Tillväxtverket
Man med utländsk bakgrund jobbar utomhus med parkarbete.

Enklare vägar till jobb och kompetens

Tillväxtverket genomför en satsning för att skapa enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet. Satsningen omfattar totalt 170 miljoner och pågår 2018-2020.

Små och medelstora företag i många olika branscher har idag stora problem att växa och utvecklas eftersom man inte kan rekrytera den arbetskraft man behöver. Samtidigt är det många, särskilt nyanlända och långtidsarbetslösa, som har svårt att få jobb.

Projekt för arbetsgivare och arbetssökande

Projekten som finansieras i satsningen ska stärka näringslivets kompetensförsörjning och samtidigt bidra till ett mer jämställt och inkluderande näringsliv genom att fler ur de prioriterade grupperna får jobb.

Utformningen av utlysningarna och andra aktiviteter bygger på den satsning på att utveckla modeller och metoder som genomfördes under 2017.  
Mer om lärdomar från de tidigare projekten.

Slutrapporten från 2017 års satsning.

Beviljade projekt 2018

Beviljade projekt för första ansökningsomgången 2018.

Fler projekt kan komma att beviljas längre fram och fler utlysningar kan öppna under 2018.

Vill du veta mer om projekten som genomfördes under 2017?

De 41 projekt som fick finansiering för att utveckla metoder under 2017.

Kontakt

Eva Johansson
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.seBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.