Tillväxtverket

Företagens uppgiftslämnande

Ett av målen för förenklingsarbetet är att det ska bli enklare att lämna uppgifter och där är digitalisering en viktig möjliggörare.

Företag lämnar information och uppgifter till myndigheter i många olika sammanhang. Det kan t.ex handla om olika typer av ansökningar och anmälningar, om redovisningar och deklarationer av olika slag och om statistiska undersökningar. Uppgiftslämnandet kan vara återkommande eller av enångskaraktär. Många gånger frågar myndigheterna efter information och uppgifter som de själva eller någon annan myndighet redan har begärt in .

Företagen upplever ofta att uppgiftslämnandet är betungade. Det kan handla om mängden uppgifter som ska lämnas in men också om hur uppgifterna kan lämnas in och vilket stöd som ges i anslutning till uppgiftslämnandet eller om att syftet med uppgiftslämnandet inte är tydligt. Uppgiftslämnandet tar tid och resurser från företagets egentliga verksamhet och kan ge upphov till både kostnader och irritation.

Tillväxtverket samordnar Serverat, som fokuserar på att utveckla digitala lösningar som kan förenkla uppgiftslämandet för företag i bland annat restaurangbranschen. Tillsammans med Bolagsverket svarar vi även för rådgivning, uppföljning och samordning med anledning av förordningen (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter från företag .Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.