Tillväxtverket

Problem och lösning

Grunden för konsekvensutredningen är en problem- och målformulering. Det kan därför vara bra att börja med att läsa detta avsnitt.

Genom att analysera nollalternativet tydliggör du även de problem som är bakgrund till varför ett förslag till reglering utformas. För att sedan säkerställa att det förslag som ska tas fram är den mest ändamålsenliga lösningen behöver alternativa lösningar till förslaget utredas. Dessa delar är alla sammankopplade och ytterligare vägledning finns i underkategorierna till detta avsnitt.

Följande information finns i detta avsnitt:Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.