Tillväxtverket
Man med utländsk bakgrund jobbar utomhus med parkarbete.

Enklare vägar till jobb och kompetens

Tillväxtverket genomför en satsning för att skapa enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet. Satsningen pågår 2018-2020.

Små och medelstora företag i många olika branscher har idag stora problem att växa och utvecklas eftersom man inte kan rekrytera den arbetskraft man behöver. Samtidigt är det många, särskilt nyanlända och långtidsarbetslösa, som har svårt att få jobb.

Projekt för arbetsgivare och arbetssökande

Projekten som finansieras i satsningen ska stärka näringslivets kompetensförsörjning och samtidigt bidra till ett mer jämställt och inkluderande näringsliv genom att fler ur de prioriterade grupperna får jobb.

Utformningen av utlysningarna och andra aktiviteter bygger på den satsning på att utveckla modeller och metoder som genomfördes under 2017.  
Mer om lärdomar från de tidigare projekten.

Slutrapporten från 2017 års satsning.

Ändrad budget 2019

På grund av förändringar i budgeten för uppdraget kommer tidigare aviserad utlysning under 2019 inte att kunna genomföras.

Beviljade projekt 2018

Beviljade projekt för första ansökningsomgången 2018.

Exempel på beviljade projekt

PostNord Driver Academy

Chaufförsbristen i samhället blir allt mer akut. PostNord ser att de kommer att ha behov av minst 300 nya lastbilschaufförer per år. För att möta behovet har PostNord startat en bildning för nyanlända svenskar och andra grupper som har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden. Utbildningen består dels av utbildning i svenska språket men även i en yrkesutbildning till C- och CE-chaufför. I filmen får vi veta mer om projektet som genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Kontakt

Eva Johansson
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.seBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.