Tillväxtverket
Man med utländsk bakgrund jobbar utomhus med parkarbete.

Enklare vägar till jobb och kompetens

Tillväxtverket genomför en satsning för att skapa enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet.

Små och medelstora företag i många olika branscher har idag stora problem att växa och utvecklas eftersom man inte kan rekrytera den arbetskraft man behöver. Samtidigt är det många, särskilt nyanlända och långtidsarbetslösa, som har svårt att få jobb.

Projekt för arbetsgivare och arbetssökande

Projekten som finansierats i satsningen ska stärka näringslivets kompetensförsörjning och samtidigt bidra till ett mer jämställt och inkluderande näringsliv genom att fler ur de prioriterade grupperna får jobb.

Ett 30-tal projekt beviljades projektmedel i två utlysningar under 2018. Flertalet har pågått till och med 2020 och de sista avslutas under våren 2021.

Projektägare har varit företag, kommuner, regioner, studieförbund och ideella organisationer.

Beviljade projekt 2018

Några lärdomar så här långt

De projekt som har lyckats bäst med att tillgodose arbets­givares behov av kompetens och individers behov av utveckling och jobb visar på några gemensamma nämnare. De har utvecklats och drivits i mycket nära samarbete med arbetsgivare eller branschorganisationer i branscher med kompetens­försörjningsbehov. De har också haft ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen och/eller berörda kommuner. Det samarbetet har skapat möjlighet att rekrytera ”rätt” deltagare och i varierande grad möjlighet att använda etablerade strukturer för vuxenutbildning.

Framgångsfaktorer

  • Att anpassa utbildningar till företags och branschers aktuella kompetensbehov
  • Att anpassa utbildningars innehåll, omfattning och var och hur den genomförts till både företags och individers behov
  • Arbetsplatsnära utbildning och/eller praktik
  • Anpassad SFI-utbildning/yrkessvenska

Kontakt

Eva Johansson
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se