Tillväxtverket
Man med utländsk bakgrund jobbar utomhus med parkarbete.

Enklare vägar till jobb och kompetens

Tillväxtverket genomför en satsning för att skapa enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet. Satsningen pågår 2018-2020.

Små och medelstora företag i många olika branscher har idag stora problem att växa och utvecklas eftersom man inte kan rekrytera den arbetskraft man behöver. Samtidigt är det många, särskilt nyanlända och långtidsarbetslösa, som har svårt att få jobb.

Projekt för arbetsgivare och arbetssökande

Projekten som finansieras i satsningen ska stärka näringslivets kompetensförsörjning och samtidigt bidra till ett mer jämställt och inkluderande näringsliv genom att fler ur de prioriterade grupperna får jobb.

Utlysningen bygger på lärdomar från satsning på att utveckla modeller och metoder som genomfördes under 2017. 

Här kan du läsa slutrapporten från 2017 års satsning.

Tre rapporter om utrikes födda kvinnors situation på arbetsmarknaden

Nu hittar du tre rapporter som tillsammans syftar till att ge en bild av utrikes födda kvinnors situation på arbetsmarknaden idag och visa på behov och olika vägar till egen försörjning via företagande eller arbete.

Rapporterna är:

Beviljade projekt 2018

Här kan du ta del av projektbeskrivningarna för projekten.Här kan du ta del av projektbeskrivningarna för projekten.

Kontakt

Eva Johansson
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se