Tillväxtverket

Upphandling för minskad arbetslöshet

Upphandling är ett kraftfullt verktyg för det offentliga att få de tjänster och produkter de behöver och samtidigt möta samhälls­utmaningar.

Genom att använda sociala hänsyn, reserverade upphandlingar och så kallat Idéburet offentligt partnerskap, IOP, kan en kommun eller myndighet  stötta så att fler har möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och göra de arbetsintegrerande sociala företagen mer hållbara.

Reserverade upphandlingar har använts av många kommuner och av arbetsförmedlingen under de senaste åren och har utvecklats genom de insatser som vi har genomfört. De offentliga aktörerna har fått kunskap om hur de kan ta sociala hänsyn så att de kan upphandla olika tjänster och produkter från arbetsintegrarande sociala företag, allt från arbetsträning till fruktkorgar och städning av toaletter.

Vill du veta hur du kan göra? Läs våra handledningar och artiklar med exempel

Anbudsskola

Som social företagare kan du få fler affärer genom att delta i offentliga upphandlingar. I  Anbudsskolan får du råd om grunderna för upphandling och om hur du gör ett bra anbud.

Anbudsskola.

Rapporter

Sociala hänsyn och reserverad upphandling – En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare

Nya grepp i upphandling – Reserverad upphandling och sociala hänsyn ger samhällsnytta

Artiklar

Servicekompaniet vann kommunal upphandling.

Stenbacken vann upphandling av fruktkorgar