Tillväxtverket
Kvinna går snabbt i en livsmedelsindustrilokal.

Förenklingsresan

Under 2016 har generaldirektörerna för Tillväxtverket, Jordbruksverket och Livsmedelsverket rest runt i landet på en förenklingsresa med syfte att stärka svenska livsmedelsföretags tillväxt och export. Det blev åtta stopp på resan och många givande samtal som mynnade ut i hundratals förenklingsförslag.

Myndigheterna ville förstå hur de tillsammans kan förenkla och förbättra företagarnas vardag, hur de på bästa sätt kan bidra till utveckling, tillväxt och export. Målet med Förenklingsresan är att skapa förändring som gör verklig skillnad, att gå från prat till resultat.

Samverkan för att främja svensk matproduktion

Generaldirektörerna ser som en mycket viktig uppgift att myndigheterna samverkar på de sätt de kan för att främja svensk matproduktion och varumärket svensk mat samt att stärka de svenska livsmedelsföretagens tillväxt och export. Därför genomför de Förenklingsresan för tillväxt och export i livsmedelsindustrin.

Vi lyssnar in förutsättningar, frågor och framtidsplaner

Under Förenklingsresan har myndigheterna besökt företag i olika branscher och i olika delar av landet. I mötet med företagarna ville myndigheterna ta del av de möjligheter och svårigheter företagarna ser, få insikt i deras förutsättningar, frågor och framtidsplaner. Vad behöver företagarna för att stärka sin konkurrenskraft, öka produktiviteten, utvecklas och växa? Och vad kan de tre myndigheterna och andra myndigheter, var för sig och tillsammans, göra för att underlätta?

– Vi vet att livsmedelsföretagarna har massor av kunskap, erfarenheter och idéer, som vi är mycket intresserade av att lyssna in, betonar generaldirektörerna för de tre myndigheterna. Vi vill förstå hur myndigheterna kan underlätta för företagen, hur vi kan samarbeta med företagen och livsmedelsbranschen på nya sätt.

En gemensam handlingsplan

Myndigheterna gjorde sammanlagt åtta stopp på resan. Samtalen med företagen mynnade ut i många förenklingsförslag som nu ligger till grund för en gemensam handlingsplan med konkreta förenklingsåtgärder. Några av dem är:

 • Exportguide med samlad information från alla aktörer och fortsatt utveckling av företagarsajten verksamt.se.
 • Nytt kontrollverktyg från Livsmedelsverket; Kontrollwiki. Fungerar som ett digitalt uppslagsverk med lagar, vägledning och handböcker på ett ställe.
 • Förenklad kontakt med myndigheter genom sex regionala exportcentra som fungerar som ”en dörr in” till de stöd som finns för företag.
 • Stöd till kompetensförsörjning genom kartläggning av utbildningsmöjligheter i livsmedelskedjan för att öka matchningen mellan arbetskraft och arbetstillfällen.

Här finns den gemensamma handlingsplanenPDF

Här finns nettolistan med förslagWord

Stopp på förenklingsresan

 • Norrmejerier, Burträsk
 • Klädesholmens Seafood, Tjörn
 • Nybergs deli, Stockholm
 • Fria Bröd, Göteborg
 • Almnäs Bruk, Hjo
 • Pyramidbageriet, Dala-Järna
 • Oatly, Malmö
 • Svensk Dagligvaruhandel, Stockholm

Här kan du läsa mer om några av besöken.

Norrmejerier, Burträsk

Förenklingsresans första besök ägde rum den 27 oktober hos Norrmejerier i Burträsk. Utgångspunkten för företagsbesöken på Förenklingsresan är informella samtal om företagens vardag och upplevelser. Till samtalen bjuds även andra myndigheter och organisationer in som företagen upplever har stor påverkan på deras vardag.

- Vi tre myndigheter krokar arm för att tillsammans upptäcka förbättringsmöjligheter för ökad tillväxt och export hos svenska livsmedelsföretag. Målet är att skapa förändring som gör verklig skillnad, sade de tre generaldirektörerna Leif Denneberg, Jordbruksverket, Stig Orustfjord, Livsmedelsverket, och Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket, i samband med besöket hos Norrmejerier i Burträsk.

- Myndigheter behöver samarbeta och ha kunden i fokus. Det är ett perspektiv vi behöver påminna oss om och den här resan är ett uttryck för det, säger Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket.

Samtal för en enklare vardag för företagen

Under samtalet tog Norrmejerier upp frågor om kontakt med och information från myndigheterna. De upplever att det ibland är otydligt vem som ansvarar för vad och att komma i kontakt på rätt nivå. Nästa område handlade om svårigheter med hälsoargument för livsmedel och här gavs direkt ett positivt svar från Livsmedelsverket om förändrade regler. Andra områden som diskuterades var livsmedelskontrollen, där både de som kontrollerar och de som blir kontrollerade upplever stor oro för att göra fel, matfusk samt möjligheten att bidra till regional utveckling genom EU:s fondprogram.

- Vi har fått bra svar på våra frågor. Framförallt är det tydligt att myndigheterna vill göra något bra framåt och det är saker på gång, till exempel att vi ska kunna skriva ut kost- och näringsinformation på förpackningar, stöd till export och möjlighet till finansiering, säger Anna-Karin Karlsson, chef för Marknad och innovation, Norrmejerier.

I samtalet runt bordet deltog de tre myndigheternas generaldirektörer, Leif Denneberg, Jordbruksverket, Stig Orustfjord, Livsmedelsverket och Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket, från Norrmejerier Hans-Åke Hammarström, VD och Anna-Karin Karlsson, chef marknad och innovation samt Jenny Bucht, landsbygdsutvecklare på Länsstyrelsen i Norrbotten.

Klädesholmen Seafood, Tjörn

Den 20 november genomfördes Förenklingsresans andra besök. Samtalen hos Klädesholmen Seafood på Tjörn handlade mycket om möjligheter för export och bättre samordning mellan myndigheter. Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Tillväxtverket genomför Förenklingsresan tillsammans. Syftet är att bidra till en ökad tillväxt och export för livsmedelsindustrin. Utgångspunkten för de olika besöken är informella samtal om företagens vardag och upplevelser. Till samtalen bjuds även andra myndigheter och organisationer in som företagen upplever har stor påverkan på deras vardag.

– Det är väldigt givande att kunna träffa duktiga företagare på det här sättet och att vi kan samla myndigheter och branschorganisationer till samtal med fokus på att underlätta för företagen. Det bidrar till helhetssyn och ökar möjligheten att åstadkomma konkreta förbättringar för företagen, säger Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg.

– Livsmedelsföretag vill växa, men ser regelhinder. Därför tycker Tillväxtverket att det är viktigt med Förenklingsresan. Genom att lyssna på företagen och förenkla kan de nå sin fulla potential, säger Anna Bünger, avdelningschef på Tillväxtverket.

Ser en potential i ökad export

Under samtalet tog Klädesholmen Seafood bland annat upp frågor om export, som de ser som viktigt för branschens framtid. Företaget upplever att vissa viktiga exportländer hela tiden hittar på nya regler som försvårar för export och här vill man gärna ha mer hjälp från myndigheterna med att underlätta för handel.

– Vi ser en spännande potential i ökad export, samtidigt så är naturligtvis hemmamarknaden viktigast för oss, berättar Per-Aste Persson, VD för Klädesholmen Seafood.

Vill se bättre samordning mellan myndigheterna

Andra frågor som diskuterades handlade om kontroll, tillstånd och samordning där företaget vill se en mer likriktad bedömning och koordinerad information från myndigheterna. Svårigheten att rekrytera personal var ett annat område som diskuterades, där företaget gärna ser att nysvenskar snabbare kommer in på arbetsmarknaden. Efter samtalet var företaget nöjt med diskussionerna.

– Jag tycker det här var ett bra initiativ. Att träffa flera olika myndigheter och få diskutera gemensamma frågeställningar. Det är också roligt att visa upp vår helt nya fabrik som delvis byggts upp med strukturfondspengar, säger Per-Aste Persson, VD för Klädesholmen Seafood efter besöket.

I samtalet runt bordet hos Klädesholmens Seafood deltog Leif Denneberg, generaldirektör för Jordbruksverket, Stig Orustfjord, generaldirektör för Livsmedelsverket, Anna Bünger, avdelningschef Näringsliv på Tillväxtverket, från Klädesholmen Seafood Per-Aste Persson, VD och Morgan Bråse, miljö- och kvalitetschef samt Robert Ernstsson, länsstyrelsen och Mårten Gustafsson, Havs- och vattenmyndigheten.

Nybergs deli, Stockholm

Förenklingsresan för tillväxt och export i livsmedelsindustrin gjorde under måndagen den 1 december sitt tredje besök. Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Tillväxtverket genomför resan tillsamman för att uppmärksamma företag i livsmedelsbranschen i hela landet, denna gång kom turen till huvudstaden. Besöket ägde rum på Nybergs Deli i Johanneshov, Stockholm.

Nybergs Deli sin har verksamhet i slakthusområdet vid Globen, företaget har framgångsrikt förädlat köttråvara till nya produkter och har på senare år gjort en satsning på export. I samtalet vid bordet diskuterades bland annat hur bidrag till livsmedelsföretag för export kommer rätt och satsas där de har störst möjlighet att ge utdelning.

Målet med Förenklingsresan är att finna förenklingar och förbättringar att genomföra som kan göra verklig skillnad för företagen. De deltagande myndigheterna tar med sig förslagen och idéerna de får ute på sina besök in i arbetet med en gemensam handlingsplan.

Fria bröd, Göteborg

Det fjärde besöket för Förenklingsresan för tillväxt och export i livsmedelsindustrin ägde rum den 4 december. Denna gång gick resan till Fria Bröd i Göteborg. Mötet mellan företagare, branschföreträdare och myndigheter genererade en givande diskussion som gav många idéer för hur företagens vardag kan göras enklare.

Under hösten 2015 har Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Tillväxtverket tillsammans åkt på en gemensam förenklingsresa till ett antal företag inom svensk livsmedelsindustri. Syftet med Förenklingsresan är att finna konkreta förenklingar och förbättringar och därmed bidra till en enklare vardag för företag i svensk livsmedelsindustri.

Export och samarbete

Fria Bröd utvecklar och bakar glutenfria färskfrysta bröd- och bageriprodukter vid anläggningen i Västra Frölunda, Göteborg. Under de senaste åren har företaget framgångsrikt ökat sin export till den europeiska marknaden.

Utgångspunkten för Förenklingsresan är informella samtal om företagets vardag och upplevelser. Vid besöket hos Fria Bröd diskuterades bland annat hur man kan knyta banden till Europa för ökad export, effektivare kontroller och bristen på utbildade bagare i Sverige. Dessutom diskuterades problematiken kring EU:s allergimärkningar och vilka ämnen som bör ingå.

– För oss handlar Förenklingsresan om att få ett gott samarbete mellan myndigheter och företag. Jag ser fram emot fortsatt samarbete, tillsammans tror jag vi kan göra mycket, säger Jeanine Holmgren, vd Fria Bröd AB.

Erfarenheterna från besöken resulterar i en gemensam handlingsplan

Myndigheterna tar med sig de erfarenheter, förslag och idéer som de fått under Förenklingsresans olika besök. Under våren 2016 kommer en gemensam handlingsplan för fortsatt arbete att tas fram och presenteras.

Svensk Dagligvaruhandel, Stockholm

Målet med Förenklingsresan är att skapa förändring som gör verklig skillnad – att gå från prat till resultat. Under Förenklingsresan har myndigheterna besökt företag i olika branscher och i olika delar av landet. Till besöken har företagen själva valt ut de myndigheter och organisationer som de upplever har störst påverkan på deras vardag. Det kan till exempel vara kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter och branschorganisationer.

Märkning och matsvinn i fokus för handeln

Det sista stoppet på Förenklingsresan gjordes hos Svensk Dagligvaruhandel och där diskuterades bland annat märkning av livsmedel och om det går att minska matsvinnet genom regelförändringar. Regler för avfallshantering och villkoren för butiker i glesbygd var ämnen som också kom upp i diskussionen. I samband med besöket fick myndigheterna ta del av ett intressant pågående projekt för bättre spårbarhet.

Handlingsplan med konkreta förenklingar

Besöket hos Svensk Dagligvaruhandel blev det åttonde och sista stoppet på Förenklingsresan. Samtalen mynnade ut i sammanlagt 172 förenklingsförslag som ligger till grund för en gemensam handlingsplan som Tillväxtverket, Jordbruksverket och Livsmedelsverket lanserar i september.

Kontakt

Karin Holmqvist, enheten Enklare myndighetskontakter

Tel: 08-681 92 18