Tillväxtverket
Tre personer vid ett konferensbord. En räcker upp handen.

Utbildning och rådgivning

Tillväxtverket stödjer myndigheter, departement och kommittéer i konsekvensutredningsarbetet genom utbildning och rådgivning.

Genom stödet bidrar vi till ökad kvalitet på konsekvensutredningarna och till mer ändamålsenliga regler.

Rådgiving

För rådgivning om en enskild konsekvensutredning kan du kontakta Annika LeBlanc, kontaktuppgifter se nedan.

Utbildning

Kommittéservice inom Regeringskansliet har till uppgift att ge administrativt stöd till de kommittéer och utredningar som sitter i kommittélokalerna i Stockholm, Malmö, Göteborg och Jönköping. Vid de kommittéutbildningar som genomförs medverkar vi och berättar  om konsekvensutredningsarbetet.

Generella frågor om utbildningar besvaras av Per Högström, kontaktuppgifter se nedan.

Kontakt

Annika LeBlanc, enheten Bättre regler, Rådgivning om en enskild konsekvensutredning
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 89

Per Högström, enheten Bättre regler, Information om utbildningar
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 15Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.