Tillväxtverket

Identifiera konsekvenser

När du har identifierat några alternativa förslag som du har rättsliga förutsättningar att gå vidare med, är det dags att börja att identifiera vilka som berörs av förslagen och vilka områden som är aktuella att utreda närmare.

Identifiera först de potentiella konsekvenserna, så kan du sedan enklare avgöra vilka områden du bör lägga mest resurser på att utreda effekterna av. Tänk på att berörda aktörer kan vara en stor hjälp i arbetet, både med att identifiera konsekvenser och i andra delar av arbetet med konsekvensutredningen. Ta därför tidigt kontakt med sådana aktörer.

Följande information finns under Identifiera konsekvenser:

Du kan även ta hjälp av verktyget "Smart start för enklare regler" för att uppskatta hur omfattande konsekvensutredningen bör vara.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.
Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på frågor via formuläret.