Tillväxtverket

Företagens villkor och verklighet

I Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet svarar ett stort antal små och medelstora företag på frågor om vilka möjligheter och svårigheter de upplever i sin vardag och vad de tror om sin framtid.

Vi har bland annat tittat närmare på regler som tillväxthinder och företagens upplevelser av myndighetskontakter. Här kan du ta del av resultat från undersökningen och ladda ner temarapporten Förenkla för företagen.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.