Tillväxtverket

Reglernas tillämpning

Ofta är det inte regelns utformning i sig som är problemet för företagen utan svårigheten för företagen ligger i att förstå hur de ska uppfylla reglerna, till exempel i samband med tillsyn och kontroll.

Det ska vara lätt att göra rätt och många företagare känner ett behov av att få information om hur regler ska följas. Samtidigt har till exempel livsmedelskontrollanter upplevt att deras möjligheter att ge råd till företag har varit begränsad. Därför har vi tillsammans med Livsmedelsverket och i samråd med branschen, SKL och kommunala livsmedelskontrollanter tagit fram två skrifter om rådgivning inom livsmedelskontrollen. Med hjälp av dessa hoppas vi att du som livsmedelskontrollant känner dig trygg med att ge råd till företagen och du som företagare får kunskap om vilken rådgivning du har rätt till.

Publikationen "Rådgivning inom livsmedelskontrollen - Myndigheter"

Publikationen "Rådgivning inom livsmedelskontrollen - Företagare"

Några röster om publikationerna...

- Bra att det blir tydligt med att man faktiskt får och ska ge råd och information. Jag har ofta hört att man inte får säga någonting, vilket jag har tyckt låtit märkligt.

                                                                                                           Livsmedelsinspektör 

 

- (...) Bra formuleringar till myndigheten att deras uppgift att förutom att vara myndighet även ska hjälpa företagen 'att göra rätt'. Det är vad företagarna också efterfrågar. (...)

                                                                                                                Näringslivskontor 

 

- Jag tycker att skrifterna är ett bra sätt att skapa samma förväntningar hos både oss och företagen. De ger en tydlig riktning där ledorden är kundfokus och flexibilitet. Inspektörens information ska ge företagen handlingskraft och frihet att utveckla sin verksamhet, så att den blir hållbar på lång sikt.

                                                                          Avdelningschef inom livsmedelskontrollen

 

- Skrifterna som tagits fram i sambråd med branschen lyfter på ett mycket positivt sätt fram vikten av att myndighterena också ger råd till företagen. Det är viktigt i arbetet för säkra livsmedel. Samtidigt uppmuntras företagen att föra dialog med myndigheterna. Skrifterna är viktiga redskap för att sprida dessa budskap bland såväl företag som myndigheter på det sätt som nu sker.

                                                                                                            Branschorganisation

Ur kombinatörens perspektiv

En företagare på landsbygden med olika typer av verksamheter, en så kallad kombinatör, påverkas av många regler och har kontakt med flera olika myndigheter på såväl kommunal och regional som nationell nivå. De upplever ofta bland annat att det finns brister i samordningen kopplat till tillsyn och tillstånd. I publikationen "Från lantbrukare till butiksägare - Förenkla för kombinatörer på landsbygden" (Info 0528) finns information om olika sätt att arbeta för att förenkla för kombinatörer. Publikationen finns att ladda ner i Tillväxtverkets webbshop som du hittar här.  Den vänder sig främst till handläggare på kommuner och länsstyrelser och lyfter fram förslag och exempel som rör kommuner och länsstyrelser var för sig men också vad som kan göras i samverkan för att underlätta. Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.