Tillväxtverket

ASF Integration

Sex projekt har testat modeller för hur arbetsinte-grerande sociala företag bättre kan möta målgruppen nyanlända och utrikesfödda.

En stor del av de som är arbetslösa har utländsk bakgrund och kan behöva ett särskilt stöd för att hitta rätt på arbetsmarknaden. Här kan du ta del av resultaten i några av våra projekt:

  • Lei företagshotell i Umeå startade Bazarer i köpcentrum där den som ville kunde testa sin affärsidé och sedan få stöd och rådgivning från projektet.
  • Mashallagruppen hade ett nystartat arbetsintegrerande socialt företag i Göteborg som utvecklade sin restaurang i samarbete med Samjobb.
  • I "New resident into work" i Kalmar testade tre arbetsintegrerande sociala företag hur de bättre kunde möta målgruppen.
  • Stadsmissionens MatRätt jobbade med att förädla matsvinn till goda luncher i samarbete med Matmissionen.
  • Yalla Rinkeby och Vårby startade upp nya arbetsintegrerande sociala företag utifrån Yallamodellen i samarbete med byggföretagen ByggVesta och Balder.

De viktigaste lärdomarna från projekten

  • Träna svenska. När inte alla kan svenska så bra är det viktigt att hela tiden jobba med att förbättra språket. Underlätta för alla att lära sig svenska genom medvetna och enkla metoder, bilder och lappar med ord och stäm av att alla har förstått. Språkträningen pågår hela tiden i arbetssituationen, på lektioner och på raster.
  • Locka fram kunskaper och entreprenörsanda genom att prata mycket och ge ansvar. Ta vara på mångfalden hos dem som finns i företaget, alla har erfarenhet, kunskaper och talanger.
  • Anlita personer med olika kunskaper om att driva företag, språk, kultur, svensk arbetsmarknad.

Läs mer i ASF - arbetsintegrerande sociala företag för utrikesfödda