Tillväxtverket
En man bakom en disk pratar med en kvinna och man.

Beräkna företagens kostnader

Ett mål för förenklingsarbetet är att företagens kostnader till följd av regler ska minska. Då kan företagen använda tid och pengar till att driva och utveckla sin verksamhet istället. Därför behöver regelgivare räkna på kostnader.

Regler kan ge upphov till olika slags kostnader för företagen. Tillväxtverket tillämpar fem kostnadskategorier:

  • Administrativ kostnad.
  • Produktionskostnad.
  • Kostnad för investering.
  • Skatt, avgift och subvention.
  • Alternativkostnad.

Så beräknar du företagens kostnader

I Tillväxtverkets beräkningsguide Ekonomiska effekter av nya regler – Så beräknar du företagens kostnaderPDF kan du läsa mer om hur du kan gå till väga för att analysera och kvantifiera ekonomiska effekter för företag av regler.

Använd Regelräknaren

Tillväxtverket har utvecklat ett beräkningsverktyg, Regelräknaren, som kan användas för att beräkna företagens olika kostnader i samband med nya eller ändrade regler.

Tillväxtverket följer hur företagens kostnader och konkurrenskraft påverkas av nya eller ändrade regler

Analysen är ett viktigt kunskapsunderlag för förenklingsarbetet. Här kan du ta del av slutrapporten för uppdraget, som redovisar resultaten för perioden 2013-2020.PDF

Tidigare delrapporter

Delrapport 2019PDF

Delrapport 2018PDF

Delrapport 2017PDF

Delrapport 2016PDF

Kontakt

Oskar Holmqvist, enheten Bättre regler
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 64

Caroline Wigerstad, enheten Bättre regler
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 51