Tillväxtverket
Man med utländsk bakgrund jobbar utomhus med parkarbete.

Foto: Scandinav

Enklare vägar till jobb och kompetens

Tillväxtverket genomför en satsning för att främja modeller/metoder för att skapa enkla jobb och enklare vägar till jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa.

Modellerna som utvecklas ska leda till att det blir lättare för företag att få tillgång till rätt kompetens. Det handlar om såväl enkla som kvalificerade arbetsuppgifter under kortare eller längre tid. På så vis får fler möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.

Modellerna kan bland annat innehålla insatser som inventering av arbetsuppgifter, validering, utbildning och matchning men också former för anställning som underlättar för arbetsgivare att ta in ny arbetskraft.

De projekt eller uppdrag som genomförs har ett etablerat samarbete med såväl näringslivet som Arbetsförmedlingen. 

Satsningen förlängs ytterligare tre år

Uppdraget, som pågått under 2017 förstärks nu med 170 miljoner under ytterligare tre år. 2017 beviljades 41 projekt. Flera av projekten har lett till lyckade matchningar där företag fått tillgång till kompetens och nyanlända och långtidsarbetslösa har fått jobb. Andra projekt har tagit fram nya tjänster, utbildningar och metoder för att underlätta rekrytering i en bransch eller via digitala verktyg.

Erfarenheter från dessa projekt visar flera goda resultat som skapar förutsättningar för företag att hitta rätt kompetens och samtidigt skapa möjligheter för personer långt från arbetsmarknaden att få jobb och stanna i jobb.

Enklare vägar till jobb 2.0

Nu har vi öppnat den första utlysningen under 2018. Organisationer, företag, kommuner m.fl. kan söka finansiering till projekt som underlättar för företag att tillgodose sitt behov av kompetens genom att anställa eller hyra in personer som idag är nyanlända eller har varit utan arbete under en längre tid.

Prioriterade målgrupper för insatser i utlysningen är:

  • Företag (framförallt små och medelstora) med behov av att rekrytera.
  • Nyanlända (nyanlända flyktingar som har beviljats uppehållstillstånd, tillfälligt eller permanent, p.g.a. flykting- eller andra skyddsskäl).
  • Personer som varit utan arbete under en längre tid. I gruppen ingår bland annat personer med arbetshinder på grund av funktionsnedsättning.

Du kan läsa mer om utlysningen och hur du söker här.
Ansök senast 3 juni 2018.

Till utlysningen

Bilden visar de vanligaste utmaningar som framkommit i de genomförda projekten för företag respektive arbetssökanden, i matchning mellan jobb och kompetens. Klicka i bilden för större bild.

Här är några slutsatser av uppdraget hittills:

  • Fler enklare arbeten kan skapas om företag får stöd i att arbeta med sin organisation.  Många, särskilt lite mindre företag, behöver stöd i att kartlägga sitt reella behov och ta fram kompetensprofiler som motsvarar det arbete man behöver få utfört. Genom att se över hela eller delar av organisationen kan man ofta frigöra enklare arbetsuppgifter till nyanställningar och samtidigt ge utvecklingsmöjligheter till redan anställda. Små företag har svårt att finansiera detta även om tjänsten erbjuds. Men det finns mycket att vinna.
  • Matchningen underlättas av gedigen kunskap om branschen och de yrken som är aktuella kombinerat med kulturell kompetens.  Både arbetsgivare, arbetsplatsen och den arbetssökande kan behöva utbildning och stöd inför, under och en tid efter rekryteringen. Förtroende, tillgänglighet och flexibilitet behövs i coachningsarbetet. Gäller ofta även om den arbetssökande har högre kompetens och kompetens som matchar behoven.
  • Arbetsplatsförlagd eller arbetsplatsnära yrkesutbildning och/eller yrkesinriktad SFI framgångsrika metoder Metoderna kan utvecklas ännu mer i samverkan med branscherna. Validering och ”yrkestester” inför anställning kan troligen utvecklas och användas mer.
  • Insatserna behöver bygga på konkreta kompetensförsörjnings-/ rekryteringsbehov i företag. Satsningar på branscher med stora rekryteringsbehov med matchning- till utbildning och/eller arbete är en väg. Samverkan med det lokala småskaliga näringslivet en annan.

Information om hur det fortsatta uppdraget kommer att utformas kommer att publiceras här så snart planeringen av insatsen är klar.

Vill du veta mer om projekt beviljade under 2017?

Läs mer om de projekt som beviljats medel.

Kontakt

Eva Johansson
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se