Tillväxtverket

Kompetensförsörjning

Kunskap och kompetens är ett av Sveriges främsta konkurrensmedel. Näringslivet behöver rätt kompetens för att vara konkurrenskraftigt. Våra insatser syftar till ökad kunskap som stöd för förändring.

Aktuellt

 1. Utveckla effektiva strukturer för validering

  Vill du vara med och utveckla effektiva strukturer för validering på regional nivå? Tillväxtverket utlyser nu 60 miljoner kronor för regionala utvecklingsprojekt…

  Utlysning Regioner Kompetens Regional kapacitet

 2. Digital spetskompetens 2035

  Inom regeringsuppdraget Kompetensförsörjning av digital spetskompetens presenteras den 13 juni en framtidsanalys om utbud och efterfrågan av digital spetskompetens…

  Företag Regioner Andra aktörer Kompetens

 3. Attraktiv och jämställd livsmedelssektor

  Livsmedelssektorn är en samhällskritisk sektor och utgör en betydande del av näringslivet, med cirka 300 000 anställda och ett förädlingsvärde på cirka…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Kompetens Livsmedel

 4. Flöden av digital spetskompetens

  Regeringen har gett Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket i uppdrag att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital…

  Publikation Kompetens Digitalisering

 5. Digital spetskompetens

  Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet har av regeringen fått i uppdrag att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital…

  Webbtjänst Regioner Kompetens Affärsutveckling Digitalisering

Studenter i ett klassrum.

Regional kompetensförsörjning

Vi stödjer regionernas uppdrag att genomföra den regionala utvecklingspolitiken och skapa utvecklingskraft och konkurrenskraft.

Kvinna arbetar i industrilokal.

Ökat behov av digital kompetens

Vi arbetar med att analysera och ge förslag på hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas.

Kvinnlig student i ett bibliotek.

Samverkan för ökad konkurrenskraft

Vi arbetar för mer samverkan inom kompetensförsörjning och för att högskoleutbildningar ska matcha näringslivets behov.

Man med utländsk bakgrund arbetar med parkarbete.

Enklare vägar till jobb och kompetens

Vi genomför en satsning för att skapa enkla jobb och enklare vägar till jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa.