Tillväxtverket
Kvinna arbetar inom industrin.

Arbeta strategiskt med kompetens

Industrin och den industrinära tjänstesektorn är viktig för sysselsättning och konkurrenskraft. Svensk industri står inför utmaningar inom kompetensförsörjning. För att industriföretag ska stå starka i framtiden behöver de arbeta systematiskt och strategiskt med sin kompetens.

Projekt med små och stora industriföretag

Tillväxtverket har under 2017-2019 haft uppdraget att stimulera små industriföretag att arbeta med sin kompetensförsörjning, kopplat till regeringens nyindustrialiseringsstrategi. Små industriföretag (10-99 anställda) har under denna tid fått hjälp med att påbörja ett systematisk och strategiskt arbete med sin kompetensförsörjning.

Uppdraget har genomförts i nära samarbete med bland annat regionalt utvecklingsansvariga i länen, industrins företrädare, ESF-rådet, Valideringsdelegationen med flera. Projekten kommer att slutredovisa under första kvartalet 2020.

Stärk ditt företag med Personalstark

Svårigheter att hitta rätt kompetens är företagens största hindret för tillväxt, det svarar företagen både i våra enkäter och i våra projekt. Tidsbrist är ytterligare en orsak till att det är svårt att börja jobba långsiktigt med kompetensen inom företaget. Därför har vi tagit fram webbplatsen Personalstark.

Personalstark är en webbplats för dig som vill utveckla ditt företag genom ny kompetens eller befintlig personal. Här hittar du guider, mallar och tips som gör det enkelt att komma igång och arbeta strategiskt med att hitta nya medarbetare, men också att utveckla de medarbetare som ni redan har.

Börja det strategiska arbetet med företagets kompetens redan idag - med hjälp av Personalstarklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapport och podd om kompetenser för industri i omvandling

Kompetensbehoven inom den högteknologiska tillverkningsindustrin och den relaterade tjänstesektorn i Sverige har förändrats. Forskare vid Göteborgs universitet har på uppdrag av Tillväxtverket tittat närmare på förändringen för främst små och medelstora företag på mellanlång sikt. Här hittar du deras rapport och en poddinspelning där Martin Henning, en av forskarna, berättar om utmaningarna de såg i sin kartläggning.

Läs rapporten och lyssna på podden

Validering ett verktyg för strategiskt arbete med kompetensförsörjning

Ett företag gynnas av att medarbetarna har erkänd, synliggjord kompetens. Om du vet vilken kompetens medarbetarna i ditt företag har är det enklare att ta tillvara på och utveckla både medarbetarna och föregtaget. Individen får en bättre utgångspunkt för sitt livslånga lärande och företaget drar nytta av att kunna behålla/öka sin konkurrenskraft och vara mer innovativa.

Strategiskt arbete med kompetensförsörjning är en del av ett företags affärsutveckling.

Flera olika myndigheter arbetar med validering.
Hitta rätt myndighet att kontakta.

Fram till 2019 ansvarade Valideringsdelegationen för den nationella och regionala utvecklingen av validering.
På regeringen.se kan du läsa Valideringsdelegationens slutbetänkande.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regional kompetensförsörjning

Tillgången till rätt kompetens är avgörande för företagens möjligheter att växa och vara konkurrenskraftiga. Tillväxtverket stödjer regionernas arbete med kompetensförsörjning på flera sätt, där validering är en viktig del.
Tillväxtverket insatser för regional kompetensförsörjning.

Smart industri

Strategisk kompetensförsörjning är ett av Tillväxtverkets uppdrag kopplat till Smart industri, regeringens nyindustrialiseringsstrategi.
Tillväxtverkets insatser inom Smart industri.

Kontakt

Minna Rydgård
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Tel: 08 - 681 93 79