Tillväxtverket

Samverkan ger hållbarhet

Arbetsintegrerande sociala företag som samverkar bra med varandra, med offentliga aktörer och med andra företag har större beredskap att överleva tuffa tider.

Arbetsintegrerande social företag, ASF, har alltid två affärsidéer en som syftar till att arbetsträna människor som står långt från arbetsmarknaden och en annan " vanlig affärsidé" som erbjuder varor eller tjänster till sina kunder. Den dubbla affärsidén kräver att dessa företag har ett stort kontaktnät som inkluderar både offentlig sektor, andra företag och kunder. De behöver vara bra på att skapa och utveckla samarbeten med många olika typer av aktörer för att kunna driva en hållbar affärsverksamhet.

Många av Tillväxtverkets insatser har arbetat med att utveckla samverkan på olika sätt. Det har startats flera organisationer för samverkan mellan ASF och andra relevanta aktörer i till exempel Kronoberg och Gävleborg, ett säljbolag i Östergötland. Norrbotten, Örebro, Västerbotten, Gävleborg med flera har utvecklat partnerskap med en bredd av aktörer.

Samverkan med offentlig sektor

ASF:s huvudsyfte är att integrera människor på arbetsmarknaden. Det behöver man göra i samarbete med kommuner, arbetsförmedlingen, kriminalvården och försäkringskassan det vill säga de aktörer som har ansvar för stöd till personer som inte har jobb. För den person som vill göra praktik eller arbetsträna på ett arbetsintegrerande socialt företag är det viktigt att kontakterna med dessa aktörer är tydliga så att det inte blir några missförstånd om den ersättning personen ska ha. Det ASF som tar emot personen behöver få en ersättning för arbetet med handledning och det finns en rad olika insatser och regler som gäller för detta. Därför behöver företaget ha ett bra samarbete och dialog med de offentliga aktörer som kan placera personer i verksamheten. Då blir det tydligt vilka regler som gäller, långsiktiga avtal kan göras och det blir tryggare för den offentliga aktören, ASF:et och de individer som ska få stöd. Satsningarna i regionerna har utvecklat partnerskap eller samverkansgrupper i många delar av landet bland annat i Norrbotten, Gävleborg, Örebro och Västerbotten.

Samverkan mellan Arbetsintegrerande sociala företag

Oavsett om ett ASF är stort eller litet tjänar de på att samverka med varandra. Det kan handla om att

  • Köpa varor och tjänster av varandra, utveckla produktionskedjor.
  • Söka projektmedel tillsammans.
  • Ha gemensamma tjänster för administration och gemensam kompetensutveckling.
  • Sälja sina varor och tjänster tillsammans, lägga anbud ihop.

Så har insatserna utvecklat arbetsintegrerande sociala företag

Nätverkssamarbete

I Nätverket SofiJ stöttar arbetsintegrerande sociala företag i Jönköping varandra med till exempel administration.

Handledarutbildning på folkhögskola

ASF i Kronoberg startade 2018 och har lyckats få en handledarutbildning på Gimslövs folkhögskola för gemensam kompetensutveckling. Läs artikeln om ASF i Kronoberg

Säljbolag

Säljbolagen Social trade i Västra Götaland och Social Economic Trade i Östergötland är exempel på säljbolag som har startats för att få stöd med försäljning, marknadsföring och kvalitetssäkring av produkter och tjänster. Läs artikeln om Social Economic Trade i Östergötland

Certifiering

Skoopi, de arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation som driver intressepolitiska frågor, utvecklar certifieringar med mera.

Läs mer om hur arbetsintegrerande sociala företag kan bli starkare, mer hållbara och mer affärsmässiga i artikeln " Mer Affärsmässiga genom samverkan

Studie om samverkan mellan arbetsintegrerande sociala företag

För att veta mer om hur ASF blir hållbara företag som gör bra affärer och kan anställa fler undersökte vi vad som påverkar utvecklingen av företagen. Det visade sig att ASF som samverkar bra med varandra och med offentliga aktörer och andra företag har större beredskap att överleva tuffa tider. Att företaget också har en stark affärsidé förutom arbetsintegrerande tjänster visade sig också vara nödvändigt. I vår studie Starkare tillsammans, kan du läsa mer.

Starkare tillsammans – Arbetsintegrerande sociala företags nätverkande och modeller

Seminarium - Starkare tillsammanslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster