Tillväxtverket

­Vad är ett arbetsintegrerande socialt företag?

Arbetsintegrerande sociala företag är ett långt och krångligt ord som vi ofta förkortar till ASF. Syftet med ett ASF är att sälja varor och tjänster till kunder, men också att på samhällets uppdrag hjälpa människor till arbete.

Arbetsintegrerande sociala företag, ASF, driver näringsverksamhet, det vill säga producerar och säljer varor eller tjänster. Det kan vara allt från hotell eller fastighetsservice till odling eller konst. Men till skillnad från andra företag har de som övergripande ändamål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv. Människor som av olika skäl har svårt att få eller behålla ett arbete. Ett ASF har alltså alltid minst två affärsidéer, eller verksamheter.

Ett arbetsintegrerande socialt företag ska:

  • Ha till syfte att integrera människor i arbetsmarknad och samhälle.
  • Sälja varor och tjänster till kunder. Det kan handla om arbetsintegrerande tjänster, caféverksamhet, odling, syarbete, biltvätt, hotellverksamhet kontorstjänster eller andra verksamheter som de anställda har kunskap om.
  • Vara organisatoriskt fristående, det vill säga drivas i form av ett eget företag. Aldrig ägas av exempelvis en kommun.
  • Skapa delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller liknande.
  •  I huvudsak återinvestera sina vinster i den egna eller liknade verksamhet.

Företagen drivs oftast som kooperativ

Det finns inte något särskilt regelverk eller någon särskild företagsform för arbetsintegrerande sociala företag. Företagen är dock oftast kooperativ som ägs och drivs av de som verksamheten är till för. De flesta av dem är organiserade som så kallade ekonomiska föreningar, men de drivs även till exempel i form av ideell förening eller som aktiebolag med begränsad vinstutdelning.

Ta del av våra filmer om du snabbt vill veta mer om vad ett arbetsintegrerande företag gör, hur det är att jobba eller leda ett ASF eller om du vill veta hur de samarbetar med Arbets­förmedlingen.

 Vilka jobbar i ett arbetsintegrerande sociat företag

Genom statistik från SCB har vi fått en bild av arbetsintegrerande sociala företag och de som jobbar där. Statistiken visar att de flesta ASF drivs som ekonomiska föreningar och att över 6 000 personer fick någon form av lön/ersättning från företagen under 2016.

Gå till våra statistiksidor

Att jobba på ett ASF

I den här filmen får du veta mer om hur det är att arbeta i ett arbetsintegrerande socialt företag. Fimen är 2.36 minuter lång.

Arbetsförmedlingen & ASF

I den här filmen berättar vi om hur arbetsförmedlingen samarbetar med arbetsintegrerande sociala företag på olika sätt både som kund och som partner. Den förklarar också hur ASF gör nytta för samhället. Filmen är 2,33 minuter lång.

Att leda ett ASF

I den här filmen får du veta mer om hur det är att leda ett arbetsintegrerande socialt företag. Filmen förklarar också vad ett arbetsintegrerande socialt företag är. Filmen är 3 minuter lång.