Tillväxtverket

Kommuner som vill ansluta

Här går vi översiktligt igenom hur det går till när en kommun vill ansluta till Serverat och synas i checklistorna som finns på verksamt.se.

För att betraktas som ansluten till Serverat ska kommunen

  • använda den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag (SSBTGU) i någon av sina e-tjänster för företagare.
  • förse Serverat med länkar till sina informationssidor för tillstånd och till sina kommunala e-tjänster så att kommunen kan göras valbar i nuvarande checklistor på verksamt.se.

Varken Tillväxtverket, Bolagsverket eller SKR tar ut några avgifter från kommuner för Serverat. Det är således kostnadsfritt för kommuner att ansluta till den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag hos Bolagsverket och att finnas med i checklistorna på verksamt.se.

Så här går det till att ansluta

1. Säkerställ att e-tjänsteplattformen kan användas mot SSBTGU

Säkerställ att kommunen har en e-tjänsteplattform med teknisk förmåga att använda uppgifter från den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag (SSBTGU). Genom att valfri e-tjänst för företag kopplas till SSBTGU kan företagaren godkänna att uppgifter om företaget som finns hos Bolagsverket, Skatteverket och Statistikmyndigheten SCB förifylls i e-tjänsten. Det underlättar för företagaren och ökar informationskvaliteten för kommunens handläggare.

Kontakta Bolagsverket (ssbt@bolagsverket.se) för information om vilka e-tjänsteplattformar som har tekniska förutsättningar att använda uppgifter från SSBTGU eller är på väg att bygga integration till SSBTGU.

2. Skriv anslutningsavtal med Bolagsverket

Skriv anslutningsavtal med Bolagsverket för att använda den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag (SSBTGU) och anslut enligt Bolagsverkets anslutningsprocess.

Mer om SSBTGU och anslutningsavtal finns på Bolagsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Genomför test av valfri e-tjänst för företag

Genomför test av valfri e-tjänst för företag och verifiering av anslutningen i SSBTGU:s acceptansmiljö. Kontakta Bolagsverket via ssbt@bolagsverket.se för mer information.

4. Driftsätt e-tjänsten

Ändra e-tjänstens anslutning till SSBTGU:s produktionsmiljö. Kontakta därefter Bolagsverket via ssbt@bolagsverket.se för att verifiera anslutning till produktion. E-tjänsten kan därefter publiceras.

5. Koppla ihop verksamt.se och kommunens e-tjänster och webbplats

För att din kommun ska bli valbar i checklistorna behöver vi era länkar till tillståndssidor med tillhörande e-tjänst. Kontakta serverat@tillvaxtverket.se så får ni en tabell att fylla i. I tabellen markerar ni även vilken e-tjänst som är kopplad mot SSBTGU. E-tjänsten ska vara tillgänglig på er webbplats.

Redaktionen vid Tillväxtverket publicerar länkarna på verksamt.se och gör kommunen valbar i checklistorna.

Informera gärna om checklistorna på kommunens webbplats!

Kontakt

E-post: serverat@tillvaxtverket.se