Tillväxtverket

Kommuner som vill ansluta

Här går vi översiktligt igenom hur det går till när en kommun vill ansluta till Serverats lösningar och synas i checklistorna för restaurang respektive hotell, camping eller annan logiverksamhet som finns på verksamt.se.

Alla kommuner som vill införa Serverat bör tänka på att förankra arbetet internt i verksamheten då införandet kan påverka interna processer.

Så här går det till att ansluta

1. Säkerställ att e-tjänsteplattformen fungerar mot SSBTGU

Säkerställ att kommunen har en e-tjänsteplattform med teknisk förmåga att använda uppgifter från den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag (SSBTGU). Genom att e-tjänsten kopplas till SSBTGU kan företagaren godkänna att uppgifter om företaget som finns hos Bolagsverket, Skatteverket och Statistiska centralbyrån förifylls i e-tjänsten. Det underlättar för företagaren och ökar informationskvaliteten för kommunens handläggare.

För närvarande har Abou, Open ePlatform, Ciceron, CGI och Artvise stöd för Serverats standard och tekniska förutsättningar att använda uppgifter från SSBTGU. Fler leverantörer håller på att bygga integration till SSBTGU. Vi kommer att uppdatera informationen när Serverats e-tjänster finns tillgängliggjorda i fler e-tjänsteplattformar.

2. Skriv anslutningsavtal med Bolagsverket

Skriv anslutningsavtal med Bolagsverket för att använda den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag (SSBGTU) och anslut enligt Bolagsverkets anslutningsprocess.

Mer om SSBGTU och anslutningsavtal finns på Bolagsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3. Förankra internt

Förankra internt i kommunen vilken/vilka av Serverats e-tjänst(er) som kommunen vill ansluta med. På Tillväxtverkets demoplattform för kommunala e-tjänster går det att se exempel på hur de e-tjänster som tas fram inom Serverat ser ut. Kontakta oss för att få tillgång till inloggningsuppgifter!

Förankra även texterna i checklistan som finns på verksamt.se. Korta texter finns under respektive tillstånd som listas i checklistans resultat. Långa texter finns tillgängliga via länken ”Läs mer på verksamt.se” i tillståndets korta text. De långa texterna är klarspråksgranskade och uppdateras centralt av verksamt.se-redaktionen och kan återanvändas av kommunerna. Hör gärna av dig om du har synpunkter på texterna!

Här hittar du Tillväxtverkets demoplattform för kommunala e-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här hittar du guide och checklista för att starta restaurang på verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här hittar du guide och checklista för att starta hotell, camping eller annan logiverksamhet på verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4. Hämta eller utveckla e-tjänst samt genomför test

För närvarande finns följande e-tjänster inom Serverat:

 • Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (ny version december 2020).
 • Anmälan om försäljning av folköl.
 • Ansökan om tillstånd om försäljning av tobaksvaror.
 • Anmälan om ändring eller avslut av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror.
 • Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.
 • Anmälan om livsmedelsverksamhet.

Hämta minst en e-tjänst efter Serverats standard från någon av e-tjänsteplattformarna nedan eller utveckla e-tjänst efter Serverats specifikationer som finns att hämta hos Tillväxtverket.

 • Abou, leverantören Sokigo. (Samtliga Serverats e-tjänster finns tillgängliga.)
 • Open ePlatform, leverantören Nordic Peak. (Samtliga Serverats e-tjänster finns tillgängliga.)
 • CGI:s e-tjänsteplattform, leverantören CGI. (För närvarande finns Serverats e-tjänster för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, anmälan om försäljning av folköl, ansökan om tillstånd om försäljning av tobaksvaror och anmälan om livsmedelsverksamhet tillgängliga.)
 • Artvise e-Tjänst, leverantören Artvise. (För närvarande finns Serverats e-tjänst för ansökan om tillstånd om försäljning av tobaksvaror tillgänglig.)
 • Ciceron, leverantören Visma. (För närvarande finns Serverats e-tjänst för anmälan om försäljning av folköl tillgänglig.)

Genomför test av e-tjänst och verifiering av anslutningen i SSBTGU:s acceptansmiljö. Kontakta Bolagsverket via SSBT@bolagsverket.se för mer information.

5. Driftsätt e-tjänsten

Ändra e-tjänstens anslutning till SSBTGU produktionsmiljö. Kontakta därefter Bolagsverket via SSBT@bolagsverket.se för att verifiera anslutning till produktion. E-tjänsten kan därefter publiceras.

6. Koppla ihop verksamt.se och kommunens e-tjänster och webbplats

För att din kommun ska bli valbar i checklistorna behöver vi länken till e-tjänsten ni ansluter med, samt till kommunens andra e-tjänster och till respektive tillståndsida på er webbplats. Kontakta Serverat så hjälper vi er! Det går till så att ni får en tabell med förifyllda länkar från oss där ni får dubbelkolla att länkningen stämmer. Sedan, efter ert godkännande, publiceras länkarna av redaktionen på verksamt.se och kommunen blir ansluten till checklistorna.

Informera gärna om checklistorna på kommunens webbplats! Det finns ett informationspaket där vi samlar förslag på kortare formuleringar hur man kan skriva om de olika checklistorna som ni kan kopiera/hämta inspiration i från. Vi skickar ut det i samband med anslutningen.

Varken Tillväxtverket, Bolagsverket eller SKR tar ut några avgifter från kommuner för Serverat. Det är således kostnadsfritt för kommuner att koppla e-tjänster till den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag. Det är likaså kostnadsfritt för kommuner att använda Serverats specifikationer för e-tjänster och att finnas med i checklistorna på verksamt.se.

De kostnader som kan uppstå hos kommuner vid anslutning till Serverat är i form av arbetstid på kommunen för verksamhetsutveckling, installation av e-tjänster samt eventuellt kostnader för anpassningar hos e-tjänsteplattformsleverantörer. För de kommuner som är först med att utveckla nya e-tjänster enligt Serverats specifikationer åtgår arbetstid för att bygga e-tjänsterna. Serveratteamet riktar ett särskilt tack till de kommuner som har utvecklat nya e-tjänster och fullföljt anpassningen av en ny e-tjänsteplattform till Serverat.

Kontakt

E-post: serverat@tillvaxtverket.se