Tillväxtverket

Ett exempel med hälsomatris

Här följer ett exempel på hur en resultatsammanställning med hälsomatriser kan se ut.

Exemplet kommer från Statens Folkhälsoinstituts rapport, Hälsokonsekvensbedömning i fysisk planering och beskriver ett samarbete mellan Östersunds kommun och dåvarande Statens folkhälsoinstitut. De gjorde tillsammans en hälsokonsekvensbedömning inom ramen för en fördjupad översiktsplan. Hälsokonsekvensbedömningen beaktade både miljömässiga och sociala faktorer som påverkar hälsan.

Syftet med den fördjupade översiktsplanen var att ta fram en plan för hur området Fyrvalla-Remonthagen skulle kunna fövandlas från ett militärt område till ett civilt område som var integrerat i staden. Hälsokonsekvensbedömningen gjordes utifrån tre olika scenarier: ett nollalternativ, ett alternativ som innebar en grön satsning och ett alternativ som innebar ett mer utökat byggande.

Se även det generella avsnittet om Alternativa lösningar.

Här finns exemplet med hälsomatris (pdf) Pdf, 121.5 kB..