Tillväxtverket

Affärsutvecklings­checkar

Att göra bra affärer är grunden för allt företagande, men ibland är det svårt att ta sig tiden och att ha ekonomi att jobba med företagets affärsutveckling.

Därför har Tillväxtverket satsat drygt 10 miljoner kronor på checkar till arbetsintegrerande sociala företag. 73 checkar har beviljats till företag där de utifrån sina egna behov har fått ett bidrag på upp till 200 000 kronor.

Utvärderingen visar att checkarna har gjort stor nytta. Närmare åtta av tio företag uppger att checken medfört direkta förbättringar av affärsverksamheten och tre av fyra företag tror att checken på sikt kommer få positiva effekter på företagets ekonomiska utveckling och förutsättning att anställa fler.

Läs artiklarna om arbetsintegrerande sociala företagen Geparden och Dialogkraft som utvecklade sina verksamheter med en affärsutvecklinscheck från Tillväxtverket