Tillväxtverket

Validering av kompetens

Validering innebär att en persons kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt. För företag är validering ett av flera verktyg för ett långsiktigt, systematisk och strategiskt arbete med kompetensförsörjning.

Den samlade, faktiska kompetens som en individ har kallas reell kompetens. Validering är en metod för att synliggöra reell kompetens. Den faktiska kompetensen bevisas genom olika test.

Validering ett verktyg för strategiskt arbete med kompetensförsörjning

Ett företag gynnas av att medarbetarna har erkänd, synliggjord kompetens. Om du vet vilken kompetens medarbetarna i ditt företag har är det enklare att ta tillvara på och utveckla både medarbetarna och föregtaget. Individen får en bättre utgångspunkt för sitt livslånga lärande och företaget drar nytta av att kunna behålla/öka sin konkurrenskraft och vara mer innovativa.

Strategiskt arbete med kompetensförsörjning är en del av ett företags affärsutveckling.

Branschvalidering

Branschvalidering är validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi.

Det är branschens verksamheter och företag som står för legitimiteten och branschvalideringen har ett nationellt erkännande.

Valideringen fokuserar på branschens krav på yrkeskompetens, det vill säga sådan kompetens som efterfrågas i arbetslivet och som gör individen anställningsbar inom ett kompetensområde eller i en yrkesroll. Företag och verksamheter kan använda branschvalidering internt för att effektivisera sin kompetensförsörjning.

Vart vänder jag mig?

Flera olika myndigheter arbetar med validering. Beroende på vem du är och vad du har för behov kan du behöva vända dig till olika myndigheter. Här följer en kort sammanställning som hjälper dig att hitta rätt:

Fram till 2019 ansvarade Valideringsdelegationen för den nationella och regionala utvecklingen av validering.
På regeringen.se kan du läsa Valideringsdelegationens slutbetänkande. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valideringsdelegationen har samlat verktyg och stöd från olika myndigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till dig som arbetar med vägledning kring validering.

Tillväxtverket stödjer arbetet med validering

Tillväxtverket har olika insatser som stödjer arbetet med validering. Här kan du läsa mer om dem:

Läs artikel om validering: Validering – en snabb väg in i arbetslivet

Arbeta strategiskt med kompetens

Läs mer

Rapport: Strategisk kompetensförsörjning

Rapport: Regionala tillväxtaktörers roll inom valideringsområdet

Webbplats: Stärk ditt företag med Personalstark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Minna Rydgård, Kompetensförsörjning och digitalisering
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se