Tillväxtverket

ASF stärker den regionala utvecklingen

I 12 regioner har regionalt utvecklingsansvariga drivit projekt för att stärka utvecklingen av arbetsintegrerande sociala företag, ASF.

För att arbetsintegrerande sociala företag ska få tillgång till samma stöd som andra företag behöver de bli synliga i den regionala näringslivs­politiken. Flera av projekten har arbetat med att få in arbetsintegrerande sociala företag i kommuners och regioners styrdokument.

Samverkan och bra kontakter med andra aktörer är ett tema i projekten. Alla har på olika sätt utvecklat samverkan mellan de arbetsintegrerande sociala företag som finns i regionen,  så att de tillsammans kan göra bättre affärer, ha gemensam kompetensutveckling eller administration. Andra har satsat mer på att utveckla samverkansformer med offentlig sektor eller näringslivet.

Projekten har genomförts i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen, Dalarna, Gävleborg, Örebro, Västra Götaland, Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne.

Vi har tagit fram några artiklar om hur projekten har jobbat.