Tillväxtverket
Man (kläddesigner) håller upp en skjorta.

Enkla myndighets­kontakter

Det är många faktorer som påverkar hur företagen upplever regler och kontakten med myndigheter i sin vardag. Många av dem överlappar också varandra till viss del. Den här bilden lyfter fram och illustrerar några av dem.

Figur som genom trianglar beskriver olika faktorer.

Därför är det viktigt att i förenklingsarbetet se reglerna i de olika sammanhang och situationer som företagen möter dem i sin vardag. Det ger uppslag till hur man kan arbeta med sådant som bidrar till att företagens process blir så smidig som möjligt och därmed också deras upplevelse av regelverken och myndigheten. Det kan handla om att arbeta med till exempel:

Kontakt

Johanna Hjärtberg, t f enhetschef, enheten Enklare myndighetskontakter

Tel: 08-681 91 52

Lena Josefsson, enheten Enklare myndighetskontakter

Tel: 08-681 91 04

Michael Heuman, enheten Enklare myndighetskontakter

Tel: 08-681 91 97

Ludvig Kimby, enheten Enklare myndighetskontakter

Tel: 08-681 91 28