Tillväxtverket
Kvinna arbetar i sin inredningsbutik.

Företagens upplevelser och behov

Tillväxtverkets arbete för att skapa ett effektivt och enkelt näringsliv utgår från företagens behov.

Vi samlar in, analyserar och sprider kunskap om företagens upplevelser av regler och myndighetskontakter till andra. Vi använder också kunskapen för att rikta in vårt arbete på områden som kan göra skillnad för företagen.

Projekt som Förenklingsresan och Förenklingsjakten är exempel på hur vi får kunskap om hur företagen upplever regelverk och kontakten med olika myndigheter. Behovsanalyser och undersökningar som Företagens villkor och verklighet är andra exempel.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.