Tillväxtverket
En man bakom en disk pratar med en kvinna och man.

Beräkna företagens kostnader

Ett mål för förenklingsarbetet är att företagens kostnader till följd av regler ska minska. Då kan företagen använda tid och pengar till att driva och utveckla sin verksamhet istället. Därför behöver regelgivare räkna på kostnader.

Regler kan ge upphov till olika slags kostnader för företagen. Tillväxtverket tillämpar fem kostnadskategorier:

  • Administrativ kostnad.
  • Produktionskostnad.
  • Kostnad för investering.
  • Skatt, avgift och subvention.
  • Alternativkostnad.

Så beräknar du företagens kostnader

I Tillväxtverkets beräkningsguide Ekonomiska effekter av nya regler – Så beräknar du företagens kostnader Pdf, 696.3 kB. kan du läsa mer om hur du kan gå till väga för att analysera och kvantifiera ekonomiska effekter för företag av regler.

Använd Regelräknaren

Tillväxtverket har utvecklat ett beräkningsverktyg, Regelräknaren, som kan användas för att beräkna företagens olika kostnader i samband med nya eller ändrade regler.

Tillväxtverket följer hur företagens kostnader och konkurrenskraft påverkas av nya eller ändrade regler

Analysen är ett viktigt kunskapsunderlag för förenklingsarbetet. Regler som påverkar företagens kostnader och konkurrenskraft 2021. Pdf, 246 kB.

Metod för uppföljning av företagens kostnader

Tillväxtverket har lämnat förslag på hur metoden som används för att beräkna regelkostnader för företag kan vidareutvecklas för att möjliggöra uppföljning av regeringens nya kostnadsmål. Rapport om metoder för att möjliggöra uppföljning av regeringens kostnadsmål för förenklingspolitiken. Pdf, 577 kB.

Tidigare delrapporter och slutrapport

Här kan du ta del av slutrapporten för uppdraget, som redovisar resultaten för perioden 2013-2020. Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Delrapport 2019 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Delrapport 2018 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Delrapport 2017 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Delrapport 2016 Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Steven Wall, enheten Bättre regler
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 64