Tillväxtverket

Handläggningstider

Handläggningsprocessen, inklusive tidsaspekten, är en viktig fråga för företagen. Den kan påverka viljan att starta nya företag samt att investera i och utveckla befintliga verksamheter.

Genom att effektivisera handläggningsprocesser och kort handläggningstider kan företagens konkurrenskraft och tillväxt stärkas. En effektiv handläggningsprocess för företagen innefattar saker som:

  • Tydlig och tillgänglig information om hur och var man ansöker
  • Möjligheten att kunna följa sitt ärende
  • Information om hur lång handläggningstiden väntas bli
  • Information om till vem man kan vända sig för information om ärenden
  • Tydlig motivering till beslut
  • En rimlig handläggningstid

En effektivisering av handläggningsprocessen kan många gånger också innebära en effektivisering hos myndigheten och därmed ge mer resurser över för till exempel de ärenden som kräver mer eller till rådgivning.

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att dels undersöka hur handläggningstider påverkar företagens konkurrenskraft, dels ge förslag på hur myndigheter kan arbeta för att korta handläggningstiderna. Uppdraget slutredovisades i februari 2018. 

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ladda ner slutrapporten Enklare handläggningsprocesser och kortare handläggningstider för företagPDF

Ladda ner bilaga 1 till slutrapporten Enklare handläggningsprocesser och kortare handläggningstider för företagPDF

Ladda ner bilaga 2 till slutrapporten Enklare handläggningsprocesser och kortare handläggningstider för företagPDF

Ladda ner bilaga 3 till slutrapporten Enklare handläggningsprocesser och kortare handläggningstider för företagPDF

Ladda ner bilaga 4 till slutrapporten Enklare handläggningsprocesser och kortare handläggningstider för företagPDF

Utbildning för att effektivisera handläggningen

Med start i januari 2018 erbjuder Ekonomistyrningsverket för tredje året ett utbildningsprogram för myndigheter som vill effektivisera sin ärendehandläggning genom att identifiera och minska onödig efterfrågan. Nytt för 2018 är att Tillväxtverket medverkar i utbildningen genom att föra in företagsperspektivet. Tillväxtverket kommer att stötta de myndigheter som väljer att studera onödig efterfrågan som uppstår i kontakt med företag. På Ekonomistyrningsverkets webbplats finns mer information om utbildningsprogrammet och om anmälan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En enklare bygglovsprocess

Det är vanligt att vissa kommunala beslut överklagas till länsstyrelsen. Ett sådant exempel är plan- och byggärenden. Då kan information om hur länge ärendet förväntas ta totalt sett vara lika viktigt för företagen som att veta hur lång tid det kommer att ta innan kommunen fattat beslut. Med målet att minska handläggningstiderna har Tillväxtverket tillsammans med några länsstyrelser och kommuner tittat närmare på hur man gemensamt kan arbeta för en enklare bygglovsprocess. Utgångspunkten var att utifrån företagens perspektiv se vad kommuner och länsstyrelser kan göra för att bidra till tydligare information, bättre samordning, dialog och därmed även kortare handläggningstider för företag. Resultatet samlades i publikationen "En enklare bygglovsprocess - Hur kommuner och länsstyrelser kan samverka för att förenkla för företagen" (Info 0566) som främst vänder sig till handläggare på kommuner och länsstyrelser som arbetar med bygglov. Publikationen kan laddas ner i Tillväxtverkets webbshop som finns här.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.