Tillväxtverket

Förenklings­­forum

Förenklingsforum är en årlig konferens som arrangeras av Näringsdepartementet och Tillväxtverket och där förenkling för företag är i fokus.

Syftet är att bidra med kunskap och inspiration och till dialog och erfarenhetsutbyte mellan alla er på departement, nationella myndigheter, länsstyrelser, kommuner och olika organisationer som arbetar med att förenkla för företag.

Förenklingsforum 2017

Förenklingsforum hölls i Stockholm den 11 december. Årets tema var Handläggningsprocessen – så blir den tydligare, snabbare och enklare för företagen. Under dagen deltog bland annat närings- och innovationsminister Mikael Damberg samt Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Presentation TillväxtverketPDF

Presentation SkatteverketPDF

Presentation Trelleborgs kommunPDF

Presentation ServeratPDF

Kompendium Antrops workshopPDF

Presentation AntropPDF

Förenklingsforum 2016

Förenklingsforum 2016 hölls i Stockholm den 15 mars och hade temat Digitalisering - en möjlighet att förenkla för företagen. Bland andra medverkade närings- och innovationsminister Mikael Damberg, Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf och Bo Dahlbom, professor i informationsteknologi vid IT-universitetet i Göteborg.

Kontakt

Lena Josefsson, enheten Enklare myndighetskontakter

Telefon: 08-681 91 04