Tillväxtverket

Nya e-tjänster för tobaksprodukter

Den 1 juli 2019 trädde en ny lag om tobaksförsäljning ikraft. Här finns information om hur din kommun kan ladda ner kostnadsfria, kvalitetssäkrade e-tjänster.

Enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) så ska detaljhandlare och partihandlare som säljer bland annat cigaretter och snus från och med den 1 juli 2019 ansöka om tillstånd hos kommunen. Tidigare har det räckt att skicka in en anmälan om försäljning till kommunen. För e-cigaretter och påfyllnadsbehållare gäller fortsatt ett anmälningsförfarande.

Läs mer om de nya reglerna på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att underlätta för såväl företag som kommuner har Serverat tagit fram nationella e-tjänster.  Dessa har tagits fram i samarbete med Folkhälsomyndigheten. Det finns även nya texter med information om vad som gäller för anmälan och ansökan.

E-tjänster

E-tjänsten för tobakstillstånd finns tillgänglig att kostnadsfritt ladda ner och använda för kommuner som använder Open ePlatform och Abou. Under hösten 2019 väntas e-tjänsten finnas tillgänglig hos ännu fler leverantörer av e-tjänsteplattformar, bland annat CGI.

E-tjänsten för tobakstillstånd omfattar ansökningar för partihandlare och detaljhandlare av tobaksvaror i samma e-tjänst. Tjänsten är anpassad för de ansökningar som förväntas under perioden 1 juli – 31 oktober 2019 när samtliga befintliga verksamheter ska söka nya tillstånd. Därefter kommer tjänsten att anpassas för den löpande verksamheten som kommer därefter. En ny version är planerad till mitten av november 2019. I samband med det har vi även för avsikt att lansera en tjänst för ändringar eller avslut av försäljning av tobaksvaror.

Det finns även en e-tjänst för anmälan om försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare, som baseras på den tidigare tjänsten för anmälan om försäljning av tobak.

Ladda ner e-tjänsterna

  • Open ePlatform: Tjänsten finns tillgänglig i e-tjänstekatalogen.
  • Abou: Tjänsten finns tillgänglig via provrummet.
  • CGI: Leverantören sprider tjänsten direkt till er. (Inom kort).

För att använda tjänsten måste kommunen kunna använda den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag (SSBGTU). Med hjälp av den sammansatta bastjänsten förifylls registrerade uppgifter från Skatteverket, Bolagsverket och SCB automatiskt i e-tjänsten. Detta förenklar företagens uppgiftinlämnande och ger kommunerna tillgång till kvalitetssäkrade registeruppgifter. Läs mer om anslutningsprocessen till Serverats tjänster.

Arbete med att bygga upp Serverats e-tjänster pågår även i plattformarna i Selfpoint, Artvise och Ciceron (Visma). Vill du bygga tjänsten i en annan plattform eller komma i kontakt med pågående utvecklingsarbete? Kontakta oss!

Informationstexter

Det finns informationstexter för tobaksprodukter respektive e-cigaretter och påfyllnadsbehållare som kan användas på kommunens webbplats och i kommunikation med företag. Texten om tobaksvaror baseras på material som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Texten om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare bygger på den tidigare text som tagits fram inom Serverat. Båda texterna har stämts av med Folkhälsomyndigheten.

Texterna finns publicerade på verksamt.se och nås via länkarna nedan.

Informationstext om tobaksvarorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationstext om e-cigaretter och påfyllnadsbehållarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om framtagandet av e-tjänsterna

E-tjänsterna är framtagna i samarbete mellan Tillväxtverket, Folkhälsomyndigheten, Bolagsverket, Sveriges kommuner och landsting, kommunerna Norrköping, Karlskrona, Eskilstuna, Gotland, Botkyrka och Sundsvall, samt Täby, Norrtälje, Vallentuna, Lidingö och Vaxholm (representerade av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor).

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på serverat@tillvaxtverket.se