Tillväxtverket
Man (kläddesigner) håller upp en skjorta.

Enkla myndighets­kontakter

Regler ligger till grund för myndighetskontakter av olika slag, till exempel ansökningar och anmälningar, tillsyn och kontroll. Här behöver företagaren mötas av enkla och smidiga processer och ett bra bemötande.

Det kan bli bättre

Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet visar att bara runt 40 procent av företagen tycker att deras senaste kontakt med offentliga aktörer var bra. Genom att göra behovsanalyser och liknande undersökningar och därigenom skaffa sig kunskap om hur företagen upplever myndighetskontakterna kan myndigheterna fokusera på att förenkla och underlätta där det gör verklig skillnad för företagen. Det kan till exempel handla om att jobba med att minska och förenkla företagens uppgiftslämnande, att försöka förkorta onödigt långa handläggningstider, att hjälpa företagen förstå hur de kan uppfylla reglerna i samband med tillsyn och kontroll och att säkerställa ett gott bemötande och en god service till företagen.

Så stöttar vi i arbetet

Tillväxtverket stöttar myndigheter genom såväl inspiration, tips och exempel när det gäller hur man kan arbeta med frågorna som genom samverkansprojektet Serverat, som fokuserar på att utveckla digitala lösningar som kan förenkla uppgiftslämandet för företag i bland annat restaurangbranschen. Tillsammans med Bolagsverket svarar vi även för rådgivning, uppföljning och samordning med anledning av förordningen (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter från företag .Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.