Tillväxtverket

Jag vill arbeta

Är du arbetssökande men saknar intyg på din samlade kompetens, det vill säga din reella kompetens? Här hittar du olika kontaktvägar till andra myndigheter.

Flera olika myndigheter arbetar med validering. Beroende på vem du är och vad du har för behov kan du behöva vända dig till olika myndigheter.

Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit fram en valideringskarta. Den ska vara ett stöd för dig som vill hitta vägar till validering av reell kompetens för studier på olika nivåer och arbete. Valideringskartan ger en snabb överblick över möjligheterna till validering och vem som ansvarar för vad.

Här följer en kort sammanställning som hjälper dig att hitta rätt till andra myndigheters ansvarsområden: