Tillväxtverket
En kvinna som ser glad ut skriver på lap-top vid en bardisk.

Förenklingsresan 2019

Tillväxtverket ska sammanställa, analysera och konkretisera de förenklingsförslag som företag och organisationer lämnade i samband med näringsministerns möten med företagare (Förenklingsresan) under hösten 2019. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 juni 2020.

I uppdraget kommer Tillväxtverket samråda och samverka med företrädare för både det privata näringslivet och den offentliga sektorn.

I januari inleddes dialogen med delar av företagens representanter. Vi höll då en workshop där Företagarna, Svenskt Näringsliv och Näringslivets Regelnämnd gav sin syn på vår sammanställning av förenklingsförslagen samt vilka förslag de anser vara mest angelägna att ta vidare inom ramen för regeringsuppdraget.

Fler forum för samråd och samverkan med externa aktörer kommer att genomföras under våren.

Mer information

Regeringsuppdraget att sammanställa, analysera och konkretisera förenklingsförslagPDF

Regeringens pressmeddelande om uppdraget till Tillväxtverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillväxtverkets pressmeddelande om uppdragetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regeringens pressmeddelande om näringsministerns förenklingsresalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Artikel om Förenklingsresan och regeringsuppdraget på webbplatsen Besökslivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Oskar Holmqvist, enheten Bättre regler
Telefon: 08-681 92 64
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se