Tillväxtverket
Man med utländsk bakgrund jobbar utomhus med parkarbete.

Foto: Scandinav

Enklare vägar till jobb och kompetens

Tillväxtverket genomför en satsning för att skapa enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet. Satsningen omfattar totalt 170 miljoner och pågår 2018-2020.

Små och medelstora företag i många olika branscher har idag stora problem att växa och utvecklas eftersom man inte kan rekrytera den arbetskraft man behöver. Samtidigt är det många, särskilt nyanlända och långtidsarbetslösa, som har svårt att få jobb.

Projekt för arbetsgivare och arbetssökande

Projekten som kommer att finansieras i satsningen ska stärka näringslivets kompetensförsörjning och samtidigt bidra till ett mer jämställt och inkluderande näringsliv genom att fler ur de prioriterade grupperna får jobb.

Utformningen av utlysningarna och andra aktiviteter bygger på den satsning på att utveckla modeller och metoder som genomfördes under 2017. Du kan läsa mer om lärdomar från de tidigare projekten här.

Slutrapporten från 2017 års satsning kan du läsa eller ladda ner här.

Flera utlysningar kommer att genomföras inom satsningen under 2018 och 2019.

Första utlysningen stängd

Första utlysningen inom uppdraget stängdes 3 juni 2018. Vi räknar med att fatta beslut under juni månad. Beslut om om finansiering meddelas projektägarna senast i juli. Beviljade projekt publiceras här i augusti.

Vill du veta mer om projekten som genomfördes under 2017?

Läs mer om de 41 projekt som fick finansiering för att utveckla metoder under 2017.

Kontakt

Eva Johansson
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se