Tillväxtverket

Kommuner som vill vara med och utveckla

Kommuner har en viktig roll i arbetet med att ta fram nationellt ensade tillstånd och e-tjänster inom ramen för Serverat.

Arbetsprocessen består av följande steg:

  • Kartläggning.
  • Ensning.
  • Juridisk avstämning.
  • Analys av uppgiftskälla.
  • Utveckling av grafisk e-tjänsteprototyp.
  • Pilottjänst och pilotdrift.
  • Slutgodkännande av sektorsmyndighet.
  • Definition av tekniska standarder.
  • Slutprodukter.

Här kan du se en bild där de olika stegen beskrivs närmare.PDF

Kommuner kan delta på olika sätt

Under processen med ensning och e-tjänsteutveckling kan kommuner delta på olika sätt. Ambitionen är att bedriva arbetet genom att stödja ett antal utvecklingsledningskommuner som i sin tur driver arbetet inom ett eller flera tillståndsområden. Inom varje område behövs utvecklingskommuner som deltar aktivt i hela processen, remisskommuner som bidrar med feedback och validering på distans, pilotkommuner som testar och utvärderar tjänsterna i verksamheten samt kommuner som kan vara testbänk för integrationer mot verksamhetssystem.

Vill din kommun vara med?

Tillväxtverket vill komma i kontakt med fler kommuner som vill delta i utvecklingsarbetet. Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer om vad det innebär.

Kontakt

E-post: serverat@tillvaxtverket.se