Tillväxtverket

Företagens villkor och verklighet

I Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet svarar ett stort antal små och medelstora företag på frågor om vilka möjligheter och svårigheter de upplever i sin vardag och vad de tror om sin framtid.

Vi har bland annat tittat närmare på regler som tillväxthinder och företagens upplevelser av myndighetskontakter. Här kan du ta del av resultat från undersökningen och ladda ner temarapporten Förenkla för företagen.