Tillväxtverket

Hälsomatris

Ett enkelt och användbart verktyg för en utredning av hälsokonsekvenser är den så kallade hälsomatrisen.

Hälsomatrisen kan du använda för att bedöma vilka konsekvenser en föreslagen regel har på viktiga hälsopåverkande faktorer och hur olika grupper i befolkningen påverkas. Använd gärna en hälsomatris som ett första steg, så kan du sedan gå vidare till mer kvalificerade analyser vid behov. Här nedan finns ett exempel på hur en hälsomatris kan se ut.

Här finns ett exempel på en hälsomatris som word-fil Word, 58.6 kB, öppnas i nytt fönster..