Tillväxtverket

Förordning om digital inhämtning av uppgifter från företag

Den 1 oktober 2018 trädde förordningen (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter från företag i kraft. Syftet är att göra det enklare för företagare att hantera sina ärenden gentemot myndigheter.

Förordningen ska minska den börda som små och medelstora företag upplever när de lämnar uppgifter till myndigheter. Tanken är att företagare bara ska behöva lämna sina uppgifter en gång, där det är möjligt och relevant.

Myndigheterna som berörs av förordningen ska utnyttja digitaliseringen för att effektivisera både det egna och företagens arbete med att lämna och hantera uppgifter. Digitaliseringen ska också användas för att uppnå en större samordning mellan myndigheter.

Enligt förordningen ska myndigheterna fokusera särskilt på fördelarna med samordning och digitalisering som också kommer företagen till nytta i takt med att nya digitala system utvecklas.

Förordningen berör 67 myndigheter.

Se vilka myndigheter som berörs. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs förordningen (2018:1264 om digitalt inhämtande av uppgifter från företag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så stöttar vi i arbetet

Bolagsverket och Tillväxtverket ansvarar för rådgivning och uppföljning och bistår i myndigheternas samordning med anledning av förordningen.

Bolagsverket

Bolagsverket stöttar i frågor som rör återanvändning av information och kan ge fördjupad hjälp kring juridik, semantik och teknik. Bolagsverket kan också stötta och guida myndigheter i nyttjandet av befintliga tjänster för att återanvända information som företagen redan lämnat till andra myndigheter.

Tillväxtverket

Tillväxtverket bistår med kunskap och fördjupade insikter kring hur företagens behov av enklare uppgiftslämnande ser ut, vad de upplever som mest krångligt och irriterande och vad som hindrar företagens utveckling och tillväxt. Bland annat genom resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet. Läs om resultatet från undersökningen 2020.

Inom ramen för uppdrag inom livsmedelsstrategin, arbetar Tillväxtverket med att utveckla konceptet med sammanhållna guidade processer från de checklistor som idag finns på verksamt.se till att även innehålla möjlighet till att lämna uppgifter till respektive myndighet och ansöka om relevanta tillstånd som krävs för just den verksamhet som företaget planerar att bedriva.

Uppdrag till Statskontoret

Statskontoret har fått i uppdrag att följa upp hur långt berörda myndigheter har kommit i tillämpningen av förordningen om digitalt inhämtande av uppgifter från företag. Uppdraget ska redovisas  senast den 30 april 2023.

Mer om uppdraget på Statskontorets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Åsa Westerberg, Bolagsverket
Telefon: 060-18 43 31
E-post: fornamn.efternamn@bolagsverket.se

Linda Melin, Bolagsverket
Telefon: 060-18 44 35
E-post: fornamn.efternamn@bolagsverket.se

Karin Holmqvist, Tillväxtverket
Telefon: 08-681 92 18
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se