Tillväxtverket
Kvinna arbetar inom industrin.

Arbeta strategiskt med kompetens

Industrin och den industrinära tjänstesektorn är viktig för sysselsättning och konkurrenskraft. Svensk industri står inför utmaningar inom kompetensförsörjning. För att industriföretag ska stå starka i framtiden behöver de arbeta systematiskt och strategiskt med sin kompetens.

Vad kan industriföretag få hjälp med?

Tillväxtverket har uppdraget att stimulera små industriföretag att arbeta med sin kompetensförsörjning, kopplat till regeringens nyindustrialiseringsstrategi. Små industriföretag (10-99 anställda) kan under 2017-2018 få hjälp med att påbörja ett systematisk och strategiskt arbete med sin kompetensförsörjning.

Uppdraget genomförs i nära samarbete med bland annat regionalt utvecklingsansvariga i länen, industrins företrädare, ESF-rådet, Valideringsdelegationen med flera.

Rapport och podd om kompetenser för industri i omvandling

Kompetensbehoven inom den högteknologiska tillverkningsindustrin och den relaterade tjänstesektorn i Sverige har förändrats. Forskare vid Göteborgs universitet har på uppdrag av Tillväxtverket tittat närmare på förändringen för främst små och medelstora företag på mellanlång sikt. Här hittar du deras rapport och en poddinspelning där Martin Henning, en av forskarna, berättar om utmaningarna de såg i sin kartläggning.

Läs rapporten och lyssna på podden

Validering ett verktyg för strategiskt arbete med kompetensförsörjning

Ett företag gynnas av att medarbetarna har erkänd, synliggjord kompetens. Om du vet vilken kompetens medarbetarna i ditt företag har är det enklare att ta tillvara på och utveckla både medarbetarna och föregtaget. Individen får en bättre utgångspunkt för sitt livslånga lärande och företaget drar nytta av att kunna behålla/öka sin konkurrenskraft och vara mer innovativa.

Strategiskt arbete med kompetensförsörjning är en del av ett företags affärsutveckling.

Flera olika myndigheter arbetar med validering.
Hitta rätt myndighet att kontakta.

Regional kompetensförsörjning

Tillgången till rätt kompetens är avgörande för företagens möjligheter att växa och vara konkurrenskraftiga. Tillväxtverket stödjer regionernas arbete med kompetensförsörjning på flera sätt, där validering är en viktig del.
Tillväxtverket insatser för regional kompetensförsörjning.

Smart industri

Strategisk kompetensförsörjning är ett av Tillväxtverkets uppdrag kopplat till Smart industri, regeringens nyindustrialiseringsstrategi.
Tillväxtverkets insatser inom Smart industri.länk till annan webbplats

Kontakt

Minna Rydgård
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Tel: 08 - 681 93 79Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.