Tillväxtverket
Kvinna går snabbt i en livsmedelsindustrilokal.

Förenklingsresan

Under 2016 har generaldirektörerna för Tillväxtverket, Jordbruksverket och Livsmedelsverket rest runt i landet på en förenklingsresa med syfte att stärka svenska livsmedelsföretags tillväxt och export. Det blev åtta stopp på resan och många givande samtal som mynnade ut i hundratals förenklingsförslag.

Myndigheterna ville förstå hur de tillsammans kan förenkla och förbättra företagarnas vardag, hur de på bästa sätt kan bidra till utveckling, tillväxt och export. Målet med Förenklingsresan är att skapa förändring som gör verklig skillnad, att gå från prat till resultat.

Samverkan för att främja svensk matproduktion

Generaldirektörerna ser som en mycket viktig uppgift att myndigheterna samverkar på de sätt de kan för att främja svensk matproduktion och varumärket svensk mat samt att stärka de svenska livsmedelsföretagens tillväxt och export. Därför genomför de Förenklingsresan för tillväxt och export i livsmedelsindustrin.

Vi lyssnar in förutsättningar, frågor och framtidsplaner

Under Förenklingsresan har myndigheterna besökt företag i olika branscher och i olika delar av landet. I mötet med företagarna ville myndigheterna ta del av de möjligheter och svårigheter företagarna ser, få insikt i deras förutsättningar, frågor och framtidsplaner. Vad behöver företagarna för att stärka sin konkurrenskraft, öka produktiviteten, utvecklas och växa? Och vad kan de tre myndigheterna och andra myndigheter, var för sig och tillsammans, göra för att underlätta?

– Vi vet att livsmedelsföretagarna har massor av kunskap, erfarenheter och idéer, som vi är mycket intresserade av att lyssna in, betonar generaldirektörerna för de tre myndigheterna. Vi vill förstå hur myndigheterna kan underlätta för företagen, hur vi kan samarbeta med företagen och livsmedelsbranschen på nya sätt.

En gemensam handlingsplan

Myndigheterna gjorde sammanlagt åtta stopp på resan. Samtalen med företagen mynnade ut i många förenklingsförslag som nu ligger till grund för en gemensam handlingsplan med konkreta förenklingsåtgärder. Några av dem är:

 • Exportguide med samlad information från alla aktörer och fortsatt utveckling av företagarsajten verksamt.se.
 • Nytt kontrollverktyg från Livsmedelsverket; Kontrollwiki. Fungerar som ett digitalt uppslagsverk med lagar, vägledning och handböcker på ett ställe.
 • Förenklad kontakt med myndigheter genom sex regionala exportcentra som fungerar som ”en dörr in” till de stöd som finns för företag.
 • Stöd till kompetensförsörjning genom kartläggning av utbildningsmöjligheter i livsmedelskedjan för att öka matchningen mellan arbetskraft och arbetstillfällen.

Här finns den gemensamma handlingsplanenPDF

Här finns nettolistan med förslagWord

Stopp på förenklingsresan

 • Norrmejerier, Burträsk
 • Klädesholmens Seafood, Tjörn
 • Nybergs deli, Stockholm
 • Fria Bröd, Göteborg
 • Almnäs Bruk, Hjo
 • Pyramidbageriet, Dala-Järna
 • Oatly, Malmö
 • Svensk Dagligvaruhandel, Stockholm
Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.