Tillväxtverket

Bemötande och service

Bemötande och service är viktiga områden att arbeta med eftersom de påverkar hur företagen upplever reglerna och kontakten med myndigheten i sin vardag. Här finns en stor bredd när det gäller åtgärder att arbeta med.

Ett bra bemötande är viktigt för företagen

Tillväxtverket har under senare år jobbat med att skapa medvetande kring och att inspirera statliga myndigheter och kommuner att jobba med bemötandefrågor, något som är viktigt för företagen.

Hur kan man jobba för att kunna ge ett bättre bemötande?

Att ge ett gott bemötande över tid kräver långsiktighet och ett kontinuerligt arbete med frågan. En insats som Tillväxtverket gjort inom området förbättrat bemötande är framtagandet av den uppskattade publikationen ”Inte bara vara trevlig – En inspirationsskrift om hur kommuner kan arbeta med bemötande av företag” (Info 0549), som finns att ladda ner i Tillväxtverkets webbshop som du hittar här. Skriften vänder sig till kommuner men kan vara till hjälp även för statliga myndigheter som vill jobba med frågan.

Så gjorde Skatteverket

Idag är de flesta företag och medborgare som har kontakter med Skatteverket nöjda med det bemötande de får. Det är resultatet av ett medvetet förändringsarbete som pågått under lång tid inom Skatteverket. Skatteverket beskriver arbetet och erfarenheterna från förändringsarbetet närmare i boken "Från fruktad skattefogde till omtyckt servicemyndighet".länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Använd ett enkelt språk

Även språket har betydelse för hur kontakten med myndigheten upplevs. I språklagen står det att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Myndigheten kan fundera över frågor som till exempel: Är regler, informationstexter, beslut och andra handlingar skrivna så att de är begripliga för företagen? Hur uttrycker vi oss muntligt i samband med t ex tillsyn och kontroller och i telefon?

Språkrådet, som är en del av Institutet för språk och folkminnen, arbetar för att främja klarspråk på bland annat myndigheter. På Språkrådets webbplats finns tips och information som kan vara till hjälp i klarspråksarbetet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Där kan du bland annat göra "Klarspråkstestet", genomföra webbutbildningen "Att skriva bättre" och ta del av utbildningsmaterialet "Skriva på myndighet". 

Så gjorde Jordbruksverket

Under 2013 genomförde Jordbruksverket projektet "Klarspråksåret" och de tilldelades "Klarspråkskristallen" 2014. I publikationen "Jordbruksverkets klarspråksår 2013" beskriver de arbetet och sina erfarenheter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Tänk på tillgänglighet och service

Många företag i Sverige är små och saknar särskild personal och experter som sköter administrativa uppgifter och kontakter med myndigheter. Det betyder att det ofta är företagaren själv som ska ta hand om detta och samtidigt leda och delta i företagets egentliga verksamhet. Då kan det underlätta om myndighetsärenden kan utföras på tider som passar företagaren, att myndigheter har flexibla telefontider och andra kontaktvägar, att formulär och information är enkelt att hitta och liknande.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.