Tillväxtverket

Minskat och förenklat uppgifts-lämnande

Ett av målen för förenklingsarbetet är att det ska bli enklare att lämna uppgifter och där är digitalisering en viktig möjliggörare.

Företag lämnar information och uppgifter till myndigheter i många olika sammanhang. Det kan t ex handla om olika typer av ansökningar och anmälningar, om redovisningar och deklarationer av olika slag och om statistiska undersökningar. Uppgiftslämnandet kan vara återkommande eller av enångskaraktär. Många gånger frågar myndigheterna efter information och uppgifter som de själva eller någon annan myndighet redan har begärt in .

Företagen upplever ofta att uppgiftslämnandet är betungade. Det kan handla om mängden uppgifter som ska lämnas in men också om hur uppgifterna kan lämnas in och vilket stöd som ges i anslutning till uppgiftslämnandet eller om att syftet med uppgiftslämnandet inte är tydligt. Uppgiftslämnandet tar tid och resurser från företagets egentliga verksamhet och kan ge upphov till både kostnader och irritation.

Serverat förenklar för restaurangföretag

Tillsammans med Bolagsverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och pilotkommuner genomför Tillväxtverket programmet Serverat. Serverat fokuserar på att utveckla digitala lösningar som kan göra det enklare för företag i restaurangbranschen. Med hjälp av den guide som tagits fram kan företagaren skapa en checklista utifrån sina specifika förutsättningar och se vilka statliga och kommunala tillstånd som behövs. Tanken är att företagarna sedan ska kopplas vidare till e-tjänster hos respektive myndighet och kommun. E-tjänster finns nu på plats i några pilotkommuner. E-tjänsterna ska möjliggöra återanvändande av vissa företagsuppgifter genom en sammansatt bastjänst för grundläggande uppgifter. På sikt ska också verksamhetssystemen hos kommunerna integreras med e-tjänsterna. Detta möjliggör bland annat att återkoppling till företagen om ärendestatus kan ske digitalt.

Målet är att Serverat ska leda till minskat och förenklat uppgiftslämnande och snabbare handläggning. Genom insatsen Smidigare – digital förenkling delfinansierar Tillväxtverket ett mindre urval av pilotkommunerna för att de snabbare ska komma längre i att digitalisera kontakten med företagen.

Arbetet kommer att fortsätta inom besöksnäringen.

Vill du veta mer om Serverat? På SKL:s webbplats hittar du mer information om projektet och kan ta del av vad som är på gång.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Där kan du kan bland annat se en kort film som beskriver arbetet. Du hittar även mer information här på Tillväxtverkets webbplats. Där kan du bland annat ta del av resultat från Karlskrona kommun. Checklistan för att starta restaurang hittar du på verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster .Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.