lrf.se

När projektet är klart finns mer kunskap om integration i de gröna näringarna. På sikt är målet att de gröna näringarna i högre grad än i dag ska vara en resurs för integration av nyanlända och att utvecklingen bidrar till nya affärsmöjligheter och breddad kompe-tens i företagen. Information om projektet och dess resultat riktas till LRF:s 140 000 medlemmar, media, myndigheter, politiker och andra i LRF:s kontaktnät.

Projekt: Integration i de gröna näringarna, www.lrf.se/om-lrf/uppdrag-vision-och-vardegrund/lrfs-integrationsarbete/landet-runt-ar-lrfs-arbete-med-integration-i-kommungrupperna/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Organisation: Lantbrukarnas Ekonomi AB, www.lrf.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Christina Bondesson, christina.bondesson@lrf.se

Beviljat belopp: 1 401 760 kronor

Område: Hela Sverige

Slussa in på arbetsmarknaden med genomtänkt metod

Randstad ska utveckla en metod för att förbereda nyanlända för arbete i Sverige. Metoden finns redan i en första version, och projektet vill förfina och utveckla den. Projektet kommer att genomföras i Västerbotten och Stockholm.

Syftet är att göra det lättare för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden och att hjälpa arbetsgivare att rekrytera personal. Projektet vill få de nyanlända att tänka i nya banor, så att de söker jobb som de inte tidigare tänkt på.

Samtal och tester förbereder för arbete

Projektet kommer att utveckla Randstads befintliga metod. De arbetssökande får genom samtal och tester hjälp att komma fram till vilka jobb som passar dem. I nästa steg får de arbetssökande hjälp att presentera sig så att de får komma till intervju, och sedan hjälp med att förbereda sig en intervju. När det är klart med anställning får arbetsgivaren och arbetstagaren hjälp att förbereda arbetsstarten. Den som inte lyckas få anställning, får hjälp att komma vidare på annat sätt. Projektets mål är att:

 • minst 400 personer genomför metoden under 2017
 • minst 100 projektdeltagare blivit anställda före årsskiftet 2017/2018
 • lära sig hur de når den prioriterade målgruppen och att Randstad har integrerat den kunskapen i sin ordinarie verksamhet.

När projektet är klart finns det en genomarbetad metod som är integrerad i Randstads ordinarie arbete och tillgänglig för andra att använda.

Projekt: Enklare vägar till jobb med Randstads tre-stegs-modell

Organisation: Antenn Consulting AB, www.antenn.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Anki Elken, anki.elken@randstad.se

Beviljat belopp: 4 538 000 kronor

Område: Västerbotten och Stockholm

Utveckla företag i Umeå och Vännäs med nyanlända

Företaget GF Chansen ska försöka skapa mer positiva attityder till nyanlända genom att visa på att det är lönsamt för företag att satsa på mångfald och social hållbarhet. Projektet ska matcha nyanlända med företag i Umeå och Vännäs som behöver rekrytera och som vill utveckla sin sociala hållbarhet.

Syftet är att hitta sätt att ta vara på den kompetens som finns hos nyanlända.

Matcha företag med nyanlända och påverka attityder

Projektet kommer att bestå av tre delar:

 • Matchning – stödja nyanlända i steget ut på arbetsmarknaden.
  Projektet ska rekrytera 35 personer, som ska gå vidare mot praktik, anställning, utbildning eller andra positiva lösningar.
 • Kompetens – ge företag kunskaper som motiverar dem att anställa nyanlända.
  Projektet ska träffa minst 14 företag och informera om vilket stöd de kan få för att anställa nyanlända, och vilka affärsmässiga fördelar det ger. Efter workshopparna ska projektet ta fram stödmaterial till företagen.
 • Utveckling – hitta sätt att förändra företagens attityder till nyanlända.
  Projektet ska ta fram en metod för att förändra attityder, baserad på forskning och fakta. Projektet ska också genomföra fyra seminarier riktade mot allmänheten om mångfald och social hållbarhet.

När projektet är klart finns en metod för att förändra företagens attityd till nyanlända som är baserad på lönsamhet och social hållbarhet. GF Chansen kommer att arbeta vidare enligt metoden och sprida den till intresserade aktörer.

Projekt: Enklare jobb – både i praktiken och teorin

Organisation: GF Chansen AB, www.chansen.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Simon Miderfjäll, simon@chansen.nu

Beviljat belopp: 735 000 kronor

Område: Umeå och Vännäs

Arbete med enkla jobb sprids till näringslivet

Landskrona stad ska anpassa kommunens eget arbete med enkla jobb så att metoden också kan användas av företag. På så vis vill de få företag att anställa fler som står långt från arbetsmarknaden.

Syftet är att lösa dilemmat att det finns många arbetslösa i Landskrona samtidigt som företag lider brist på kompetent arbetskraft. Ett sätt kan vara att företag avlastar kvalificerade medarbetare genom att anställa nya medarbetare som får ta över en del enklare arbetsuppgifter. Projektet ska också hjälpa företag med kompetensbrist, rusta långtidsarbetslösa och nyanlända för kommande arbetsliv och ge dem en anställning.

Nära samarbete med Arbetsförmedling och näringsliv

Projektet kommer först att kartlägga kompetensbehoven i Landskronas näringsliv och bestämma bransch att rikta sig till. Sedan kommer de att ta fram en arbetsmetod för enkla jobb som passar företagen. Den ska utgå från den metod som kommunens förvaltningar redan använder:

 • En jobbkandidat genomgår först en förberedelse, anställs sedan i upp till två år med anställningsstöd från Arbetsförmedlingen och får därefter en tillsvidareanställning.
 • Arbetsgivaren får hjälp av staden att ställa om sin organisation så att anställningen kan bli permanent.

Landskrona stad kommer att testa den anpassade metoden under en workshop och sedan erbjuda den till företag i de aktuella branscherna. Efter projektet avser Landskrona stad att permanenta arbetet med enkla jobb i näringslivet.

Projekt: Kompetensförsörjning i näringslivet

Organisation: Landskrona stad, www.landskrona.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Mats Persson, mats.m.persson@landskrona.se

Beviljade medel: 1 095 000 kronor

Område: Landskrona

Nyanlända tekniker löser utmaningar i industrin

Företaget Swerea IVF ska knyta samman nyanlända tekniker och ingenjörer med industriföretag i Västra Götaland och Halland. I workshoppar ska de tillsammans försöka hitta lösningar på företagens utmaningar. Några idéer, eller innovationer, väntas leda till att företagen kan anställa och utvecklas.

Syftet är att fler innovationer ska bli en väg till arbete för nyanlända akademiker. De ska involveras i företagens innovations­processer, och på så vis både bli delaktiga i arbetslivet och kunna bidra till utveckling.

Innovationsprojekt på företag ska leda till jobb

Projektet kommer att skapa innovationsresor. Med det menar de:

 1. Innovationsanalys vid några industriföretag. Vilka utmaningar finns som behöver lösningar, exempelvis i form av nya produkter?
 2. Matchning mellan nyanlända tekniker eller ingenjörer och företag.
 3. Innovationsworkshop med tre parter: företag, coacher och nyanlända, som med hjälp av verktyg för innovation försöker hitta lösningar.
 4. Innovationsprojekt hos företaget. Någon av idéerna från workshoppen utvecklas på företaget med hjälp av en nyanländ projektdeltagare. Förhoppningen är att hen blir anställd efter projektet.

När projektet är klart har minst fem nyanlända arbetslösa och lika många företag genomgått en innovations­resa. Båda parter har fått större yrkesnätverk och har lärt sig mer om innovationsprocesser. Projektet kommer även att genomföra en annan typ av innovationsresa för nyanlända entreprenörer som behöver en ny affärsidé. På lång sikt hoppas projektet att modellen ska användas av exempelvis Arbets­förmedlingen, och att 500 nyanlända akademiker per år får jobb.

Projekt: De nya jobben

Organisation: Swerea IVF AB, www.swerea.se/ivflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Mikael Ström, mikael.strom@swerea.se

Beviljat belopp: 1 295 000 kronor

Område: Halland och Västra Götaland

Med webb kan nyanlända visa sin kompetens i bilder

Industrikompetens i Östergötland ska skapa och testa en ny webbtjänst där nyanlända själva kan visa sin kompetens inom industriyrken med hjälp av bilder. Projektet vill även utbilda personer på industriföretag till inkluderingscoacher.

Syftet är att nyanlända i större utsträckning ska hitta praktikplatser som passar deras kompetens och intressen. I webbtjänsten ska de kunna synliggöra vad de kan även om de inte har kommit så långt med svenskan. Syftet med utbildningen på företag är att dessa i större utsträckning ska ta emot nyanlända som praktikanter och att det ska fungera bra.

30 personer ska testa webbtjänsten

Projektet kommer att ta fram bilder på arbetsmoment i minst fem industriyrken. De ska även ta fram en mall för att rapportera resultatet till dem som använder webbtjänsten, och ett arbetssätt för hur exempelvis bemanningsföretag kan följa upp användarnas resultat. 30 personer med industrierfarenhet kommer att testa webbtjänsten och få återkoppling.

Projektet ska även ta fram en utbildning till inkluderingscoach och testa den på tio medarbetare vid fem industriföretag. I utbildningen ska det ingå att synliggöra för företagen vilket stöd de kan få om de anställer nyanlända.

När projektet är klart kommer webbtjänsten att publiceras på webben och marknadsföras i sociala medier. Den ska vara öppen för alla att använda. Projektet kommer även att hålla en spridningskonferens.

Projekt: Självskattning som utgångspunkt för att förenkla vägen till jobb för nyanlända

Organisation: Industrikompetens i Östergötland AB, www.industrikompetens.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Elin Hultman, elin.hultman@industrikompetens.se

Beviljat belopp: 1 685 600 kronor

Område: Östergötland

Hur kan nyanlända få jobb i järnvägssektorn?

Nordic Infracenter och Nässjö näringsliv AB ska undersöka hur nyanlända kan få arbete med järnvägsunderhåll, där det finns stort behov av ny arbetskraft. Projektet ska göra en förstudie i Jönköpings län.

Syftet med förstudien är att utreda förutsättningarna för framtida insatser där nyanlända matchas mot behoven inom järnvägssektorn.

Utgå från arbetsgivarnas behov inför matchning och utbildning

Projektet kommer att utreda hur framtida insatser bör utformas för att nå framgång. Projektet ska arbeta nära arbetsgivare i järnvägssektorn för att ta reda på hur de arbetssökande kan få den kompetens som arbetsgivarna behöver. Projektet kommer att

 • analysera hur man kan matcha arbetssökande mot arbetsgivarnas krav utifrån sådant som språkkunskaper, personlighet, yrkeskompetens och kunskaper om svenskt arbetsliv
 • ta fram utbildningsplaner och krav på lärare och föreläsare, baserat på behoven hos arbetsgivarna

När projektet är klart finns en vägledning som underlättar anställningar för nyanlända och bidrar till arbetskraftsförsörjning inom järnvägssektorn. Målet är att vägledningen ska komma till nytta vid många kommande insatser och att arbetsgivare då ska bidra till finansieringen.

Projekt: JOTUN, Järnvägs- och teknikerutbildning för nyanlända

Organisation: Nordic Infracenter, www.nordicinfracenter.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Hans-Inge Almgren, hans-inge.almgren@nordicinfracenter.se

Beviljat belopp: 640 000 kronor

Område: Jönköpings län

Lättare att rekrytera till lokalvård, hotell och livsmedel

Företaget Samjobb ska tillsammans med företag i Västra Götaland effektivisera processen för att långtidsarbetslösa utrikes födda ska få jobb. Företagen finns i branscherna lokalvård, hotell och livsmedel.

Syftet är att fler långtidsarbetslösa utrikes födda ska få ett jobb, samtidigt som företag ska få lättare att hitta arbetskraft. Samjobb vill i större utsträckning utgå från enskilda företags behov när de erbjuder kompetensutveckling till långtidsarbetslösa.

40 deltagare matchas mot företag och närmar sig deras krav

Projektet kommer att arbeta i följande steg:

 • Kartlägga upp till 40 långtidsarbetslösa utrikes födda över 40 år, i första hand kvinnor. Vad kan de? Vad saknar de för att kunna få ett jobb?
 • Knyta ett antal företag till projektet. Kartlägga deras rekryteringsbehov.
 • Matcha individ mot företag. Vilka glapp finns?
 • Skapa individuella kompetensutvecklingsplaner för varje deltagare, som varvar teori med praktik på företagen. Deltagaren utvecklar sin kompetens för att bättre motsvara företagets krav.

När projektet är klart finns en effektiv arbetsprocess beskriven, som Samjobb tänker sprida vid en konferens. Samjobb har utvecklat sitt arbetssätt på ett sådant sätt att fler i målgruppen kan få jobb. Ett mål är att hälften av deltagarna får jobb och ett annat att 80 procent känner ett större engagemang i sitt jobbsökande.

Projekt: Enkla vägen

Organisation: Samjobb – Samverkan och Jobb AB, www.samjobb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Eskil Hultin, eskil.hultin@samjobb.se

Beviljat belopp: 877 550 kronor

Område: Västra Götaland

Fler anställda med funktionsnedsättning i Stockholm

Stockholm stad vill skapa fler vägar till arbete för personer som har en funk­tions­nedsättning som påverkar arbetsförmågan. De ska därför knyta till sig 6–10 partnerföretag, som ska få lära sig mer om målgruppen och få hjälp att rekrytera mer inkluderande.

Syftet är att skapa fler anpassade arbeten hos olika arbetsgivare i Stockholm, så att fler personer med funktionsnedsättningar kan få ett jobb, som de också kan behålla. Projektet vill också allmänt bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad.

20 personer ska praktisera eller få jobb på företagen

Projektet kommer att erbjuda företag i Stockholm information och kunskap om personer som har en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan. Planen är att knyta till sig företag som vill bli partner till staden och utveckla sin sociala hållbarhet.

Tillsammans med företagen ska projektet ta fram alternativa vägar till arbete för personer med funktionsnedsättning. Därefter ska projektet rekrytera och coacha personer till praktik eller arbete hos företagen.

När projektet är klart har 20 personer haft praktik inom projektet, och minst 10 av dessa har fått en anställning. Det finns 6–10 företag som fungerar som partner till staden och bidrar till att fler personer med funk­tionsnedsättningar kommer in på arbetsmarknaden. Om projektet faller väl ut kan staden komma att använda arbetssättet i större skala.

Projekt: Stabila alternativa karriärvägar

Organisation: Stockholm stad, www.stockholm.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Lars Ahlenius, lars.ahlenius@stockholm.se

Beviljat belopp: 930 000 kronor

Område: Stockholm stad

Matchning med fokus på kompetens och inte person

Storfors kommun ska matcha arbetsgivare och nyanlända arbetssökande i Storfors. Både arbetsgivarna och de arbetssökande ska få information och utbildning för att kunna närma sig varandra, och de arbetssökande ska presenteras anonymt för arbetsgivarna.

Syftet är att arbetsgivare i Storfors ska kunna hitta kompetens bland nyanlända. Samtidigt vill Storfors kommun stärka de nyanlända för att de ska komma närmre arbetsmarknaden.

Företagsturnéer och individuell utbildning för nyanlända

Projektet kommer att:

 • marknadsföra nyanlända arbetssökandes till arbetsgivare utan att nämna ålder, kön och etnisk bakgrund
 • genomföra företagsturnéer och en mässa
 • anordna utbildning för arbetsgivare som så önskar, till exempel om Arbetsförmedlingens olika möjligheter till anställningsstöd
 • erbjuda individanpassad utbildning för de arbetssökande om till exempel arbetsmiljö, jämställdhet, presentationsteknik, intervju och arbetsrätt.

När projektet är klart har arbetsgivarna i Storfors en bättre bild av vilka kompetenser som finns hos nyanlända och anställer därför fler ur den gruppen. Fler nyanlända har fått arbete, och övriga projektdeltagare har kommit närmare arbetsmarknaden.

Om projektet faller väl ut kan det bli en permanent verksamhet i Storfors. Arbetsförmedlingen skulle dessutom kunna använda projektets resultat i hela landet.

Projekt: Jobb helt enkelt!

Organisation: Storfors kommun, www.storfors.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Åsa Askerskär, asa.askerskar@storfors.se

Beviljat belopp: 538 400 kronor

Område: Storfors kommun i Värmland

Webbplats ska hjälpa nyanlända till borrbranschen

Myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) ska ta fram en webbplats med information om borrbranschen inom gruvnäringen. På webbplatsen ska det finnas lättillgänglig information om borrbranschen som ska locka nyanlända till branschen och på så sätt leda till jobb.

Syftet är att säkra framtida kompetensbehov inom borrbranschen och att förenkla vägen för nyanlända till utbildningar, praktik och anställning.

Information för att bygga kunskaper

Projektet kommer att ta fram enkel, användarvänlig information om hur branschen och dess yrkesgrupper arbetar, var jobben finns och vilken utbildning som krävs. På webbplatsen ska det finnas text, illustrationer, filmer och animeringar som ska skapa intresse för att söka sig till borrbranschen. Nyanlända ska kunna använda informationen på webbplatsen för att bygga baskunskaper som ökar deras chanser till praktik och utbildning i branschen. En ordlista för branschens fackspråk på ett eller flera språk ska också finnas.

När projektet är klart finns lättillgänglig information om borrbranschen på SGU:s webbplats. Informationen kan även i framtiden bidra till att säkra framtida kompetensbehov och hjälpa arbetssökande att lära sig om borrbranschen.

Projekt: GeoJobb – en informations- och utbildningsplattform för nyanlända

Organisation: Sveriges geologiska undersökning, www.sgu.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Pontus Westrin, pontus.westrin@sgu.se

Beviljat belopp: 1 072 520 kronor

Område: Hela Sverige

Sprida arbetssätt som tar tillvara ung kompetens

Stiftelsen Uppstart Malmö ska arbeta vidare med ett arbetssätt som har gett goda resultat i Malmö för att få arbetslösa unga mellan 18 och 30 år i arbete. De vill utveckla, beskriva och sprida arbetssättet så att det kan användas i fler delar av landet.

Syftet är att ändra attityden till ung kompetens i Sverige. Det finns lediga jobb och det finns arbetssökande unga med både utbildning och drivkraft, men de finner inte varandra.

Utveckla och sprida Good-modellen från Malmö

Projektet kommer att beskriva, utveckla och sprida arbetssättet, som kallas GOOD-modellen, genom att:

 • ta fram framgångsberättelser, kanske i form av kortfilmer, poddar eller personporträtt
 • beskriva modellen så att den kan användas av andra
 • göra modellen känd i andra städer och regioner till exempel genom mässor och seminarier.

När projektet är klart är Good-modellen utvecklad och beskriven, så att andra städer och regioner kan använda den. Projektet hoppas att någon annan stad eller region har börjat arbeta enligt modellen.

Projekt: Good-modellens utveckling och spridning

Organisation: Stiftelsen Uppstart Malmö, www.uppstartmalmo.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, www.goodmalmo.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Åsa Kalee, asa@uppstartmalmo.se

Beviljat belopp: 1 030 680 kronor

Område: Blekinge län, Kronobergs län, Region Skåne, Region Västra Götaland, Stockholms län

Snabbare rekrytering genom praktik med utbildning

Bemanningsföretaget Clockwork ska utveckla ett arbetssätt för att motverka de problem som finns inom verkstadsindustrin i Ludvika med att hitta rätt kompetens i rätt tid. Projektet vill samtidigt utveckla bemanningsföretagens roll på arbetsmarknaden.

Syftet är att korta tiden för hos företag med anställningsbehov och korta tiderna i arbetslöshet för långtidsarbetslösa.

Program för 20 personer – utbildning och praktik i industrin

Projektet kommer att utveckla nya arbetssätt och samarbetsformer mellan arbetsgivare, bemanningsföretag, Arbetsförmedlingen och utbildningsanordnare för att motverka matchningsproblemen på arbetsmarknaden. Det innebär konkret att projektet ska ta fram och driva ett traineeprogram, där deltagarna får praktik hos arbetsgivare och även skräddarsydd utbildning som genomförs av utbildningsanordnare. Utbildningen ska svara mot konkreta kompetensbehov hos arbetsgivarna. 20 personer med verkstadsteknisk utbildning eller kompetens ska delta i programmet, varav 50 procent med utländsk bakgrund.

När projektet är klart finns ett nytt arbetssätt för praktik med utbildning där utbildningsanordnare, bemanningsföretag och arbetsgivare samarbetar. Det arbetssättet kan sedan användas igen, och förhoppningen är att industriföretag då ska vilja finansiera fortsatt arbete.

Målet är att 90 procent av deltagarna ska vara i arbete ett år efter projektet.

Projekt: Industrimatchning Södra Dalarna

Organisation: Clockwork Bemanning och Rekrytering AB, www.clockworkpersonal.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Jan Henriksson, jan.henriksson@clwork.se

Beviljat belopp: 942 062 kronor

Område: Dalarna

Funkis hyr ut arbetskraft för enkla jobb i Karlskoga

Föreningen Funkis ska hyra ut personer som kan göra enkla jobb till företag och myndigheter i Karlskoga som drar sig för att anställa. Funkis anställer personer som har svårt att få jobb på grund av till exempel funktionsnedsättningar, språksvårigheter eller kort utbildning.

Syftet är att fler ska kunna göra enkla jobb där det behövs – jobb som inte kräver lång utbildning. I dag är en del arbetsgivare rädda för extra administration, sjuklönekostnader och rehabiliteringsansvar. Det vill föreningen Funkis lösa genom att själva ta arbetsgivaransvaret och låta arbetsgivarna hyra personal.

Projektet vill anställa 10 personer 2017

Projektet kommer att:

 1. ta fram en modell för uthyrningen och hitta lämpliga arbetstagare i samarbete med Karlskoga kommun och Arbetsförmedlingen
 2. anställa en projektledare som kontaktar lokala arbetsgivare och administrerar verksamheten.

Målet är att ha en färdig modell för uthyrning i slutet av 2017 och att 10 personer då har prövat anställningsformen.

När projektet är klart ska föreningen Funkis ha en permanent uthyrningsverksamhet och ett samarbete med fler arbetsgivare än i dag. De vill också sprida modellen till andra kommuner i Region Örebro, som i ett annat projekt har sökt men ännu inte fått pengar från Europeiska socialfonden (ESF) för att underlätta nyanländas etablering i regionen.

Projekt: Funkis – Enkla jobb

Organisation: Föreningen Funkis, www.mockelnforeningarna.se/funkislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Per Wassgren, per.wassgren@gmail.com

Beviljat belopp: 582 610 kronor

Område: Karlskoga kommun

Samverkan för jobb i hotell- och restaurangbranschen

Företaget Lernia ska utveckla en befintlig arbetsmodell så att kommuner i Stockholms län, arbetsförmedlingen, branschkunniga, utbildningsamordnare och rekryterare kan samverka för att skapa enklare vägar till jobb i hotell- och restaurangbranschen för nyanlända och långtidsarbetslösa.

Syftet är att öka sysselsättningen bland nyanlända och långtidsarbetslösa, och att tillgodose arbetsmarknadens behov av god kompetens. I förlängningen ska detta komma många olika branscher till del, i olika delar av landet.

Metod med förankring i branschen

Projektet går ut på att vidareutveckla och beskriva en befintlig metod som bygger på bred samverkan där branschkunskap finns med tidigt i arbetet. Lernia har tidigare arbetat på detta sätt med taxibranschen och ska inom ramen för detta projekt göra ett liknande arbete inom hotell och restaurang.

Projektet ska även utveckla och beskriva metoden så att den blir användbar även för andra. Det ska projektet åstadkomma genom att:

 • skapa scenarier som illustrerar metoden i användning
 • utarbeta pedagogik och metodik för att lära ut hur metoden ska användas
 • beskriva rollen som koordinator för arbete med metoden
 • ta fram informationsmaterial och beskriva de informationskanaler som behövs när metoden ska användas.

När projektet är klart finns en arbetsmodell för samverkan som Lernia, och andra aktörer, kan använda i andra branscher och andra delar av landet.

Projekt: SFY – Samverkan mellan aktörer är nyckeln för att nyanlända ska uppnå egenförsörjning

Organisation: Lernia utbildning AV, www.lernia.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Joakim Bergquist, joakim.bergquist@lernia.se

Beviljat belopp: 959 952 kronor

Område: Stockholms län

Degerfors skapar enklare vägar till jobb

Degerfors kommun ska utveckla en modell för att i samverkan med Degerfors IF och deras sponsorer skapa enkla jobb i näringslivet i Värmlands och Örebro län och matcha de jobben med arbetssökande. Framför allt vill de underlätta för nyanlända ensamkommande ungdomar som nu börjar bli vuxna att etablera sig på arbetsmarknaden.

Syftet är att få ut fler kommuninvånare i arbete samtidigt som företagen löser sin kompetensförsörjning lokalt.

Möten mellan arbetssökande och 30 sponsorföretag

Projektet kommer att utveckla en modell för att få ut fler kommuninvånare i arbete. Det innebär att de kommer att arbeta för att skapa enkla jobb och sedan skapa mötesplatser för att koppla ihop företag och arbetssökande: en webbplats och olika slags möten och evenemang.

Kommunen står för projektets infrastruktur som lokaler och webbplats, Degerfors IF bidrar med sitt sponsornätverk och konsulter bidrar med kunskap till företagen hur de kan organisera arbetet så att enkla jobb skapas.

När projektet är klart finns en användbar infrastruktur och rutiner för att matcha sökande och arbetsplatser. Minst 30 arbetsgivare från sponsornätverket är engagerade. Minst 10 personer har matchats med företag och minst 5 arbetsplatser har fått stöd i att organisera om verksamheten.

Under följande år ska modellen etableras och bli en naturlig del av sponsornätverket i Degerfors IF.

Projekt: Toppa laget!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Organisation: Degerfors kommun, www.degerfors.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Fredrik Rakar, fredrik.rakar@degerfors.se

Beviljat belopp: 1 040 000 kronor

Område: Värmlands län, Örebro län

Nyanlända med handledare löser personalbrist

Bemanningsföretaget Qtym ska anställa nyanlända och hyra ut dem till företag i Värmland och Dalsland som behöver arbetskraft. På arbetsplatsen får personen handledarstöd med till exempel svenskundervisning, översatta arbetsinstruktioner och språkappar.

Syftet är att skapa en ny modell för att snabbt ge arbetskraft åt mindre och medelstora företag genom handledarstödd bemanning.

Rätt person till rätt plats med rätt stöd

Projektet kommer att samarbeta med Handelskammaren Värmland, Arbetsförmedlingen och A till Ö Företagsutveckling, som jobbar mycket med nyanlända. Arbetsgång:

 1. Qtym tar reda på vad cirka 250 företag i Värmland och Dalsland behöver, tillsammans med Handelskammaren Värmland.
 2. Arbetsförmedlingen väljer ut lämpliga nyanlända arbetssökande.
 3. Qtym gör anställningsintervjuer och bestämmer vem de vill anställa.
 4. Arbetsförmedlingen meddelar om Qtym kan få anställningsstöd.
 5. Qtym anställer den arbetssökande och hyr ut hen till ett företag som behöver kompetensen.
 6. Personen börjar sin anställning och får handledarstöd från A till Ö Företagsutveckling. Stödet utgår från metoden Värmlandslärling och innebär till exempel olika sorters språkstöd.
 7. Efter tre månaders anställning hos Qtym är målet att den anställda kan fortsätta att hyras ut alternativt anställas direkt på företaget.

När projektet är klart har förhoppningsvis minst 10 personer fått anställning på 7–10 företag.

Projekt: Handledarstödd bemanning

Organisation: Qtym AB, www.qtym.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Karin Vangstad, karin.vangstad@qtym.se

Beviljat belopp: 1 816 000 kronor

Område: Värmlands län och Dalslands län

Virituell HR-avdelning för småföretag i modebranschen

Föreningen Animal Spirits ska i samarbete med modeföretag i Stockholm ta fram en webbaserad tjänst som kan fungera som en virtuell HR-avdelning. Med den som stöd ska det bli lättare för småföretag i modebranschen att växa genom rekrytering, vilket kan ge fler arbetstillfällen.

Syftet är att småföretagare i modebranschen ska bli bättre på att rekrytera, och därmed mer benägna att se rekrytering som ett sätt att utveckla sina företag.

Tre företag testar webbtjänsten

Projektet kommer att:

 • tillsammans med en grupp företag ta fram den ideala rekryterings­processen
 • skapa en första version av en virtuell HR-avdelning
 • testa och utveckla den första versionen tillsammans med tre småföretag som vill växa
 • marknadsföra tjänsten mot 100 småföretagare inom modebranschen i Stockholmsregionen.

När projektet är klart finns en virtuell HR-avdelning som kan bli ett viktigt verktyg för småföretag i modebranschen som vill växa. Verktyget kan spridas via komvux­utbildningar i mode och hållbarhet. Det är också första steget mot en virtuell HR-avdelning för småföretag i allmänhet.

Projekt: VRHR START - Virtuell HR för småföretagare i modebranschen

Organisation: Animal Spirits, www.animalspirits.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Hans Andrén, hans@modetre.se

Beviljat belopp: 928 000 kronor

Område: Stockholms län

Mer uppstyrd praktik i området Ringön, Göteborg

Företaget First to know ska utveckla en modell för att matcha arbetssökande som är långt ifrån arbetsmarknaden med ett nätverk av företag och organisationer i stadsdelen Ringön i Göteborg. Projektet utgår från några viktiga parametrar: Ett samverkande nätverk av företag och organisationer med en gemensam värdegrund, den unika stadsdelen Ringön med ett myller av småföretag, samt gränsöverskridande samband och synergier som mellan förorter som Bergsjön och industriområdet Ringön. Företag och organisationer tar redan emot praktikanter, men utan samordning och gemensam metod, något som projektet utvecklar.

Syftet är att utveckla samarbetet mellan företag och arbetssökande på ett resurssnålt och effektivt sätt med bättre metoder för arbetsskapande praktik. Företagen får hjälp i rekryteringsprocessen och de arbetssökande får praktik och kommer vidare på vägen mot arbete och försörjning.

50 motiverade praktikanter och ett starkare lokalt nätverk

Projektet kommer att välja ut 50 deltagare som får praktik under minst 60 arbetsdagar. Deltagarna väljs ut efter en kortare intervju där de får berätta vilka arbetsuppgifter de är intresserade av och varför de är intresserade. Eftersom projektet är kort kommer de deltagare som är mest motiverade att prioriteras.

Projektet kommer också att etablera ett nätverk av organisationer som kan erbjuda jobb för projektdeltagarna, och som är villiga att arbeta vidare med metoden efter projektets slut.

När projektet är klart har 20 procent av deltagarna arbete i någon form, och inom tre månader efter projekttidens slut ytterligare 20 procent. Resterande 60 procent har fått bättre möjligheter att få jobb på den öppna arbetsmarknaden.

Några i nätverket vill fortsätta arbetet i någon form, och fler arbetsgivare i Ringön kommer att vilja delta.

Projekt: Circle Island 2017, www.circleisland.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Organisation: First to know Scandinavia AB, www.firsttoknow.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Christer Owe, christer.owe@gmail.com

Beviljat belopp: 1 056 000 kronor

Område: Västra Götaland

Snabbare jobb i IKT-branschen i Västernorrland

Bron Innovation ska testa en färdig modell för att nyanlända och långtidsarbetslösa ska få jobb snabbare inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) i Västernorrland, en bransch som skriker efter arbetskraft.

Syftet är att testa om modellen Smart integration fungerar och tar tillvara deltagarnas kompetens på rätt sätt.

Deltagarna kompletterar sin yrkesutbildning

Projektet kommer att arbeta enligt modellens fem steg:

 1. Arbetsförmedlingen och arbetsgivarna söker upp deltagare och försäkrar sig om deras yrkeskompetens.
 2. Deltagarna får en introduktion till yrkesområdet.
 3. Deltagarna kompletterar sin yrkesutbildning. Nyanlända får också yrkesanpassad svenskundervisning.
 4. Deltagarna arbetar hos arbetsgivare i branschen, med handledare.
 5. Deltagarna arbetar självständigt (med eller utan anställningsstöd från Arbetsförmedlingen).

Projektet kommer dessutom att uppmuntra deltagarna att starta egna företag. De tror att nyanlända kan utveckla branschen med sina nätverk.

Ett mål är att 25 procent av deltagarna får jobb eller praktik. Ett annat mål är att öka jämställdheten inom IKT-branschen, där det finns få kvinnor.

När projektet är klart ska Bron Innovation sprida erfarenheterna till fler företag i Västernorrland, Arbetsförmedlingen, upphandlande myndigheter och fler regioner.

Projekt: Enklare väg till kompetensförsörjning av IKT-sektorn

Organisation: Bron Innovation AB, www.broninnovation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Lars Persson Skandevall, lars.skandevall@broninnovation.se

Beviljat belopp: 963 716 kronor

Område: Västernorrland

Matchningsapp med videointervjuer

Företaget Livejobb ska skapa en matchningsapp som kopplar samman företag och arbetssökande med hjälp av intervjuer via direktsänd video och tillgång till tolk. De ska prova appen i Södertälje, där det finns många nyanlända och långtidsarbetslösa och där språkförbistringarna är många.

Syftet är att hitta ett sätt att snabbare och enklare matcha arbetssökande och arbete med gott resultat, så att fler personer får enkla jobb.

Intervju före ansökan för att synliggöra mjuka kompetenser

Projektet kommer att utveckla en app som ska matcha företag och sökande genom videointervjuer i realtid. Projektet vill vända på den traditionella modellen med ansökan först och sedan möte, och i stället låta intervjun komma först. Skälet är att ett samtal ger möjlighet att bedöma mjuka kompetenser som inte är så lätta att beskriva i skrift. Appen ska utvecklas i samarbete med ett nätverk av lokala företag i Södertälje, så att den verkligen fyller deras behov.

När projektet är klart finns en app som förbättrar företagens möjligheter till kompetensförsörjning. Minst 50 personer från målgruppen har fått jobb under projektet. Det finns också ett nätverk med lokala företag som använder appen för att intervjua till enkla jobb, varav några vill finansiera fortsatt drift och utveckling av appen.

Projekt: Livejobb

Organisation: Livejobb AB

Kontakt: Kim Moumèn, kim@livejobb.se

Beviljat belopp: 1 996 185 kronor

Område: Södertälje

Nyanländas kompetens behövs i fastighetsbranschen

Fasticon ska hitta ny kompetens åt fastighetsbranschen, som är i kris. I miljonprogramsområdena finns nyanlända som har rätt kompetens men ändå är arbetslösa, till exempel byggnadsingenjörer. Projektet ska erbjuda personer i Alby anställning, främst i det egna området.

Syftet är att snabbt och med små insatser ge kompetens åt fastighetsbranschen och samtidigt minska arbetslösheten, till att börja med i Alby.

Arbetsmarknadsdagar, coachning och branschspråk

Projektet kommer tillsammans med Arbetsförmedlingen, Botkyrka kommun och bostadsbolaget Mitt Alby bland annat att:

 • inventera möjliga anställningar och praktikplatser – både specialisttjänster och enklare okvalificerade yrken
 • bygga relationer genom att bjuda in boende i Alby till språkkaféer, arbetsmarknadsdagar m.m.
 • kartlägga kompetens och språkkunskaper, och erbjuda en branschinriktad språkutbildning som komplement till sfi
 • välja ut och presentera lämpliga kandidater för företagen
 • stötta kandidaterna och företagen med en coach, förslag på introduk­tions- och praktikprogram, utbildning av handledare på företaget m.m.

När projektet är klart finns en hållbar modell för att ge ny kompetens åt fastighets­branschen, som ökar sysselsättningen i Botkyrka kommun. På längre sikt kan modellen användas i andra bostadsområden och branscher.

Projekt: Fastighetskompetens 2017 – Nyanlända till arbete i fastighetsbranschen.

Organisation: Fasticon Kompetens Holding AB, www.fasticonkompetens.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Tomas Ekelius, tomas.ekelius@fasticonkompetens.se

Beviljat belopp: 1 236 000 kronor

Område: Alby, Botkyrka kommun

Kartlägga behov av enkla jobb i Västra Götaland

Folkuniversitetet ska tillsammans med arbetsgivare i Västra Götaland kartlägga vilka behov som finns hos arbetsgivarna av att få enklare arbetsuppgifter utförda, och vilken kompetens som behövs hos personer som står långt från arbetsmarknaden för att de ska kunna få anställning med att utföra dessa jobb.

Syftet är att få arbetsgivare att se enklare jobb som en möjlighet att frigöra tid för personal med spetskompetens att utföra arbete som kräver den kompetensen.

Utbildning ger digitala märken som bevis på kompetens

Projektet kommer att:

 1. kartlägga kompetensbehovet hos 50 lokala arbetsgivare, på detaljnivå, och tillsammans med dem definiera vilka arbetsuppgifter som skulle kunna utföras av mindre kvalificerad personal
 2. utarbeta kompetensprofiler för de enklare arbetsuppgifterna
 3. ta fram 15 webbaserade utbildningspaket som leder fram till de kompetenser som arbetsgivarna kräver för de enkla jobben
 4. ta fram så kallade open badges för kompetenserna, en form av digitala märken som visar att en person har uppnått en viss kompetens
 5. matcha arbetssökande och arbetsgivare.

När projektet är klart har 20 personer, 10 kvinnor och 10 män, fått open badges och blivit matchade med arbetsgivare. Arbetsgivarna känner till och kan själva definiera kompetensbehov. 15 utbildningspaket finns framtagna.

Projekt: Kompetens för tillväxt

Organisation: Folkuniversitetet, www.folkuniversitetet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Joakim Olausson, joakim.olausson@folkuniversitetet.se

Beviljat belopp: 977 000 kronor

Område: Västra GötalandBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.