Tillväxtverket

Verksamhets­områden

Här hittar du några exempel på branschorganisationer och liknande sorterade efter olika verksamhetsområden

Listan ska inte ses som uttömmande. Om du hittar felaktigheter, vill uppdatera informationen eller känner till en organisation som inte finns representerad, hör då gärna av dig till oss via mejl på 
regelforenkling(a)tillvaxtverket.se .

Annan serviceverksamhet

Bygg, energi, vatten, el

Fastighetsverksamhet

Handel

Hotell- och restaurang

Information, kommunikation

Juridik, ekonomi, vetenskap, teknik

Kultur, nöje och fritid

Tillverkning, utvinning

Transport och magasinering

Utbildning

Uthyrning

Vård och omsorg